JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ ‘POTE’; MASIDAO MAGNATE EN CUBA (Perdura a saga nos Estados Unidos)

POTE-3260Ano 1895, ‘Pote’ xa cumplidos trinta ae dous anos. Retrato con marco incorporado,
agasallo cando da visita a Maside, ós parentes masidaos que o conservan.

En Santo Tomé de Maside ‘O Vello’, foi bautizado o 18 de Xuño do ano 1863 José López Rodríguez, quen con 18 anos emigrou a Cuba instalándose en La Habana. Pasado tempo foi coñecido nos ambentes de La Habana polo seu alcume, ‘Pote’. Conqueriu grande fortuna. Non entramos no miudo dás artes empregadas para acadala.
A casa familiar que ollamos na toma fotográfica seguiente, aínda que ubicada na arteria principal da Vila de Maside, era humilde; moito se ten comentado de que foi hipotecada para aboa-lo pasaxe de José.

POTE CASAMaside, rúa principal, casa dos pais de José López Rodríguez `Pote´Toma fotográfica a casa na que naceo ‘Pote’, máis que aínda que ubicada na arteria principal dá Vila de Maside, se pode supoñer que era de familia humilde.

José López Rodríguez @Pote era fillo de Benito López Álvarez (arrieiro), bautizado este 17-9-1824; e de Josefa Rodríguez Nogueira, bautizada o 30-11-1832. Eran seus avós pola parte do pai Jacinto López Rodríguez e Jacinta Álvarez Fernández. Carmen, irmá desta, casara con José Nogueira, fillo do bisavó materno de ‘Pote’, José Benito Nogueira falecido no 1841. Eran seus avós por parte da nai: Tomás R. Pombo, veciño de Negrelle, e Manuela Nogueira, e os paternos os xa ditos Jacinto López y Jacinta Álvarez. Os bisavós paternos eran Antonio López, Manuela Rodríguez; José Álvarez e Teresa F. Montenegro; e os bisavós pola rama materna: José Rodríguez e Manuela Pombo, de Negrelle, daquelas pertencente a Amarante; José Benito Nogueira e Josefa Pérez. O noso home José López Rodríguez faleceo na Habana o 29-3-1921.

Na xenealóxica de varias masidás familias encadeadas en ramas: á‘Portabales’ ‘Pote’, e ‘Gaio’, entroutras, tiñamos que engadir a Juan Bernardo Fernández, polo matrimonio de Valentín Portabales coa súa filla Cándida.
AMORÍOS CON POUCA LÓXICA
Unha suposta relación amorosa, de ‘Pote’, coa masidá e veciña dona Iluminada Portabales Nogueira, foi argumentada, sen nadiña de probas. Non debera lugar a prestarlle atención a esta vía.
A relación de ‘Pote‘ con dona Iluminada cae polo seu peso; eran parentes en segundo grao, netos de irmáns, ‘Pote’ de Manuela Nogueira Pérez, e Iluminada, Virxilio, Felicitación e Inocencio, de José Nogueira Pérez. Enredábase máis por cando a avóa materna de Iluminada, Carmen Álvarez Fernández era irma de Jacinta avóa paterna dol noso protagonista. E ambalas dúas Jacinta, súa avoa paterna, como Carmen, avóa materna de Iluminada eran fillas de José Alvarez A. e de Teresa Fdz. Montenegro, e unha irma desta, Juana, era avoa materna de Eduardo, pai de Iluminada; vamos un enxame polo que non ‘casa’ a relación nunca mellor dito.
Basearon estos amoríos en que a súa parenta dona Iluminada acudiu a José para que achegara cartos para remata-las obras do novo templo masidao, axuda que se materializou cando ‘Pote’ viaxou a Galicia aboando duas imaxes, as dos Sagrados Corazóns de Jesús e de María, que presiden a coñecida como ‘Catedral das Terras de Maside’ conxuntamente coa de Santo Tomé patrono da parroquia, imaxe feita en Talleres José Tena, de Valencia segundo factura de Maio de 1908, custo aboado polo ilustrísimo señor Obispo don Eustaquio Ylundai . O templo masidao era o de máis espetacularidade na comarca ata a construcción do da Veracruz, que aínda sen a torre extrenouse no ano 1952. Pero ben Santo Tome ‘O Novo’ chama a atención polos seus ben labrados sillares, “sen cachotes nin cousa pobriña”.

S.Tome.ALTAR MAYOR PRAL.MAS-2Altar Maior de Santo Tomé de Maside ‘O Novo’, obra dos irmáns Porto, que plasmaron
a fachada principal do templo neste retábulo. A José López Rodríguez se lle outorga o agasallo das imaxes dos Sagrados Corazóns de Jesús e de María, que presiden o retábulo maior dá coñecida como ‘Catedral das Terras de Maside’, comprementada coa da de Santo Tomé patrono da parroquia.

Era desaxeitada a pretensión que algúns trataron de argumentar sen base algunha, a do noso home polas irmás Portabales Nogueira é mais, insistimos, un argumento sen peso. En resumo só cabría que se quixera amosar máis rico cos Nogueira emparentados cos Portabales e cos Montenegro, parentes da súa tía avóa Dolores Nogueira Álvarez, como tamén cos Portabales emparentados pola súa tía avoa Carmen Álvarez Fernández mailo tío avó José Nogueira, avós de Iluminada Portabales Nogueira. As pretensións amorosas foi algo que do que se comentara tempo hai pero que non ten agarradeiras, insistimos, esborallase só.
Don José Portabales Sánchez avó de dona Iluminada, apadriñóu a Mª Carmen, irmá de Josefa, nai de ‘Pote’.
Pouca importancia podía ter que José López Rodríguez mantivera correspondencia co seu curman, o boticario Virgilio Portabales, vinte anos mais novo que José, pero ainda así netos das irmans Jacinta e Carmen Álvarez. E tampouco que o avó de Iluminada, don José Portabales, apadriñara (a. 1830) a Carmen, tía materna do masidao habanero.

POTE-VIRGILIODatamos esta carta-sobre no 1900, eran matrimonio ‘Pote’ e Ana Luis Serrano os donos de ‘La Moderna Poesía’

Insistimos noutros amores imposibles da man dá aseveración de don Cesar Fernández Fernández (+), o masídao que traballou en La Habana nun dos inxenios azucareiros propiedade do de Maside, quen inclinouse a pretensión de José por unha irmá de dona Elisa García Espinosa, a nora de don Juan Bernardo Fernández.
Digan o que digan, escribiron, e escribirán canto quixeran, tampouco hai ningunha Soledad irma de Doña Elisa, nacida entre 1875 e 1879, datas polas que foi cando tiveron fillos os veciños de Pazos de Arenteiro don Antonio García Centeno e dona Nicolasa Espinosa.
Cando José emigrou no ano 1881, con 18 anos, esa suposta irmá de dona Elisa poderia ter sobre 27 anos, amor máis que rariño para un mozo novo. Si pola contra de unha idade aparentemente mais axeitada moi ben poideran se-las fillas de Doña Elisa: Teresa Nicolasa bautizada o 2-10-1879; -A Teresa Nicolasa non chegou a coñecela o noso protagonista, xa que esta faleceu con 18 anos o 28-11-1898-, tamén descartada Mª Jesús que faleceu párvula; Só María Antonia de la Soledad, 13-6-1884, e Josefa Ramona 25-2-1886, pero aínda así e a sabendas de que sometido como estaba o poder máxico do amor, seguía a pretender a estas irmás que eran unhas nenas cando tomou unha determinación: puxo a auga atlántica polo medio.
José, xa coñecido como ‘Pote’, co seu traballo e outras artes, conqueriu fortuna dabondo. Acadou o que tamen cobizaba, ser tamen máis rico co seu curmán, o industrial, empresario e alcalde de Maside Juan Bernardo, avó de Antonia de la Soledad e de Josefa Ramona. Foran cales foran as causas da contrariedade de non ser correspondido, na familia dise que moi enrabechado lle anunciou os pais que serían mais que ninguén, de que chegaría a rico, e queles disporían de cubertería de prata.
A maiores deste argumentario hai que relembrar que José López Rodríguez casou en 1890 con Dona Ana Luísa Serrano Ponat, -coidamos como erro de trancrición por canto na documentación oficial consta como ‘Poncet’ en lugar de Bonat-, de pel morena que non negra, a viuva do dono de ‘La Moderna Poesía’, o antigo xefe de ‘Pote’, o comerciante libreiro don José Merino.

PARROQUIA MERCED HABANAFachada principal do habanero templo de La Merced, rexida desde o ano 1863
pola Congregación de La Misión dos Pais Paúles, cos que colaborou Caridade, a filla de ‘Pote’.

‘POTE’; APRECIACIÓNS DE DON ELIXIO RIVAS QUINTAS
O ourensán de Xunqueira de Ambía, don Elixio Rivas, pai Paúl foi destiñado a habanera parroquia de La Merced. O réxime castrista ‘aconsellouno’ que saira da Illa, acusado de canto hai, menos de facer o ben que puido.

Contounos que na súa estadía en Cuba tiña ouvido falar de José López Rodríguez, e sobre da filla, Caridad si, e tan só referencias do seu irman José Antonio.
José López Rodríguez @ ‘Pote’ chegou o máis alto dos poderíos económicos, e por ende políticos da illa. Comentámoslle a don Elixio moi o ras as historias que sobre noso homes chegaron ata nos contadas polo noso bisabó materno e por un dos seus fillos, con coñocemento de causa cercana, por canto eles traballaran en empresas cubanas do seu conveciño, e no caso do meu bisavó, que aínda sendo doce anos máis novo que José no tivo roze con él antes de que emigrara a Cuba. Pero si canto tomou contra a vontade da súa dona, cargada de traballo e fillos, a decisión de emigrar canto que o emprendedor masidao chegou a pedir xente de Maside para traballar nas súas empresas.
Coñecemo-lo caso do noso bisavó máis seu irman Manuel.Votaran man da recomendación do avó paterno de José, co que tiña sendos tíos emparentados; Manuel quedou na Habana para sempre, pola contra Juan Francisco remataba a súa estadía en Cuba, mesmamente rico como cando abandou o noso país, confluiu coa desaparición do magnate masídao e co retorno masivo dos galegos logo do ’crac’ da Illa,
‘Pote, véndose abafado, pensaba collido polo fundimento económico da illa, non agardou e colleu o camiño da desesperación. Co tempo soubose que se adiantou ós acontecementos, él non ía ser dos máis perxudicados, e non necesariamente habería de ser dos perseguidos pola “manu militari” íanqui’.
Como xa dixemos don Elixio Rivas viu coincidencias con parte das historiñas que lle contamos, pero non así con outras que lle foron novidosas. Falounos dá ‘Moderna Poesía’, onde estivo varias veces, e que non estaba lonxe da parroquia. Tamén tiña oído falar da ‘Ponte Pote’, só por fotografías, que logo sería derrumbada no ano 1959; dos repartos, de Marianao, de Almendares, etc.
‘Pote’ ven de que o primeiro que fixo foi dedicarse a recoller e vender potes vellos, ferros; chatarra en xeral. A esto engadimos nos, que non era novidoso para ‘Pote’, por canto calquera arrieiro sabía comerciar con tódolos materiáis, e o seu pai era arrieiro’.

Pero a versión que desde La Habana chegou a nós deixa dúbidas, tanto que tamén a acollemos de seguido:
‘En efecto, la afición de nuestro protagonista por todo tipo de potajes y caldos le impuso el sobrenombre de Pote, por el que sería conocido popularmente. Ahora bien, su gusto por este tipo de comidas no mostraba sólo un criterio de tipo gastronómico, sino también el quehacer de un emigrante de ahorrar la mayoría de lo que ganaba, reduciendo al máximo sus gastos’.

O repetidamente mencionado don Elixio Rivas da comunidade dos paúles, sobranceiro investigador ourensán, estivo na Habana nunha das quince casas que a Comunidade de San Vicente Paúl tiña espalladas na ‘Perla do Caribe’: na capital varias, tamén en Santiago de Cuba, en Camagüey, Cienfuegos, Guantánamo, etc. Boa parte dos PP Paúles, sofriron o castrismo. A Don Elixio lle decretaron a expulsión da Illa nas primeiras semanas do ano de 1960.
Sobre de Caridade Don Elixio comentounos que era de pel morena, non negra ainda que escura, pero notoriamente menos ca nai; moi alta e forte, activa coma que máis, dirixía o equipo das ‘Damas’ movendose por onde fora mester.
El estivo destinado a habanera parroquia de La Merced, e lembrou cousas do veciño de Maside con inusitado interés. Como ente dependente da parroquia, incluido no seu organigrama tiñan os PP Paúles: ‘Las Damas de la Caridad’, con semellanza as que abondaron en España con denominacións diversas pero con xeitos e obxetivos comúns: repartir as familias necesitadas de todo aquelo que a parroquia podía aportar ou recoller, o que ‘As Damas de la Caridad’ o tomaban de casa en casa e nos negocios do entorno parroquial.
A presidenta de ‘As damas de la Caridad’ era a filla de ‘Pote’. Non tiven novas da súa morte, aínda que chegáronme a decir que morrera nos EE.UU. Unha muller duns 40 a 45 anos, de pel morena polo sol, non só pola mestizaxe. Áxil e activa, e da que nunca lle escoitei comentarios sobre seu pai, pero que si ela era consciente de que na parroquia coñecíase a entoldada historia e o final do de Maside, relatos ou lendas sobre dos que non profundizei, sen chegar a coñecelos a fondo.

O pai Elixio Rivas lembra o falarlle de Maside e de ‘Pote’; soupo describir axustadamente no ámbito das historias que sobre este e as súas circunstancias, chegaran a comunidade habanera dos Paúles.

MUCHOS SON LOS CASOS Y POCOS LOS CONTADOS
La Historia de la emigración gallega a América está llena de muchos fracasos y de unos pocos éxitos. Por algunos que hicieron cuartos, otros muchos regresaron tan pobres como marcharon. Mientras, no es raro encontrar también el caso en el que se juntan éxito y fracaso. Tal es el caso de José López Rodríguez, en el que se combinan pobreza, necesidad, riqueza y ruina. Seguidamente el resto de su historia.

‘POTE’ COMERCIANTE E INDUSTRIAL

López Rodríguez, llegó a Cuba como un adolescente y llegó a ser uno de los banqueros más importante del país, propietario de centrales azucareras y de numerosas imprentas, que se encargaron de imprimir tanto libros de texto como billetes de lotería y sellos…’ .
A José López Rodríguez, todavía no lo apodaran ‘Pote’, que destinado llegó a Cuba para ser empleado de un pariente, al menos eso se comentó, no debiera atravesar esas circunstancias denigrantes, ni tampoco ya asentado en ‘La Moderna Poesía’, le debió afectar la independencia de Cuba, al menos eso se deduce de los éxitos y avatares en devenir del masidao.
A los dos años de su llegada a La Habana se alejó del familiar y comenzó a trabajar para una pequeña imprenta ubicada en la calle 7-Mercaderes. Trabajaba muchas horas diarias y ahorraba hasta más de lo que podía. Como alimento diario sólo engullía, en la mezquina fonda de un paisano, un cuenco de caldo que le costaba 5 centavos, por lo que todos comenzaron a llamarle ‘Pote’, apodo que sin molestarle le acompañó toda su vida.

A finales del siglo XIX, en la esquina de las calles Obispo y Bemaza había una sombrerería cuyo dueño, viejo y achacoso, quería volver a su Galicia nativa, por lo que traspasó el local a José López Rodríguez en las mismas condiciones que lo hacían los comerciantes españoles: un pago en efectivo, asumir las deudas del negocio y otro pago aplazado.
Obispo, en aquella época, era la calle de comercio al detalle más activa de La Habana, entoldada en todo su recorrido, y junto con la cercana calle O’Reilly, las primeras con tráfico unidireccional. Durante el día era un auténtico hormigueo humano -algo así como más tarde lo sería la calle Florida de Buenos Aires-, unos paseando, otros camino de la Casa de Gobierno, el Apostadero Naval, la Intendencia, la Universidad o la Almoneda.
‘Pote comenzó a comprar libros viejos y los vendía en una carretilla. Solía leer los obituarios para saber cuándo moría un abogado o un doctor, y entonces ir a comprarle su biblioteca a la viuda.

José no conocía ni le interesaba el comercio de sombreros, por lo que comenzó a llenar las viejas mesas de libros, la mayoría usados, que adquiría a los estudiantes por poco dinero. Junto a los libros colocó los diarios y las revistas que recibía de la Península, como El imparcial, La Esfera, Mundo Gráfico, Blanco y Negro, etc., y otras publicaciones habaneras como El Eco de Galicia y Galicia Moderna.
Este fue el paso previo para enrolarse con José Merino en ‘La Moderna Poesía’.
Aunque ‘Pote’ no era una persona culta pero si muy inteligente; aprendió a leer y a escribir, y probablemente se superó en los cursos para adultos que se impartían en el Centro Gallego de La Habana.
CENTRO G.4792Centro Gallego de La Habana; fachada al Paseo del Prado, ahora José Martí.
Fotografía del 2011, gentileza de la familia Alemán Matías.

POTE cuartel poteCartel con la imagen de las empresas de ‘Pote’ en esta época en manos de su Hijo José Antonio. Cartel de uno de sus ingenios azucareros, y las de sus librerías: ‘La Moderna Poesía’ y ‘Librería Cervantes’

MODERNA POESÍA-HABANAArt Deco: Edificio de la Moderna Poesía de La Habana, ya remozada por ‘Pote’

José López Rodríguez ‘Pote’ pasó a ser propietario de ‘La Moderna Poesía’ en 1890 a partir de su matrimonio con la viuda de Merino, la profesora doña Ana Luisa Serrano y Poncet; fallecido el masidao, su hijo José Antonio fundó la compañía Cultural Centroamericana, S.A., que englobó ‘La Moderna Poesía’ y la ‘Librería Cervantes’, siendo Ana Luisa, la viuda de ‘Pote’, la presidenta del grupo entre los años 1921 y 1926 .
Consta que al menos la edición de 1980 de la Cultural Centroamericana del libro ‘Algebra’, con gráficos y 6523 ejercicios y problemas con respuestas, del profesor don Aurelio Baldor, Fundador, Director y Jefe de la Cátedra de Matemáticas del Colegio Baldor de La Habana; la editó la española Ediciones y Distribuciones Códice, S.A., y fue impreso en Móstoles (Madrid) por Edime Organización Gráfica, S.A., obra aprobada y recomendada como texto para los Institutos de 2ª Enseñanza de la República de Cuba previo Informe favorable de la Junta Técnica de Directores de Institutos de Segunda Enseñanza .
López Serrano incrementa las propiedades de su padre con las conservas del bonito Comodoro, el Matadero Industrial de Cuba, las compotas JALS y los laboratorios de medicamentos Lex, además del Hotel Comodoro en Miramar. En 1931 construyó el edificio López Serrano en El Vedado, considerado el primer rascacielos levantado en la isla. En 1959 a raíz del fallecimiento de su madre, José Antonio abandonó Cuba para establecerse en Miami. Tenía intereses en toda América Latina con su casa editora, la mencionada Cultural Centroamericana, S.A.
José López ‘Pote’ fue un caso singular, pero no excepcional, de emigrante que pudo abrirse paso en una época de oportunidades.
‘Pote’ era conocido y respetado tanto por cubanos como por los españoles. Tenía propiedades en varias provincias cubanas, pero el inicio fue el comercio, y desde el escalafón y categorías más básica: la venta de libros por los barrios habaneros.

‘Era este un local pequeño, pobre, con unos cuantos estantes de libros y otros para amontonar papeles, lápices, cuadernos y demás efectos escolares y de oficina y, sobre este en un pequeño piso vivía ‘Pote’, contando por esta época -1890- 21 ó 22 años. Catalogado como el librero más popular de la época, se convirtió en un osado emprendedor de las más arriesgadas y raras inversiones en banca, ingenios, contratas con el gobierno de materiales de oficina o de elementos de guerra’ .
Su jefe José Merino dueño de ‘La Moderna Poesía’ lo tenía en consideración.
Los inicios del siglo XX fueron también los primeros años de la joven República de Cuba. Un grupo de aventureros, disfrazados de inversionistas, se aprovecharon entonces de la inexistencia de leyes y normas eficaces en el país para enriquecerse. Sus nombres figuran en los libros de historia, pero un caso singular es el de José López Rodríguez, un español que había nacido alrededor de 1860 -1863- en la localidad de Maside en la provincia gallega de Orense, y que desembarcó en Cuba en 1880, pobre y sin apenas estudios, para trabajar en el negocio de un pariente.
En el Archivo de Indias, acerca de las licencias e embarque entre los años 1800-1820 concedidas por el Real Consejo de Indias, despachadas en ese período, nos señalan que la gran mayoría eran catalanes y vascos, pero a partir de 1845 la participación de emigrantes gallegos fue, no preponderante pero si notoria. Pudo haber influido que los contratos por estos años los realizó el contratista gallego Domingo Goicuría quien fletó unos veinte viajes a la Isla.
La llegada de gallegos a Cuba se incrementó tras los cambios en la política migratoria de las autoridades españolas, que ofrecieron sustanciales mejoras, y por vez primera disposiciones de protección a los emigrantes, lo que facilitó en incremento de solicitudes. Esto no solucionó la precariedad, los contratos usureros y la política de sometimiento que se encontraron nuestros emigrantes en la Isla.

‘¡¡Leed emigrantes!!: Es tanta el hambre que reina en los emigrantes que andan en grupos por las calles… Muchos de ellos solicitan trabajo tan solo por la comida y ni siquiera esto pueden alcanzar…’ .
‘Los españoles en Cuba: Los viajeros desembarcados últimamente en la Coruña cuentan tristísimos relatos de la situación económica cubana y de las vicisitudes y penalidades, porque atraviesan nuestros hermanos residentes en aquella República.
Hay allí, unos sesenta mil españoles, esperando retornar a la Patria que abandonaron con ilusiones y que ahora añoran con tristes realidades… Más de mil emigrantes se agolpaban ayer alrededor del Consulado de España, como las almas de los condenados alrededor de la barca de Caronte.
Abandonados por sus semejantes, aquellos infelices clamaban justicia al Cielo, de la tierra, los pobres no esperan nada. Mejor dicho, si esperan; esperan una pateadura tras de la otra… Pobres farrucos que hacia Cuba volaron con la vana esperanza de cambiar un poco de salud por una poco de dinero, y ahora se tornan a su aldea sin lo uno y sin lo otro’ .

Recordemos que José López Rodríguez se casó con Ana Luisa Serrano, viuda de J. Merino propietario de ‘La Moderna Poesía’, tomando la dirección de la librería que estaba ubicada en el número 92 de la antigua calle Obispo, esquina Montserrat, convirtiéndolo en el primero de su ramo, rivalizando con ‘La Nueva Poesía’, ubicado en el número 77 de la calle O’Reilly.
Transcribimos seguidamente las inscripciones de los hermanos López Serrano, las vertidas en el habanero Registro del Estado Civil, primero de José Antonio López Serrano, nacido el 23 de Marzo de 1905, y seguidamente el de Caridad, nacida el 24 de Julio de 1917:
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SERRANO:
República de Cuba. Registro del Estado Civil (constan dos circulares sellos de dicho organismo Registro Civil de la zona Norte). Inscripción en Tomo 16, folio 57, fecha del asiento 7-5-1910. Municipio Habana vieja, Provincia La Habana.
José Antonio López Serrano, sexo masculino. Fecha de nacimiento: 24-3-1905. Nombre y apellidos del padre: José López Rodríguez, natural de España. Nombre y apellidos de la madre: Ana Luisa Serrano Poncet, natural de La Habana.
Abuelos paternos: Benito, y Josefa. Abuelos maternos: Rafael, y Cecilia.
Inscripción en virtud de la declaración de los padres.
El Registrador del Estado Civil de La Habana Vieja, provincia de La Habana, Certifica que los anteriores datos concuerdan fielmente con los consignados en la inscripción a que hace referencia. Fecha de expedición 13-5-2013.
Nombre del Registrador de Estado Civil María Margarita Bermúdez

CARIDAD LÓPEZ SERRANO
República de Cuba. Registro del Estado Civil (constan dos circulares sellos de dicho organismo Registro Civil de la zona Norte). Inscripción en Tomo 34, folio 405, fecha del asiento 13-12-1918. Municipio Habana vieja, Provincia La Habana.
Caridad López Serrano, sexo femenino. Fecha de nacimiento: 24-4-1917. Nombre y apellidos del padre: José López Rodríguez, natural de España. Nombre y apellidos de la madre: Ana Luisa Serrano Ponat, natural de La Habana.
Abuelos paternos: Benito, y Josefa. Abuelos maternos: Rafael Poncet, y Cecilia.
Inscripción en virtud de la declaración de los padres.
El Registrador del Estado Civil de La Habana Vieja, provincia de La Habana, Certifica que los anteriores datos concuerdan fielmente con los consignados en la inscripción a que hace referencia. Fecha de expedición 13-5-2013.

La calle del Obispo es una de las calles más transitadas de la capital cubana. La recorrían diariamente miles de capitalinos y cientos de turistas. Actualmente si se transita por Obispo hasta la Plaza de Armas, junto al Templete, encontraremos a los vendedores de libros viejos. Ellos dan una nota pintoresca a la arbolada y fresca Plaza de Armas. Allí los cubanos amantes de los libros, y los turistas, se acercan a los improvisados anaqueles para observar la oferta y hojear las obras. Es el único lugar donde podrá encontrar ese libro desconocido que lo desvelará esa misma noche.
Los libreros de la Plaza de Armas son los herederos de las antiguas librerías que en el pasado siglo combinaron la oferta comercial y el refugio tranquilo para reuniones de intelectuales. A la entrada de la calle Obispo, si procede del Parque Central, luego de cruzar la pequeña plazoleta de Albear, en la esquina de Bernaza y Obispo, está la puerta Art Deco de ‘La Moderna Poesía’.
Poco después el de Maside como inversionista se introdujo en la empresa del Matadero Industrial, y en el complejo cementero ‘El Almendares’, sociedad en la que entraría ya en plena producción el cemento ‘Volcán, de nombre comercial. La fábrica tenía una capacidad de 50 mil toneladas al año y estaba ubicada en la orilla occidental del río del que tomó el nombre. Fue fundada la empresa con capital francés, cubano y español. La tecnología era de la firma alemana Krupp.
Los principales accionistas cubanos lo fueron: el potentado tabaquero Francisco Álvarez, Federico Kolhy, propietario de grandes extensiones de terreno en las cercanías, y en una etapa posterior a la primera producción cementera, en Febrero de 1901, entró en accionariado el librero, nuestro hombre: José López Rodríguez ‘Pote’.
En las cercanías de la fábrica se encontraban las canteras, una caliza blanda color blanco amarillento con un contenido del 90% de carbonato de calcio y también las canteras de arcilla. Las materias primas se traían a la fábrica por una vía férrea.

Su jefe José Merino dueño de ‘La Moderna Poesía’ lo tenía en consideración.
Los inicios del siglo XX fueron también los primeros años de la joven República de Cuba. Un grupo de aventureros, disfrazados de inversionistas, se aprovecharon entonces de la inexistencia de leyes y normas eficaces en el país para enriquecerse. Sus nombres figuran en los libros de historia, pero un caso singular es el de José López Rodríguez, un español que había nacido alrededor de 1860 -1863- en la localidad de Maside en la provincia gallega de Orense, y que desembarcó en Cuba en 1880, pobre y sin apenas estudios, para trabajar en el negocio de un pariente.
En el Archivo de Indias, acerca de las licencias e embarque entre los años 1800-1820 concedidas por el Real Consejo de Indias, despachadas en ese período, nos señalan que la gran mayoría eran catalanes y vascos, pero a partir de 1845 la participación de emigrantes gallegos fue, no preponderante pero si notoria. Pudo haber influido que los contratos por estos años los realizó el contratista gallego Domingo Goicuría, quien fletó unos veinte viajes a la Isla.
La llegada de gallegos a Cuba se incrementó tras los cambios en la política migratoria de las autoridades españolas, que ofrecieron sustanciales mejoras, y por vez primera disposiciones de protección a los emigrantes, lo que facilitó en incremento de solicitudes. Esto no solucionó la precarizad, los contratos usureros y la política de sometimiento que se encontraron nuestros emigrantes en la Isla.
‘¡¡Leed emigrantes!!: Es tanta el hambre que reina en los emigrantes que andan en grupos por las calles…Muchos de ellos solicitan trabajo tan solo por la comida y ni siquiera esto pueden alcanzar…’ .
‘Los españoles en Cuba: Los viajeros desembarcados últimamente en la Coruña cuentan tristísimos relatos de la situación económica cubana y de las vicisitudes y penalidades, porque atraviesan nuestros hermanos residentes en aquella República.
Hay allí, unos sesenta mil españoles, esperando retornar a la Patria que abandonaron con ilusiones y que ahora añoran con tristes realidades…Más de mil emigrantes se agolpaban ayer alrededor del Consulado de España, como las almas de los condenados alrededor de la barca de Caronte.
Abandonados por sus semejantes, aquellos infelices clamaban justicia al Cielo, De la tierra, los pobres no esperan nada. Mejor dicho, si esperan; esperan una pateadura tras de la otra… Pobres farrucos que hacia Cuba volaron con la vana esperanza de cambiar un poco de salud por una poco de dinero, y ahora se tornan a su aldea sin lo uno y sin lo otro’ .

Recordemos que José López Rodríguez se casó con Ana Luisa Serrano, viuda de J. Merino propietario de ‘La Moderna Poesía’, tomando la dirección de la librería que estaba ubicada en el número 92 de la antigua calle Obispo, esquina Montserrat, convirtiéndolo en el primero de su ramo, rivalizando con ‘La Nueva Poesía’, ubicado en el número 77 de la calle O’Reilly.
Transcribimos seguidamente las inscripciones de los hermanos López Serrano, las vertidas en el habanero Registro del Estado Civil, primero de José Antonio López Serrano, nacido el 23 de Marzo de 1905, y seguidamente el de Caridad, nacida el 24 de Julio de 1917:
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SERRANO:
República de Cuba. Registro del Estado Civil (constan dos circulares sellos de dicho organismo Registro Civil de la zona Norte). Inscripción en Tomo 16, folio 57, fecha del asiento 7-5-1910. Municipio Habana vieja, Provincia La Habana.
José Antonio López Serrano, sexo masculino. Fecha de nacimiento: 24-3-1905. Nombre y apellidos del padre: José López Rodríguez, natural de España. Nombre y apellidos de la madre: Ana Luisa Serrano Poncet, natural de La Habana.
Abuelos paternos: Benito, y Josefa. Abuelos maternos: Rafael, y Cecilia.
Inscripción en virtud de la declaración de los padres.
El Registrador del Estado Civil de La Habana Vieja, provincia de La Habana, Certifica que los anteriores datos concuerdan fielmente con los consignados en la inscripción a que hace referencia. Fecha de expedición 13-5-2013.
Nombre del Registrador de Estado Civil María Margarita Bermúdez

CARIDAD LÓPEZ SERRANO
República de Cuba. Registro del Estado Civil (constan dos circulares sellos de dicho organismo Registro Civil de la zona Norte). Inscripción en Tomo 34, folio 405, fecha del asiento 13-12-1918. Municipio Habana vieja, Provincia La Habana.
Caridad López Serrano, sexo femenino. Fecha de nacimiento: 24-4-1917. Nombre y apellidos del padre: José López Rodríguez, natural de España. Nombre y apellidos de la madre: Ana Luisa Serrano Ponat, natural de La Habana.
Abuelos paternos: Benito, y Josefa. Abuelos maternos: Rafael, y Cecilia.
Inscripción en virtud de la declaración de los padres.
El Registrador del Estado Civil de La Habana Vieja, provincia de La Habana, Certifica que los anteriores datos concuerdan fielmente con los consignados en la inscripción a que hace referencia. Fecha de expedición 13-5-2013.
Nombre del Registrador de Estado Civil María Margarita Bermúdez.

La calle del Obispo es una de las calles más transitadas de la capital cubana. La recorrían diariamente miles de capitalinos y cientos de turistas. Actualmente si se transita por Obispo hasta la Plaza de Armas, junto al Templete, encontraremos a los vendedores de libros viejos. Ellos dan una nota pintoresca a la arbolada y fresca Plaza de Armas. Allí los cubanos amantes de los libros, y los turistas, se acercan a los improvisados anaqueles para observar la oferta y hojear las obras. Es el único lugar donde podrá encontrar ese libro desconocido que lo desvelará esa misma noche.
Los libreros de la Plaza de Armas son los herederos de las antiguas librerías que en el pasado siglo combinaron la oferta comercial y el refugio tranquilo para reuniones de intelectuales. A la entrada de la calle Obispo, si procede del Parque Central, luego de cruzar la pequeña plazoleta de Albear, en la esquina de Bernaza y Obispo, está la puerta Art Deco de ‘La Moderna Poesía’.
Poco después el de Maside como inversionista se introdujo en la empresa del Matadero Industrial, y en el complejo cementero ‘El Almendares’, sociedad en la que entraría ya en plena producción el cemento ‘Volcán, de nombre comercial. La fábrica tenía una capacidad de 50 mil toneladas al año y estaba ubicada en la orilla occidental del río del que tomó el nombre. Fue fundada la empresa con capital francés, cubano y español. La tecnología era de la firma alemana Krupp.
Los principales accionistas cubanos lo fueron: el potentado tabaquero Francisco Álvarez, Federico Kolhy, propietario de grandes extensiones de terreno en las cercanías, y en una etapa posterior a la primera producción cementera, en Febrero de 1901, entró en accionariado el librero, nuestro hombre: José López Rodríguez ‘Pote’.
En las cercanías de la fábrica se encontraban las canteras, una caliza blanda color blanco amarillento con un contenido del 90% de carbonato de calcio y también las canteras de arcilla. Las materias primas se traían a la fábrica por una vía férrea.

La calle del Obispo es una de las calles más transitadas de la capital cubana. La recorrían diariamente miles de capitalinos y cientos de turistas. Actualmente si se transita por Obispo hasta la Plaza de Armas, junto al Templete, encontraremos a los vendedores de libros viejos. Ellos dan una nota pintoresca a la arbolada y fresca Plaza de Armas. Allí los cubanos amantes de los libros, y los turistas, se acercan a los improvisados anaqueles para observar la oferta y hojear las obras. Es el único lugar donde podrá encontrar ese libro desconocido que lo desvelará esa misma noche.
Los libreros de la Plaza de Armas son los herederos de las antiguas librerías que en el pasado siglo combinaron la oferta comercial y el refugio tranquilo para reuniones de intelectuales. A la entrada de la calle Obispo, si procede del Parque Central, luego de cruzar la pequeña plazoleta de Albear, en la esquina de Bernaza y Obispo, está la puerta Art Deco de ‘La Moderna Poesía’.
Poco después el de Maside como inversionista se introdujo en la empresa del Matadero Industrial, y en el complejo cementero ‘El Almendares’, sociedad en la que entraría ya en plena producción el cemento ‘Volcán, de nombre comercial. La fábrica tenía una capacidad de 50 mil toneladas al año y estaba ubicada en la orilla occidental del río del que tomó el nombre. Fue fundada la empresa con capital francés, cubano y español. La tecnología era de la firma alemana Krupp.
Los principales accionistas cubanos lo fueron: el potentado tabaquero Francisco Álvarez, Federico Kolhy, propietario de grandes extensiones de terreno en las cercanías, y en una etapa posterior a la primera producción cementera, en Febrero de 1901, entró en accionariado el librero, nuestro hombre: José López Rodríguez ‘Pote’.
En las cercanías de la fábrica se encontraban las canteras, una caliza blanda color blanco amarillento con un contenido del 90% de carbonato de calcio y también las canteras de arcilla. Las materias primas se traían a la fábrica por una vía férrea.

LOS INGENIOS AZUCAREROS ‘REGLITA’ y ‘ESPAÑA’
El segundo anteriormente lo denominaban Armonía, luego España y después España Republicana.
El ingenio Reglita estuvo enclavado en terrenos de la hacienda Santa Catalina, de El Roque, en el partido de Las Jíquimas, antigua jurisdicción de Cárdenas. Su nombre procede de sus primeros propietarios Don Joaquín y Doña Regla Sardiñas, que lo dejaron como herencia a sus descendientes, pasando por esta razón de una generación en generación. Los terrenos eran llanos, rojos y muy fértiles, excelentes para el fomento de la caña de azúcar.
Durante la primera década del s.XX no hubo avances en las vías de comunicación. Continuaban los caminos vecinales, dificultando el desarrollo del Reglita. Posterior a 1910, este ingenio es comprado por José López Rodríguez ‘Pote’ quien se valió del soborno, su influencia y poder económico para comprar a los colonos sus fincas. Atravesando los terrenos con líneas férreas, realiza grandes cambios en el ingenio: introduce un horno de petróleo y transformó la casa de caldera por completo. A partir de este momento se produjo un vuelco total en este ingenio, aumentando considerablemente su producción de azúcar.
En el año 1861, el comerciante vasco español Julián Zulueta Amondo, compró el ingenio azucarero Armonía, a unos 15 Km. equidistante de Jovellanos y de Colón, en medio de las fértiles llanuras de tierras rojas matanceras. Zulueta demolió el viejo Armonía y lo construye dentro de un recinto amurallado que habían hecho los españoles hacía pocos años. Al reedificarlo lo dotó de la técnica más moderna de la época.
Al morir en 1878 don Julián, los hijos le cambiaron el nombre al ingenio por el de España. En 1900 el central sufre un incendio y es reconstruido con naves de acero, en 1912 se monta el primer trasbordador de caña a 500 metros del ingenio y se construyó una vía férrea hasta el basculador. Ya en estos momentos la ampliación de las líneas férreas permitió mayores condiciones de transportación, a pesar de las dificultades presentadas por las lluvias, que es lo que realmente afectaba, pues la sequía no merma la producción por la fertilidad de los suelos y el uso de la cachaza, sustancia natural que se utilizaba en mayor medida que el abono químico.
En 1915 José López Rodríguez ‘Pote’ el acaudalado financista y empresario originario de Maside (Orense), compra el ingenio, le construyó 105 Km. de vías férreas, sitúa 63 trasbordadores de caña e instala su ferrocarril con carros que tiraban 3 mil arrobas. El ingenio es modernizado y alcanza una capacidad de 550 mil arrobas diarias.
El masidao había traído 140 emigrantes españoles, particularmente gallegos, para trabajar en el ingenio y les construyó dos barracas, una para 80 y otra para 60, además mejoró el ingenio, construyó una casa club de dos pisos con 17 habitaciones donde vivía el personal calificado soltero, y para los técnicos y jefes casados construyó casas; también edificó bodega, ferretería y peletería todas alrededor de un parque.
Cuando la crisis económica del 1920 al 1921, con la caída abrupta del precio a nivel mundial del azúcar, se produjo la quiebra de los bancos, afectando seriamente la posición financiera del de Maside. Posterior a su muerte, comenzó el desmantelamiento del Central Reglita. Muchas máquinas fueron vendidas a otras industrias azucareras; algunas pasaron a la Central España y otras fueron ofertadas a Compañías Norteamericanas, por tanto, no hubo anexión de los centrales España y Reglita; el cual realiza en ese año su última zafra.
Nuestro hombre metido en el mundo del azúcar le llevó, como antes indicamos, a poseer tierras, plantaciones y luego en 1915 el gran ingenio azucarero llamado ‘España’. Las locomotoras que transportaban la caña azucarera a La Habana mandó pintarlas con la bandera de España a ambos costados.
‘…A mi me cabía el privilegio de verlas casi todos los días, aunque diariamente por mi trabajo tenía que pasar por la estación´ .
En el período 1914-1925 los estadounidenses construyeron 10 centrales azucareros, de los 53 nuevos ingenios que propiciaron el auge productivo ante la falta de azúcar en el mercado internacional. En la zafra 1923-1924 ya poseían 74 ingenios de los 106 existentes, que aportaban el 60% de la producción nacional de azúcar.
Pero no fueron solamente las grandes corporaciones norteamericanas las que aprovecharon esas circunstancias, sino que también lo hicieron los millonarios azucareros cubanos e hispano-cubanos, entre los cuales el caso más destacado lo fue el de ‘Pote’, hábil especulador que ya había logrado el control del Banco Nacional y expansionaría sus negocios en el azúcar, como anticipáramos, y en otras actividades, aprovechando para ello el dinero de los depósitos de dicho banco, todo lo cual terminaría con una hecatombe económica en 1921.
En 1920 José López Rodríguez era presidente del Banco Nacional y consejero del Banco Español, y de varias cajas de ahorro, entre estas de la Caja de Ahorros del Centro Gallego .
El de Maside no solo concurría en mangas de camisa al Palacio Presidencial, sino que cuando visitaba al general Domingo Méndez Capote, vicepresidente de la República, en su residencia de B esquina a 15, en el Vedado, se distendía y, al calor de la conversación, terminaba con los pies encaramados en la butaca que ocupaba sin importarle su finísima y genuina tapicería.
La hija del General, lo recuerda como un hombre amable y simpático, muy cordial con los niños y preocupado hasta el detalle por satisfacer a su familia y que, pese a su inmensa fortuna, vivía modestamente, con una austeridad casi espartana.
Nos comentó el masidao Cesar Fernández que José López Rodríguez despachaba en al Palacio Presidencial durante el mandado del liberal, el militar José Miguel Gómez, que consiguió en 1908 la presidencia de la República de la mano del ‘masidao de oro’ donde era habitual, esperado y sin protocolo de recepción. De ahí ya se suponía que influía en nombramientos.
Esa casa de la calle L esquina a 13, cerca del mar, la ocupó en los primeros años de la República, el primer embajador de China en Cuba, Liao Ngantao.
José la adquirió para su residencia principal. Era una casa divinamente puesta. En los salones y el comedor alternaban el lujo y el gusto más exquisito. Allí todo era auténtico: los cristales, los mármoles, la plata, el bronce, la mantelería… Y todo el de Maside era uno de los hombres más ricos de Cuba, que pese a ello alquilaba su mansión para buscarse unos pesitos que engrosaban su enorme fortuna, mientras que él y los suyos moraban en algún lugar de La Habana Vieja.
En este período tenía de encargado general en la citada ‘La Moderna Poesía’ a José Fernández, otro masidao, vecino de Laiantes:
‘López Rodríguez, se suicidó el 28 de Marzo de 1921 en su domicilio utilizando para ello una de las sábanas de su lecho, con la que hizo un lazo corredizo…El primero que se dio cuenta fue su encargado José Fernández, a quien momentos antes el señor López había enviado a la botica de agua de Carabaña, sin duda con el propósito de alejarlo de su lado… En una carta de que se incautó el juez, el Sr. López hace una extensa relación de los móviles que lo impulsaron a lleva a cabo tan extreme resolución. También acusaba a distinguidas personalidades pertenecientes al mundo financiero, político y comercial de haberles hecho distintas sustracciones de cuantiosas sumas, y así como documentaciones de gran importancia…
También ocupo el Juzgado otros documentos, como recibos y pagarés, que ascienden a una gran cantidad, en los cuales el Sr. López Rodríguez hacía donacion de sus bienes.
El testamento; dada la reserva que guarda el juzgado, sobre la carta dirigida por el Sr. López, no se conoce definitivamente a cuanto asciende el capital que dejado. Fluctúa entre quince a veinte millones. Su mayor parte ha sido dejado a su hijo el joven José Antonio, al que profesaba gran cariño…El testamento fue encontrado sellado y lacrado a favor de Ana Luisa Serrano, su esposa, y había sido otorgado en el año de 1919 y extendido ante el notario doctor Francisco J. Daniel. El juez que actúa en la instrucción del sumario ocupó el susodicho testamento y procedió a remitirlo al juez decano’ .

Pero hay otras versiones con similitudes con aires poético costumbristas:
‘Pote’ se había encerrado en las dependencia de ‘La Moderna Poesía’, en los pisos superiores, paseaba continuamente y quemando papeles, por lo que los empleados llegaron a creer que se había vuelto loco. No daba señales de vida, alarmando el mismo chófer que decidió llamar a la policía que tuvo que entrar por la ventana; José se había ahorcado con una sábana.
Los periódicos habaneros recogieron la noticia al día siguiente, haciéndose eco de que en una de las Cajas de Ahorro propiedad el masidao encontraron millones de dólares americanos, no dando crédito a la noticia de que se había suicidado al suponerse arruinado en el desastre financiero del crack azucarero promovido por las todopoderosas compañías americanas que habían arropado la insurrección contra el presidente Menocal.
En sus últimos días José López Rodríguez, antes de suicidarse, acusó de acciones fraudulentas a muchos de los que lo rodeaban. Al 9 de Octubre del mismo 1920 se le denominó en la prensa como el día del pánico’. A esa fecha tenía deudas por 13.262 millones de pesos con el Banco Nacional, del que poseía la mitad de sus acciones, pero que no podía prestarle ayuda. Montó una empresa tapadera y lo solucionó. Luego aconteció el suicidio.

Carta a José López Rodríguez (I) y (II)
‘...Si un hombre con tanto dinero se mata en Cuba, qué le depararía el destino a uno que tiene el lavamanos tupido y una nevera sin siquiera cucarachitas alemanas.
Y para que no le acusaran de interesado, casose usted con dama tendiente a lo cultural. Una viuda propietaria de La Moderna Poesía, empresa fundada en 1890, y de nombre Ana Luisa Serrano. Así que, para aplacar malos pensamientos, comenzó usted a levantar presión a través de la poética, y mejor si era moderna. Como a la viuda le faltaban ciertas cosas, nocturnas y diurnas, le tocó ponerle iniciativa a la serranía…
…Cuando descubrí que se había ahorcado pensando que estaba en la ruina cuando le quedaban doce millones, sentí un estremecimiento y el síndrome del avión en todo mi cuerpo. Fue el detonante que me hizo abandonar mi condición isleña. Si un hombre con tanto dinero se mata en Cuba, qué le depararía el destino a uno que tiene el lavamanos tupido y una nevera de la que emigraron hasta las cucarachitas alemanas’.

La habanera librería ‘La Moderna Poesía’, edificio de estilo Art Deco remozado por ‘Pote’.

José López Rodríguez amen de ser propietario de los ingenios azucareros mencionados, también lo era de la Moderna Poesía, del acueducto de Cienfuegos, de la compañías Almacenes Cárdenas, S.A., y Nacional de Artes Gráficas, S.A.; y a mayores de terrenos en el municipio de Playa y del reparto de Miramar entre otros de menor importancia. El montante de su fortuna superaba los doce millones de pesos. Esta valoración no encaja con los millones de dólares, que dicen, encontraron en una de sus entidades de crédito.

LA TORRE Y SU RELOJ, DE LA QUINTA AVENIDA. REGALO DE ‘POTE’ A LA CIUDAD DE LA HABANA TRATANDO DE IMITAR LA TORRE DE LA CASA CONSISTORIAL DE MASIDE, SU VILLA NATAL
‘No hemos podido confirmarle que la torre y su reloj hayan sido también financiados por Pote y de hecho su estructura y forma no se parece mucho a la que nos muestra usted en la foto que usted envió de Maside; era conocido como reloj de Pote”.
Contestación a la consulta que hemos planteado en el ayuntamiento habanero de Playa).
Aprovechando, como no podía ser de otra manera, nos trasladaron información, aunque redundante, de sus archivos, que por descontado compartimos:
‘La Quinta Avenida, con sus construcciones civiles y monumentales como el “Reloj de Pote”, la Fuente de las Américas, la Copa, los leones, la fuente Sexta Cumbre, los bustos, las tarjas, los parques, círculos sociales y las viviendas premiadas con medalla de oro por el Colegio de Arquitectos, posee una historia propia, valores culturales y de otra índole que forman parte de la identidad del municipio Playa.
Estos bienes patrimoniales, por ser emblemáticos de la identidad del territorio, poseen potencialidades para el trabajo comunitario y ofrecen posibilidades para integrar a la comunidad en proyectos orientados a desarrollar la sensibilidad artística, el orgullo local, el cuidado del medio ambiente y una conciencia responsable hacia la conservación del patrimonio cultural.
En las instituciones culturales del territorio no se han desarrollado acciones comunitarias que tengan como hilo conductor el valor patrimonial de la Quinta Avenida, aunque si se divulga el símbolo del territorio que es el ‘Reloj de Pote’, fundamentalmente en las escuelas de educación general’.
La autoría de la Torre del Reloj de la Quinta Avenida, datada en 1921-1924, es obra del arquitecto cubano Eduardo Tella, emblema más conocido de esta amplia zona habanera, tanto que la Asamblea Nacional del Poder Popular la aprobó como emblema más conocido del territorio el día 3 de noviembre de 1993 y decidió que fuese el símbolo oficial del territorio de Playa.

POTE-TORRE.2.4571‘La Quinta Avenida, con sus construcciones civiles y monumentales como el “Reloj de Pote”, la Fuente de las Américas, la Copa, los leones, la fuente Sexta Cumbre, los bustos, las tarjas, los parques, círculos sociales y las viviendas premiadas con medalla de oro por el Colegio de Arquitectos, posee una historia propia, valores culturales y de otra índole que forman parte de la identidad del municipio Playa’. La Torre del Reloj de Quinta y 10. ‘Pote’ quiso regalar a La Habana una Torre como la de Maside, su villa natal. Esta toma fotográfica de la ‘Torre Pote’, en el municipio de Playa, es también gentileza de la familia Alemán Matías. Hemos elegido en la que posa la gallega, nieta de ceano, como un servidor, Rita María Matías.
TORRE (Ft.J.ANTONIOLa toma fotográfica de la fachada principal del edificio Consistorial de Maside, del que La Torre es parte esencial, y además símbolo de la heráldica municipal del Concello y de la de ‘Villa de los Silleiros’, como la habanera ‘Torre de Pote’ lo es del municipio de Playa.

Antes de concluir sería imperdonable omitir el emblemático reloj de Playa, con algo más de 80 años de existencia (Información que data del año 2000). Me refiero a la conocida torre del reloj de Quinta Avenida, o también como le llamaron los viejos habaneros: ‘el Reloj de Pote’, en alusión al emprendedor emigrante gallego José López Rodríguez, dueño de los terrenos donde se fomentó el Reparto Miramar. Se afirma que el majestuoso reloj es un ejemplar único y fue fabricado en los Estados Unidos.
Refiriéndose a la Quinta Avenida, la mandó a levantar el de Maside con su dinero, cuando empezó a urbanizarse Miramar. El dijo:
‘En esta calle no va a vivir cualquier pelagato’.
Y sobre la magna Quinta Avenida, la Torre se levantó entre los años 1921 al 1924 en piedra de Jaimanitas , y fue financiada por el susodicho ‘Pote’, accionista del Banco Nacional y propietario de la famosa librería ‘La Moderna Poesía’. En sus cuatro campanas del reloj aparece grabado su nombre: de José López Rodríguez y su sonido reproduce las campanas del famoso Big Ben de Londres. Esta torre, fue construida con piedras de Jaimanitas.

Al referirse a ello, el periodista Luis Sexto nos dice en un interesante artículo:
‘…fue otra de las obras con las que el empresario intentaba convertir al antiguo potrero en un oasis para los potentados’.
El Municipio Playa se desarrolló en la franja litoral oeste de La Habana, desde la desembocadura del río Almendares hasta la del río Santa Ana. Limita al Norte con el mar, al Sur con los municipios de La Lisa y Marianao, al Este con el río Almendares y al Oeste con la Provincia de La Habana.

MUNICIPIO DE PLAYA
Municipio Playa, su origen coincide con el nacimiento del Reparto Miramar.
Playa, ciudad de los puentes grandes y túneles abiertos a las grandes avenidas.
1930 Se inaugura la Quinta Avenida.
1921-1924 Se proyecta la Torre del Reloj de Quinta y 10, realizado por el famoso arquitecto cubano Eduardo Tella, emblema más conocido del territorio. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el 3 de noviembre de 1993 que fuese el símbolo oficial del territorio de Playa. (Información basada en los artículos de Mario Coyula, historiador de arquitectura).

En las instituciones culturales del territorio de Playa no se han desarrollado acciones comunitarias que tengan como hilo conductor el valor patrimonial de la Quinta Avenida, aunque si se divulga el símbolo del territorio que es el “Reloj de Pote”, fundamentalmente en las escuelas de educación general.

‘Al señor que arregló el reloj de la torre de Pote, o sea, que lo puso a funcionar en perfecto estado como era originalmente. Él dijo que tuvo que llevarlo para su casa porque llevaba mucho trabajo delicado y en la torre no tenía condiciones, lo limpió, lo engrasó y le puso una pieza que le faltaba. Ahora cada 15 minutos da 4 campanadas y cada hora exacta da 16 ý después la hora que es. En el reportaje de la televisión se vio la torre por dentro y toda esa maquinaria que conforma el reloj y hay como una especie de martillo que va desde la máquina hasta la campana para hacerla sonar. Es toda una belleza. Solo dijeron que ese reloj es de 1924 y le llaman el reloj de 5ta avenida. Ese señor arregló el reloj de un convento de la Habana vieja y ahora se dispone a arreglar el reloj que esté en lo alto del edificio de los Masones en la Avenida Carlos III. Es un relojero empírico y ha logrado lo que no han hecho otros’ .

EL PUENTE ‘ASBERT’ MÁS BIEN DENOMINADO Y CONOCIDO COMO PUENTE ‘POTE’ AL SER UN REGALO DE ESTE A LA CIUDAD DE LA HABANA
Por indicaciones de Don Cesar Fernández Fernández, también nacido en Maside, tío abuelo de un servidor, hemos sabido por vez primera que José López Rodríguez ‘Pote’ regaló a la ciudad de La Habana un puente de hierro, y una torre similar a la que corresponde a la Casa del Ayuntamiento de Maside –data en el año 1843-, instalada en la medianera de la avenida que conducía al mencionado puente, además un reloj parecido al que tenemos en Maside.
En 1911 Fue aprobado por el Ayuntamiento de Marianao el Proyecto de Urbanización de la finca “La Miranda” (hoy reparto Miramar) a Manuel José Morales.
En febrero de 1921 se construyó un férreo puente levadizo financiado por José López Rodríguez ‘Pote’ sobre el río Almendares, y que desde entonces conectaría la calle Calzada con la Oeste, la que 10 años más tarde tomaría el nombre de 5ª Avenida, inaugurada en el año 1930.

PONTE POTEPuente ‘Pote’ otro regalo del de Maside para La Habana; inaugurado en Febrero de 1921.
El 9 de Febrero de 1958 se inició su demolición al ser sustituido por un túnel de dos cajones bajo las aguas.

EL PUENTE ‘POTE’
Para los habaneros, el ya desaparecido puente Miramar, sustituido por el túnel, siguió siendo el puente de ‘Pote’, como se le conoció en su tiempo, aunque en principio se le conocía como Puente Asbert, por el gobernador el general Ernesto Asbert. Muy lujoso, de hierro y verdadera belleza y elegancia. Se inauguró en febrero de 1921; José se suicidaría en marzo de ese mismo año.
Pasando por uno de los dos túneles que cruzan el río Almendares, cerca de su desembocadura en el litoral norte, se entra en la más hermosa avenida de la ciudad.
Su calle principal, la Quinta Avenida, con nombre similar al de la famosa de New York, se dice que es la calle más bella de toda Cuba.
Posee Miramar agradables y magníficos parques, lugares sombreados por árboles frondosos, algunos de ellos con glorieta en el centro u otros monumentos como el de Emiliano Zapata. En estos parques y jardines se paseaba la alta sociedad de Miramar, pero hoy se han convertido en lugares de cita para los jóvenes enamorados y espacios para jugar los infantes.
Es Miramar también sitio de raras playas, antaño clubes privados pero hoy libres y para el disfrute de todos los ciudadanos. La llamada playita de 16 es la más popular por ser la preferida de los más jóvenes a pesar de ser una falsa playa bastante rocosa.
En Miramar se levantan imponentes los hoteles Comodoro, Copacabana, Occidental Miramar, Panorama, Tritón, Neptuno Meliá Habana, Novotel, Chateau Miramar y otros. La mayoría de ellos están situados frente al mar aunque la zona, como el resto de La Habana, no cuenta con playas naturales.
Una vez que el Malecón de La Habana se extendió hasta la Chorrera en la desembocadura del río Almendares, la Quinta Avenida se convirtió en su continuación hacia el otro lado del río. Inicialmente se cruzaba a través del puente Pote que es de hierro y levadizo; pero con el aumento del tránsito automovilístico, cada vez que se levantaba el puente para el paso de algún barco, los tanques eran un verdadero problema.
Así comienzos del siglo XX la zona céntrica de La Habana se deterioraba y la aristocracia y las burguesías vieja y nueva emigraban hacia el Vedado, uno de los grandes logros del urbanismo cubano. Pero el clima elitista que se ambicionaba no se consiguió en una barriada en la que el palacio lujoso coexistía con la vivienda modesta y la casa de vecindad. Es por eso que los más pudientes, entre ellos los magnates del azúcar que se enriquecieron súbitamente o vieron acrecentar su capital en la Danza de los Millones, buscaron zonas no contaminadas por otras clases sociales. Es así que empiezan a fomentarse nuevos repartos como Kohly, Alturas de Almendares, Barandilla, La Coronela, Playa de Marianao, Country Club y Miramar. Los propietarios de la empresa que impulsaba esa última barriada eran Pote y Ramón González de Mendoza.
Había un inconveniente. El río Almendares actuaba como un valladar natural entre la zona en expansión, al oeste, y el resto de la ciudad. Cierto que lo cruzaba a la altura de la calle 23 un viejo puente de barcas, pero no era suficiente para sustentar la zona en desarrollo. Se imponían nuevas vías de acceso. El puente Almendares, que sustituyó al de barcas, se construyó en 1909.

POTE -1927 Puente1946; Una toma fotográfica del ‘Puente Pote’
pote puente Tomada en 1946También de 1946 otra toma del ‘Puente Pote’; esta acoge los dos tramos centrales,
que se elevaban para facilitar el paso de embarcaciones.

‘Al comenzar la década del veinte, José López Rodríguez, apodado ‘Pote’, uno de los principales impulsores del reparto de Miramar, promovió la construcción de una vía de acceso directo desde El Vedado. Fue construido entonces, en 1921, el Puente de Miramar con la calle Calzada de El Vedado. Este puente aumentó las posibilidades de conexión con El Vedado y propició que continuase el proceso de ocupación de los numerosos repartos que ya existían. En 1924 se aprobó la urbanización de Alturas de Miramar y un año más tarde la del reparto Playa de Miramar’ .

El llamado ‘Puente de Pote’ o ‘Asbert’ fue inaugurado en 1921, y el 9 de Febrero de 1958 se inicio su demolición para el desarrollo del residencial ‘Miramar’ y en su lugar se construyó el ‘Túnel de la calle Calzada’, que atravesaba bajo agua la bahía, comunicando la Quinta Avenida de Miramar con la calle Calzada y el Malecón de La Habana.
Antes de la puesta en funcionamiento del Túnel de la Calle Línea, el volumen de vehículos a transitar entre La Habana y Marianao era intenso, y los tres puentes que existían (Calle 23, Hierro y el de ‘Pote’) no eran eficientes y las interrupciones solían presentarse a cualquier hora, sobre todo cuando se le daba paso a las embarcaciones de recreo y pesca que salían en esa época hacia el mar por el Río Almendares y por los puentes de Hierro y ‘Pote’ al ser abiertos’.
Al comunicar directamente el Malecón con la Quinta Avenida de Miramar, no era necesario abrir el puente para permitir el paso de embarcaciones, como ocurría con el puente ‘Pote’, demorando el tráfico varias veces al día. El actual túnel tiene dos cajones con un largo de 200 m. y una pendiente longitudinal de 6% de cada lado, dejando un calado libre de 3.60 en el centro del río Almendares.

LOS PROMOTORES

POTE- PUENTEMARZO 1921Foto de personajes durante la inauguración del ‘Puente Pote’, apodo del mecenas, como bautizarlo ‘Asbert’ apellido del gobernador, o también conocido como Puente de Miramar, por su ubicación. Pote en medio, con su socio Ramón González de Mendoza, a su izquierda, el de la pajarita. Fotos año 1921.

‘José López Rodríguez ‘Pote’ junto con el millonario Ramón González de Mendoza, eran prácticamente los dueños del reparto Miramar. En el recorte de prensa vemos ambos señores durante la inauguración del Puente de Miramar, el verdadero nombre del puente que unía el Vedado con esa parte de Marianao. Como dato curioso se puede agregar que poco después de tomada esta foto el señor López Rodríguez murió debido a un aparente suicidio (marzo 29, 1921) en abril del mismo año a causa de una pulmonía, fallecía en Estados Unidos su socio Ramón González de Mendoza, mientras que el país sufría las consecuencias del crack bancario y la crisis deflacionaria’.
Esta es la respuesta del periodista y escritor Ciro Bianchi, un gran conocedor de estos temas, tiene un programa semanal en el canal de televisión de La Habana, en el cual habla sobre historias y personalidades del pasado en la capital, habiendo publicado varios libros.

POTE-FUENTE-PUENTE‘La Fuente de las Américas’ situada en la importante 5ª Avenida, antesala al puente ‘Pote’ cuyo primer tramo que se vislumbra en el centro a mano derecha. Tomado de la prensa habanera año 1925.
POTE.GRUP.ESCULTURA. de George DuncanGeorge H. Duncan, es autor de la llamada ‘Fuente de las Américas’ inaugurada en 1924
Esta fotografía es del año 2011, gentileza, una más, de la familia Alemán Matías.

‘…De golpe nos recibe el blanco intenso de la Fuente de las Américas, y unos centenares de metros más adelante, en medio del ancho paseo que delimita a la Quinta avenida, sorprende la torre del reloj, (FOTOS) ambas obras diseñadas hacia 1921 por el célebre arquitecto George H. Duncan, neoyorquino autor del monumento a Ulises S. Grant. levantó la Fuente de las Américas, esculpida por italianos. En 1928 se erigió La Copa en Quinta Avenida y calle 42. En 1950 nació el último de los repartos de Miramar: La Puntilla’.

George H. Duncan, es autor de la llamada ‘Fuente de las Américas’ inaugurada en 1924, situada e la importante 5ª Avenida, antesala al puente ‘Pote’.

‘Tenía “Pote” una palabra favorita: “ñáñigo”, que lo mismo se la aplicaba a un filósofo como a clientes o al negrito de la esquina: ¡Oye tu ñáñigo…!

“Pote”, que era un velador pecuniario de ministros, diputados y burócratas, y un auxiliar valiosísimo del tesoro nacional en los instantes críticos, pare haber fallado en las últimas jornadas financieras, y según se dice, parece haber sido el causante del reciente descalabro económico en la isla antillana. Tal vez fue su primer fracaso como negociantes, y no quiso sobrevivir a él. Enrolló un día una sábana a su garganta y apareció ahorcado…Tal vez la vida de “Pote” fue a una tragedia continua… ’.

El cese de las operaciones militares por el armisticio de 11 de noviembre de 1918 representó un freno súbito a la especulación azucarera. Durante 1918 y 1919, como quiera que los países europeos comenzaran a reconstruir sus economías y no podían satisfacer sus niveles normales de consumo de azúcar, Estados Unidos realizó compras extraordinarias del producto, para continuar el negocio de intermediario que había llevado a cabo durante toda la guerra.
Estas compras norteamericanas fueron acompañadas de un alza del precio, lo que trajo a los países exportadores del continente -principalmente a Cuba-, una bonanza económica transitoria que se conoce en la historia cubana como ‘vacas gordas’.
Poco después, desde el mes de junio, los precios comenzaron a bajar sostenidamente y para mantenerlos en ese bajo nivel, incluso, en niveles más bajos hasta enero de 1922, lo que produjo la crisis económica conocida como de las ‘vacas flacas’, con pánico bancario; ruina y suicidio de millonarios cubanos como José López Rodríguez; huelgas obreras; imposición de medidas funestas para la economía del país por representantes de intereses extranjeros.
Cuando en septiembre de 1920 las ‘vacas flacas’ se veían venir en virtud de la baja mantenida de los precios del azúcar, José en nombre del Banco Nacional, del que era el accionista principal, y José Marimón Juliach presidente del Banco Español, otro de los grandes perjudicados por la debacle, propusieron, a fin de salvar a las empresas bancarias y azucareras, una emisión de bonos garantizados por la zafra de 1921, y que tendrían en la práctica el valor de moneda corriente. El presidente Menocal apoyó la iniciativa, que no fue aceptada por los que tenían su dinero depositado en los bancos y que, confundidos hasta entonces por la prensa, pensaban que el país enfrentaba una perturbación pasajera.
Los bancos habían dispuesto a su antojo de los fondos de ahorristas y titulares de cuentas corrientes para cubrir, con créditos a corto plazo, la especulación azucarera. El 6 de octubre los que tenían sus depósitos en el Banco Mercantil se lanzaron llenos de pánico sobre esa entidad en reclamo de su dinero, exigencia que el Mercantil no pudo satisfacer. Durante los dos días siguientes la escena se repitió en otros bancos de importancia. El día 10, tratando de evitar lo inevitable, el gobierno decretó la moratoria bancaria que suspendió el cobro de los créditos y estableció que los bancos solo entregaran el 10% de los depósitos, medida que no perjudicó en absoluto a los más ricos que la burlaron al aducir que requerían de su dinero para saldar reales o supuestas deudas con el Estado.
El historiador Julio Le Riverend asegura que los bancos cubanos y de capital español hubieran podido atenuar la crisis de no haber estado supeditada la economía cubana a la estadounidense. Las bancas norteamericana e inglesa establecidas en Cuba, que se opusieron al decreto de moratoria y que resultaron las grandes beneficiarias de la situación, no acudieron entonces en ayuda de los bancos en desgracia, antes bien les negaron o recortaron préstamos para enfrentar las exigencias de los depositantes y cubrir el déficit de los créditos que concedieron y no podían cobrar.
La alarma se convirtió en pánico. Ocho bancos y más de cien sucursales dejaron de existir. Entre ellos el Banco Nacional de José López Rodríguez, que utilizó, en perjuicio de los depositantes, millones y millones de pesos para expansionar sus empresas azucareras.
Perdió ‘Pote’ la mayor parte de su fortuna, pero gracias a una complicada operación financiera retuvo el negocio de impresión y venta de libros ‘La Moderna Poesía’ por donde había empezado su meteórica carrera. Sus centrales azucareras pasaron a la larga a manos de José Manuel Casanova, más tarde Senador de la República y presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba, y también Menocal, ya fuera del poder, adquirió por medio millón de pesos la parte que le correspondía en la empresa que fomentaba el reparto Miramar.
La fortuna de ‘Pote’ se calculó entonces, una vez pagadas todas sus deudas, en unos 11 ó 12 millones de pesos. Le parecieron insuficientes y se suicidó.
Parecerá absurdo antes y ahora; ¿qué podían ser 11 millones para un hombre que hasta meses antes manejaba, solo en el Banco Nacional, activos por 190 millones de pesos? Tanto o más como el dinero debió haberle dolido a ‘Pote’ la pérdida de poder, posición, prestigio y autoridad. Algunos autores son de la opinión de que fue asesinado. Es posible, pero en verdad no existe prueba alguna en ese sentido, y si la del suicidio.

CARIDAD LÓPEZ SERRANO, HIJA DE ‘POTE’, MATRIMONIÓ CON JOAQUÍN GUMÁ Y HERRERA, ARQUEÓLOGO Y COLECCIONISTA, TITULAR DEL CONDADO DE ‘LAGUNILLAS’ Y DEL MARQUESADO DE ‘CASA CALVO’ .

A FAMILIA DE ‘POTE’
Los herederos del de Maside, lo fueron su esposa, Ana Luisa Serrano, y sus hijos José Antonio y Caridad, esta convertida en una gran casateniente, tenía 22 años cuando matrimonió en 1939 con el doctor don Joaquín Gumá Herrera, abogado, distinguido arqueólogo, joven y apuesto, como se le identificaba en la crónica social.
La información bibliográfica y mucho más recientemente otras fuentes cubanas, don Joaquín, era el séptimo Conde de Lagunillas, que como nieto de la 4ª condesa doña María del Rosario Armenteros y Zequeira, título que rehabilitó en 1950 don Joaquín, pero este también pretendía el marquesado de Campo Florido y el de Bella Vista; pero también los títulos los pretendieron don Carlos de Barbería y Lombillo y don José Arturo Romero Armenteros, y la acumulada por doña María Josefa de Armenteros y Peñalver. A esta parte le ganó el juicio declarativo de Mayor Cuantía en el Jugado de 1ª Instancia Madrid, pero en recurso de casación salió beneficiada doña María Josefa, quién con fecha 31-12-1965 el Tribunal Supremo Español declaró que la señora Armenteros tenía mejor y preferente derecho genealógico, frente al de don Joaquín Casimiro Gumá y Herrera.
Don Felipe José de Zequeira y León, primer conde de Lagunillas, fue uno de los aristócratas cubanos que gozaron de mayor prestigio en Cuba durante la segunda mitad del siglo XVIII. Era teniente coronel del regimiento de caballería de milicias de la Plaza de La Habana, tesorero de Policía y Alcalde ordinario de esa Ciudad.
La siguiente referencia del linaje de los Gumá viene de la mano del abuelo del yerno de ‘Pote’, don Joaquín Gumá y Herrera aquel sobre 1822 era el Comandante del primer batallón de las Compañías de Mérito de Matanzas (Cuba) don Joaquín Gumá y Ferrán, nacido en la ciudad española de Villanueva y Geltrú (Barcedlona), el 21-11-1845.

pote joaquin gumáEl Dr. Gumá de visita en el Partenón, Atenas, Grecia, hacia 1946

Don Joaquín Gumá Ferrán y doña Cristina Soler Bravo, fueron los padres de don Joaquín Gumá Soler nacido en Matanzas (Cuba) en 1880, casado el 30-5-1908 con la habanera de nacimiento doña Elena de Herrera y Armenteros, que serían los padres de don Joaquín Gumá de Herrera, Conde de Lagunillas.
Lo del marquesado de Casa Calvo, del que fue titular el yerno de ‘Pote’, arrastra un largo proceso de sucesiones y rehabilitaciones, así consta en nueva documentación, concretamente la fechada en 1958: Joaquín Gumá, figura entre los titulares nobiliarios residentes en Cuba, donde estaba en posesión legal de su dignidad, pero no en la península, pero su hijo Joaquín Gumá López-Serrano, al fallecimiento de su padre procedió a rehabilitar ambos títulos, lo refrenda el Real Decreto promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores dado en Madrid el 23-5-1984:
‘… Juan Carlos Rey, Fernando Morán López. Títulos Nobiliarios:
CASA CALVO, Marqués de- Don Joaquín Gumá y López-Serrano, por fallecimiento de su padre don Joaquín Gumá y Herrera, el 30 de Mayo de 1984.
LAGUNILLAS, Conde de – Don Joaquín Gumá y López-Serrano, por fallecimiento de su padre don Joaquín Gumá y Herrera, el 30 de Mayo de 1984…’

POTE ESCUDO LAGUNILLASSeguidamente el Ministerio de Justicia en nombre de Su Majestad el Rey dispuso que previo pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión el título de Marqués de Casa Calvo en favor de don Joaquín Gumá y López-Serrano, por fallecimiento de su padre, don Joaquín Gumá y Herrera. Madrid, 5 de Marzo de 1984.
‘Anuncio de la Subsecretaría (División de tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitudes de sucesión en el título de Marqués de Casa Calvo. Doña Emma de Zea y López de la Cal y don José Elías de la Torriente y Calvo han solicitado la sucesión en el título de Marqués de Casa Calvo, vacante por fallecimiento de don Joaquín Gumá y López Serrano, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de Mayo de 1912, en su redacción dada por el 222/1988, de 11 de Marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. Madrid, 17 de Marzo de 20098. El Director de División, José Antonio Moruno Morillo’.
Así lo recogió el BOE del 30-5-1984, que manda expedir sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa Calvo a favor de don Joaquín Gumá y López-Serrano, hijo de los anteriores y por ende nieto de ‘Pote’.
Hay un vacío desde el 2 de Abril de 2009, fecha en la que fallece el titular y ningún otro descendiente ni de posibles hermana/o, rehabilitaron el título de Conde Lagunillas a la muerte Joaquín Gumá y López-Serrano, y si Doña Emma de Zea y López de la Cal, solicitó la sucesión del título del marquesado de Casa Calvo, por fallecimiento de Don Joaquín Gumá y López-Serrano, hijo del marqués don Joaquín Gumá y de la hija del de Maside, la marquesa doña Caridad López Serrano, VII marqueses en posesión residentes en Cuba y luego en Miami.
En el mismo sentido en La Gacetilla de Hidalgos de España, nº 518, correspondiente a Abril, Mayo y Junio de 2009; en su página 18 consta: ‘Casa Calvo, Marqués de: Doña Emma de Zea y López de la Cal y Don José Elías de la Torriente y Calvo, por fallecimiento de Don Joaquín Gumá y López-Serrano.
Y para finalizar el trámite el mismo en el BOE de 2 de Abril de 2009 publicó el anuncio de la Subsecretaría de Justicia sobre solicitudes de sucesión, sin perjuicio de tercero, de mejor derecho en el título de Marqués de Casa Calvo, vacante por fallecimiento de don Joaquín Gumá y López Serrano, por doña Mª Emma de Zea y López de la Cal y don José Elias de Torriente y Calvo.

pote-BOE LAGUNILLASEn el BOE de 2 de Abril de 2009 publicó el anuncio de la Subsecretaría de Justicia sobre
La solicitud de sucesión, sin perjuicio de tercero, de mejor derecho en el título de Marqués
de Casa Calvo, vacante por fallecimiento de don Joaquín Gumá y López-Serrano, solicitada
por doña Mª Emma de Zea y López de la Cal y don José Elías de Torriente y Calvo.

Doña Mª Emma fue más allá, también solicitó la sucesión en el título de Conde de Santa María de Loreto, vacante por fallecimiento de doña Mercedes de la Torre y Alcoz, conocida en las altas instancias de la burguesía y la aristocracia como una experta en demandas nobiliarias, no dejó pasar la legal oportunidad.

El caso se complicó tras la repentina muerte de doña Emma a la edad de 59 años, en Navidad del mismo 2011, días después de haber promovido la rehabilitación. Este mismo título lo revindicó Esther Alcocer Koplowitz, tal lo vierte la revista Vanitatis en su número del 20-1-2012.
Pero como era de esperar Don Alfonso Caro de Zea solicitó, por fallecimiento de su madre Doña Mª Emma de Zea y López de la Cal, la subrogación del citado título de Conde de Santa María de Loreto ante el Ministerio de Justicia, tal como recoge el BOE del Martes 14 de febrero de 2012.
Sobre Joaquín Gumá y López-Serrano se conoce de su fallecimiento supuestamente a primeros del año 2009, y sobre la existencia de más nietos o incluso bisnietos de ‘Pote’, pero sus herederos, al cierre de este trabajo no habían rehabilitado el título de Conde de Lagunillas, y si, como indicamos en el párrafo anterior si el Condado de Casa Calvo fue revindicado por Don Alfonso Caro de Zea.
Don Joaquín Gumá y Herrera después del triunfo de la Revolución, continuó como coleccionista y desempeñó el cargo de Agregado al Protocolo en el Ministerio de Estado (Relaciones Exteriores), lo que le permitió a lo largo de su vida acopiar una impresionante colección de arte antiguo que, para que no se desmembrara, entregó primero al Museo Nacional en calidad de depósito y terminó donándola a Cuba.
El doctor Joaquín Gumá Herrera, Conde de Lagunillas, (La Habana, 1909-1980), dedicó parte de su vida y de su fortuna a reunir con refinado gusto y admirable dedicación notables ejemplos de las obras que produjeron durante siglos los egipcios, griegos y romanos antiguos. Sus virtudes como coleccionista posibilitaron la existencia de la Colección Condes de Lagunillas, legado excepcional que arriba al medio siglo de vida expositiva, orgullo del patrimonio cubano y gema preciosa del Museo Nacional de Bellas Artes.
Visitada por miles de personas desde su inauguración, el 30 de mayo de 1956, la Colección Condes de Lagunillas ocupa un lugar relevante en el mundo de la arqueología. Muchos de sus exponentes se pueden encontrar en diversas obras, catálogos y monografías de reconocidos especialistas como las del famoso arqueólogo inglés John Beazley, autoridad en el análisis estilístico de la cerámica griega. Asimismo, a ella se han referido la egiptóloga polaca Jadwiga Lipínskaia, el arqueólogo español Ricardo Olmos y especialistas de la Universidad de Humboldt de Berlín. La Colección
Lagunillas ha sido y es objeto de estudio en cursos de postgrado, entrenamientos y seminarios.
También se ha dado a conocer en eventos científicos nacionales e internacionales en Alemania, los Estados Unidos y Grecia.
Notable fue el esfuerzo que realizó el Conde de Lagunillas para asesorarse por reconocidos especialistas, entre ellos, los hermanos Dietrich y Bernard Von Bothmer del Metropolitan Museum of Art y el Brooklyn Museum of Art, respectivamente. Mantuvo contacto con curadores, especialistas e investigadores de museos, universidades e instituciones de Europa y de los Estados Unidos en busca de criterios científicos para avalar las obras que compraba El Conde de Lagunillas:
De altruista podemos calificar la inclinación del Conde de Lagunillas al desinteresado préstamo de obras a diversos museos del mundo para su libre exhibición, sin condiciones ni costo alguno de transportación, restauración, seguro y montaje. Tal es el caso del Ánfora Panatenaica, pieza insignia de la colección que lleva su nombre, prestada por varios años al Metropolitan Museum de New York. En similares circunstancias una preciosa ánfora geométrica permaneció en el parisino Museo del Louvre.
Loable fue también el interés por adquirir ejemplos de todos los períodos del arte de la Antigüedad, entre los que hay que destacar El núcleo funerario, de distintas épocas, incluye cuatro vasos canopos de factura exquisita, estelas votivas, escarabajos de corazón y un papiro del Libro de los muertos. Aunque se considera que la pieza de mejor factura de la colección es una singular Cabeza de Amón en basalto negro, de pequeño tamaño tiene un trabajo exquisito, donde se puede diferenciar doble textura, en la cara, lisa, acabada, de expresión suave, y en la corona, rugosa, para soportar el oro con que estaba cubierta. Todavía, si se mira a la luz, se ve el reflejo del oro.
Un dato interesante.
También el sarcófago de madera pintada —con encartonado incluido— que la República Árabe del Egipto regaló al Estado cubano en agradecimiento a su participación en el salvamento de los valores de Nubia.
Esta colección fue un legado del Conde de Lagunillas, también Conde de Fernandina, y de Casa Calvo (La Habana 1909-1980).
Recordemos las palabras del Jefe de la Revolución cuando le explicaron que antes de la victoria en el 59, el Conde había prestado su colección y solamente tenía un requisito que dijera Sala Conde de Lagunilla.

LAGUNILLAS MUSEODe izquierda a derecha: Joaquín Gumá, conde de Lagunillas; y los profesores Dietrich Von Bothmer, arqueólogo y curador de antigüedades clásicas del Museo Metropolitano de Nueva York, y Francisco Prat Puig, de la Universidad de Santiago de Cuba.

Esa circunstancia confiere a la colección reunida por el Dr. Gumá Herrera un carácter didáctico excepcional. Las piezas expuestas sorprenden al conocedor más avezado, no solo por la calidad y el grado de conservación sino también por la cantidad y la rica variedad pues la apasionada dedicación de este coleccionista estaba dirigida a lograr la más amplia representación posible del mundo antiguo.
La celebración del 50 Aniversario de esta colección fue un homenaje a la memoria del Dr. Joaquín Gumá Herrera, Conde de Lagunillas

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SERRANO ‘POTICO’, EL HIJO MAYOR DE ‘POTE’
Entre los donativos donados por los señores asociados de la sociedad del Centro Gallego de La Habana’: comerciantes, industriales y simpatizantes de la Sociedad de Beneficencia referido, para la tómbola que funcionaba anualmente en las llamadas Fiestas Tropicales, en la desarrollada el 4-4-1948 ‘La Moderna Poesía’, supuestamente su hijo José Antonio López Serrano, de aquellas tenía 43 años, donó 3 libros. Con ello queda demostrado que el hijo de Pote, ‘Serranillo’ o ‘Potito’, continuaba con la relación que había mantenido su padre con la sociedad de Galicia La Habana.
Al fallecimiento de ‘Pote’, año 1921, los herederos del efectivo dejado por ‘Pote’, así como de muchísimas propiedades, fueron su esposa, Ana Luisa Serrano, y sus hijos José Antonio, de dieciséis años de edad, y Caridad con algo más cuatro años.
Con el tiempo José Antonio López Serrano incrementó las propiedades de su padre añadiendo las conservas del bonito Comodoro, el Matadero Industrial de Cuba, las compotas JALS y los laboratorios de medicamentos Lex, además del Hotel Comodoro en Miramar. Cuando el empresario abandonó Cuba en 1959 para establecerse en Miami, tenía intereses en toda América Latina con su casa editora, La, Cultural S.A.
Precisamente en Miami continuó con los negocios editoriales y librerías, Montó ‘La Moderna Poesía’, con la misma denominación de la librería habanera que rigieron los últimos años de su vida sus padres.
‘…La antigua librería habanera que aún conservaba su nombre, a pesar de que su dueño ya hacía años se había marchado de Cuba no es lo que fue, como del día a la noche…
…Se cruzaba el parque y nos encaminábamos hacia la entrada de la calle Obispo ya solo me imaginaba entrando por esa majestuosa puerta siempre abierta con sus paredes de piedra clara (y sucias, claro). Era un cascarón vacío, estantes desocupados, empleados ociosos, suciedad, y tristeza…’ .
Ricardo Veloso Guerra, vecino de la zamorana localidad de Fermoselle llegado a Cuba a finales del s. XIX, se nacionalizó como ciudadano cubano fundando la Librería Cervantes, en principio sin grandes alardes, logrando que se auparla entre las mejor surtidas de la capital, tanto que al poco tiempo funcionaba incluso como editorial, publicando obras de mucho éxito: históricas, de carácter técnico, diccionarios, novelas, etc.; llegando incluso a crear un premio literario anual: ‘El Cervantes’.
Así funcionó hasta 1926, cuando la mano de José Antonio López Serrano se fusionaron ambas librerías, la de ‘Potico’ ‘La Moderna Poesía’ y la de Veloso ‘Librería Cervantes’, formándose Cultural, S.A., del que era accionista principal y presidente el hijo de ‘Pote’, y el zamorano vicepresidente y director. No obstante ambas librerías se mantuvieron abiertas y en su actividad primitiva. La nueva empresa imprimía todos los libros para los centros escolares, billetes de la lotería, sellos de correos y todo tipo de impresos para los departamentos gubernamentales.

CULTURAL POTECultural, S.A. llegó a poseer sucursales en más países hispanos americanos.

Aún corriendo el riesgo de errar, atrevo a aseverar que es el mismo personaje, el hijo de ‘Pote’, aunque en las consecutivas relaciones de socios de la entidad de gallegos, en 1948 José López Serrano, no consta José Antonio, figura con el nº169, en 1953 con el 137, en 1954 con el nº 130, en 1955 con el 124.
‘Pote’, según el propio Jiménez, había desplazado al capital norteamericano, encabezado por los intereses de Morgan, del control del Banco Nacional de Cuba. A la fortuna de Pote heredada por la esposa e hijos, debe La Habana, entre otras muchas inversiones, su primer rascacielos, edificio al que dio su nombre José Antonio López Serrano, hijo de José López Rodríguez, alias ‘Pote’, uno de los mayores millonarios de Cuba. Este magno edificio está situado en la intersección de Línea y 13, fue proyectado por los arquitectos Ricardo Mira y Miguel Rosich, y se inauguró en 1932.

RASCACIELOS POTEEl Art Deco edificio López Serrano, considerado el primer rascacielos para apartamentos levantado en la isla de Cuba, situado en el Vedado, semejante a los ne0yorquinos. ‘Su ascensor se eleva a duras penas piso a piso, despegando con más ruido que un cohete.Y lo que es peor, su quejumbrosa bajada al vacío’.

Hasta los años treinta se consolida el sistema monumental de obras estatales y privadas que le confieren una dimensión ‘moderna’, sin alterar la continuidad de la trama urbana tradicional. En el centro histórico se insertan oficinas, bancos, almacenes y ministerios; luego el eje monumental del Capitolio, el Palacio Presidencial y los conjuntos recreativos españoles: el Centro Gallego, el Asturiano, el Casino Español, el Centro de Dependientes, etc.
José Antonio López Serrano, a quien decían ‘Potico’ por ser hijo de José López Rodríguez, ‘Pote’, afrontó la construcción de un magno edificio situado en la calle 13 esquina a L, en el Vedado, el primer rascacielos de apartamentos de La Habana de estilo Art Deco .
Se finalizó e inauguró en 1932. Tiene 10 pisos generales y cuatro más en la torre, construido con estructura de acero y muros de ladrillo. Los vestíbulos tienen bellos pisos de terrazo y los muros enchapados hasta lo alto con mármoles rojos de Marruecos.
De manos de gallegos vecinos de El Vedado es la penosa noticia del mal estado en que se encuentra el otrora hermoso ejemplar de Art Deco; el edificio López Serrano está semidestruido. Dicen que unos constructores que estaban reparando el edificio le robaron las puertas originales del edificio, y que en el cambio de los elevadores –entonces a la vanguardia de los existentes en La Habana- por unos más modernos, les retiraron la concesión por haber variado la interior estructura original, grave, pero peor es que la obra se paralizó y el edificio sigue deteriorándose paulatina e inexorablemente.

MIAMI: CIERRA LA ICÓNICA MODERNA POESÍA,
LA LEGENDARIA Y LIBRERÍA ORIGINARIA DE LA HABANA

MIAMI-MODERNA POESÍA‘La Moderna Poesía’ en 5739 NW 7 Street Miami, FL 33126, fundada por José Antonio López Serrano ‘Potico’, fallecido en 1972 relativamente joven, con 67 años; era el hijo mayor del masidao José López Rodríguez ‘Pote’.

‘López Serrano falleció en la ‘Pequeña Habana’ en 1972 y su viuda, Joaquina Escapa quiso continuar con La Moderna Poesía en su memoria en un local ubicado en el 984 de West Flagler. A la muerte de doña Joaquina Escapa en 1980, la librería la mudaron para el edificio de la Calle Ocho, tomando las riendas de la librería Magdalena Álvarez, sobrina de esta. Cuando la icónica Moderna Poesía cerró sus puertas en la primavera del 2010, se dice que fue un hijo de José Antonio López Serrano y de Joaquina Escapa que la vendió para pagar los impuestos de herencia. Los 75 años de Magdalena no fueron óbice y no se rindió, y en la memoria y cariño a su tía Joaquina abrió un ‘sitio web’ para vender su gran inventario de almacén’.

En 2012 coincidieron dos efemérides: los 80 años del Edificio López Serrano y el 40 aniversario del fallecimiento del hombre a quien le dedicaron una joya arquitectónica. Como no lo han plasmado en el 2012, Cuba todavía les debe un homenaje a José Antonio López Serrano y a su padre, y también a todos los cubanos e hispanos que dieron lo mejor de sí para hacer de La Habana lo que fue, una de las ciudades más cosmopolitas de América.

COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL CONGRESO
DEL C.E.CHAMOSO LAMAS, AÑO 2012

………M…….

JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ ‘POTE’; MASIDAO MAGNATE EN CUBA
(Perdura a súa saga nos Estados Unidos)
José Ricardo Rodríguez Pérez (Genealogista, Heraldista e Historiador)

Non somos dados a encher papel para aparentar; entrecollemos información puntual, pegadas y outras cousiñas moi achegadas o persoeiro; todo o material agora sobrante non fai congreso, pero si enchería de non estar crisificados voluminosa obra.

En Santo Tomé de Maside ‘O Vello’, foi bautizado o 18 de Xuño do ano 1863 José López Rodríguez, que con 18 anos emigrou a Cuba, instalándose en La Habana.

Ainda ‘Pote’ no era persoa culta, si era moi inteligente, avispado e emprendedor; mellorou a lectura e escritura, e probablemente superóu os cursos para adultos que daquelas se impartían no Centro Gallego de La Habana. Precisamente neste constan aportacións do seu fillo José Antonio para a sección de beneficencia, e de libros para a biblioteca.

Pasado tempo, ‘Pote’, como era coñecido nos ambentes de La Habana, amasou grande fortuna.

Repasamos as fazañas emprendedoras de ‘Pote’, a súa azarosa vida político-comercial, o que nos permitiu enmarca-la historia cubana sempre con ‘Pote’ como protagonista.

A saga deste masidao perdura nos Estados Unidos. En principio pola rama do seu fillo José Antonio, por canto os de Caridade perdémolos co pasamento de Joaquín Guma y López Serrano acontecido en Abril do ano 2009, e porque ademais ningun herdeiro deste ou dos supostos irmáns, por ende fillos de Caridad, tramitaron ata o de agora a rehabilitación dó título do condado de Lagunillas nin do marquesado de Casa Calvo, dos que foran titulares seu pai e ancestros.

Póla prensa española, pólas revistas de Heráldica e Nobiliária de Espana, mailo BOE, soubemos que tamén foi Marqués de Casa Calvo. Tanto este como o Condado de Lagunillas son de orixe hispano, compartindoos coa súa dona Caridad López Serrano, e logo o fillo de ambos, Joaquín Gumá López Serrano, este o posuiría desde 1984, logo da morte dos seus pais, ata Abril do 2009, data do seu pasamento.

Anos e anos de recoller e entrecoller paseniñamente información, que por descontado sigo con ela, e seguirei ata que algún día podamos remata-la investigación in situ. Xa o intentara hai uns anos encomendándolle a políticos viaxantes o Caribe, os que tanto lles chama o Tropicana, e seguro que foi ese ambente o que lles privou ver o que verdadeiramente é de interese, e a nós de darlle lustre a José Lopéz Rodríguez. Tan só me achegaron unhas postais de pouquiño interese.

Aportamos o traballo as árbore xenealóxica desde Pote ata seis xeracións de ancestos,
Elo nos permite aseverar que non só era fillo do arrieiro-comerciante Benito López Álvarez, con ancestros colateráis coa miña familia; curman dos Portabales, e o mesmo ‘Pote bisneto por liña paterna de Tareixa Fernández Montenegro, tía de Don Juan Bernardo, industrial do papel e alcalde Maside en varios mandatos, quen principiou e logo remataría o consistorio e A Torre de Maside.

José Acadou o que tamen cobizaba, ser tamen máis rico co seu curmán, o industrial, empresario e alcalde de Maside Juan Bernardo, avó de Antonia de la Soledad e de Josefa Ramona. Foran cales foran as causas da contrariedade de non ser correspondido, na familia dise que moi enrabechado lle anunciou os pais que serían mais que ninguén, de que chegaría a rico, e queles disporían de cubertería de prata.

Para o altar Mayor de Santo Tomé de Maside ‘O Novo’, obra dos irmáns Porto, que plasmaron a fachada principal do templo neste retábulo, correspondeulle a José López Rodríguez o agasallo das imaxes dos Sagrados Corazóns de Jesús e de María, que presiden o retábulo.

No traballo vertemo-las versións recollidas en varias fontes:

Pola familia, a recollida na mesma Habana polo tío avó do autor, Cesar Fernández, que traballou no Matadeiro Industrial. Logo a tamen tomada in situ polo pai paúl Don Elixio Rivas, destiñado a habanera parroquia de La Merced ata que foio ‘animado’ polas autoridades castristas a voltar a España.

A que a súa maneira, e por escrito, nos transmitiu a finais dos anos noventa Rolando Torres, historiador de ‘La Ciudad de La Habana’.

A tomada por Pedro Rivera Díaz e a súa familia, exiliados cubanos aveciñados en Miami.

A doutros cubanos exiliados en La Florida cos que contactamos persoalmente en Ourense, maila recollida por dúas familias de orixe galego, a de dúas netas de galegos, un de Lamagrande (Cartelle), e outro da parroquia de Oseira. Corresponderon dabondo facendo de todo, ata tomar fotografías na Habana a cabalo dunha moto.

Toda esta transmisión verbal e escrita nos serviu pero ata certo punto, por canto afastámonos das versións novelescas.

Todo elo o compretamos con bibliografía cubana e española, por certo dispar, e non coincidente en casos puntuáis.

Plasmamo-la historia no noso idioma as historias do entorno de Maside a explicación da parentela, maila de don Elixio Rivas, que por certo data do ano 2005.

O que nos chegou desde La Habana e a tomada da bibliografía, nas revistas de Xenealoxía e heráldica de España, maila prensa e o BOE, vertémolo en castelán.

Si Pote foi emprendedor, pode que moito mais foi seu fillo, e non só en Cuba tamen noutros paises hispano americanos e no mesmo Estados Unidos.

José ‘Pote’ principiou por encher os estantes da librería con libros usados que mercaba polas casas e os estudantes. E xunto a estos colocaba os diarios e as revistas que recibía da Pednínsula: El imparcial, La Esfera, Mundo Gráfico, Blanco y Negro, etc., mailas habaneras publicaciones como El Eco de Galicia y Galicia Moderna.
Pote pasou de comprar e vender libros a entrar na afamada ‘La Moderna Poesía’, e pasou a se-la man direita de Don José Merino, e falecido este casou côa súa viúva, Ana Luisa Serrano coa que tivo dous fillos: José Antonio, que casaria con Joaquina Escapa, falecido en Miami en 1972. E Caridad, que casaria con Joaquín Gumá y Herrera, internacionalmente coñecido como arqueólogo e coleccionista.

Joaquín Gumá, Conde de Lagunillas, atesourou cantidade de pezas únicas que o réxime castrista ten, agora mesmo, unha magna exposición permanente das xúas xoias, e non sendo os castristas moi dados a méritos e loubanzas para quen ten pedigree, manten a sala do Museo Nacional co nome dun dos seus títulos: ‘Conde de Lagunillas’.
Os ancestros de Joaquín Gumá y Herrera proviñan por liña paterna de Villanueva y la Geltrú.

En 1915 José López Rodríguez ‘Pote’ xa como acaudalado financista e empresario mercou o inxenio azucareiro ‘España’, que antes era coñecido con ‘Armonia’ que fora do tamen español Julián Zulueta; estableceu 105 Km. de vías férreas con carros que transportaban 3 mil arrobas, e instalou 63 trasbordadores de caña. O modernizado inxenio acabada unha capacidade de tratamento de 550 mil arrobas diarias.

El masidao xestionou a cegada desde Esapaña, súa mayoría de Galicia, de 140 emigrantes para traballar no inxenio azucareiro. Levantou barracas para 80 e para 60 traballadores. Mellorou as instalacións e construiu unha casa de dous pisos onde residían ademais dos mandos, o persoal solteiro Para os técnicos e xefes casados, construiulle casas.

BIBLIOGRAFÍA
LÓPEZ MORENO P. (1959): ‘El Túnel de Calzada’, Revista de Ingeniería Civil. Vol. X, Núm. 6.

‘MACHO’ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ A LUÍS ADRIAN BETANCOURT SANABRIA. Para su libro ‘Cochero’. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1998.

CARLOS DE TORO, RAMIRO GUERRA, JULIO LE RIVEREND Y RENÉ MÉNDEZ CAPOTE.
Fuente: wwwcirobianchi/barraca habanera. Autor Ciro Bianchi Ross, año 2006.

COLECCIONISTA CUBANO, Por: la Dra. María Castro Curadora de Arte Griego del MNBA.

‘VIDA GALLEGA EN CUBA’ – PUBLICACIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENFICIENCIA DE LOS HIJOS DE GALICIA EN CUBA.

SEGRE, ROBERTO. ‘La Habana: una modernidad atemporal’. La Habana, julio de 1993

BASTLUND, KNUD. JOSÉ LUÍS SERT, ‘Architecture, City Planning, Urban Design’. Thames & Hudson, Londres, 1967.

BENS ARRARTE, JOSÉ M. ‘Diez años de labor urbanística en La Habana’, Revista de la Propiedad Urbana, año XIII, No. 267, La Habana, mayo l956, Pág.15.

CABRERA INFANTE, GUILLERMO, ‘Mea Cuba’. Plaza y Janés. Barcelona.1992.

CHAILLOUX, JUAN M. ‘El solar habanero. Síntesis histórica de la vivienda popular’, J. Montero, La Habana, 1945.

COLQUHOUN, ALAIN. ‘Regionalismo e pósmodernidade’, AU, Arquitectura. Urbanismo No. 45, San Pablo, diciembre 1992/enero 1993, pág. 51.

COYULA, MARIO; ‘El veril entre dos siglos. Tradición e innovación para un desarrollo sustentable’, Casa de las Américas No. 189, La Habana,1992, Pág. 94.

CURTIS, JAMES R. ‘Havana’s Parque Coppelia: Public Space Tradition in Socialist Cuba’. Places, a Quaterly Journal of Environmental Design Vol. 8, No. 3, Pratt Institute, New York, primavera 1993. Pág. 62.

DE ARMAS, MIGUEL Y MARCELO ROBERT. ‘Vivienda de los estratos populares en la seudo república’, Trabajo de Diploma, Facultad de Tecnología, ISPJAE, La Habana 1975.

FERNANDEZ NUÑEZ, ‘La vivienda en Cuba’, Editorial de Arte y Literatura, José Manuel, La Habana, 1976.

FREIXA, JAIME JOSEPH LL. SERT. GUSTAVO GILL, Barcelona, 1979.

LE CORBUSIER ‘Bréve Histoire de nous Tribulations’ Le Corbusier Número Hors Série de L’Architecture d’Aujourd’Hui, Paris, 1948.

LE RIVEREND, JULIO J. La Habana, ‘Biografía de una provincia’, Academia de la Historia, La Habana, 1960.

LOPEZ, AMELIA, ‘Las obras oficiales durante el periodo de gobierno de Ramón Grau San Martín (1944-1948)’, en Pilar Fernández y Luz Merino, Arte: Cuba, República, Selección de Lecturas, Facultad de artes y Letras, Universidad de La Habana. Tomo I, La Habana, 1987.

LOPEZ PEREZ, JUAN C. Y MEDEROS PÉREZ OMAR –‘Inicios de la modernidad en el hábitat de La Habana. 1930-1950’; Trabajo de Diploma, Facultad de Arquitectura, ISPJAE, La Habana, 1992.

MARTINEZ INCLAN, Pedro, ‘La Habana Actual. Estudio de la capital de Cuba desde el punto de vista de la arquitectura de ciudades’. Imprenta P. Fernández y Cía. La Habana, 1925.

Código de Urbanismo. ‘Carta de Atenas, Carta de la Habana’, Imprenta P. Fernández y Cía. La Habana, 1949.

NOCEDA, José M. ‘Las formulaciones teóricas del Movimiento Moderno en la Arquitectura y el Urbanismo en Cuba: 1928-1958’, Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana, La Habana, 1984.

QUINTANA, Nicolás ‘Evolución histórica de la arquitectura en Cuba’, Enciclopedia de Cuba, Tomo 5, Arte, Sociedad, Filosofía, Playor, Madrid, 1975.

RODRIGUEZ, Eduardo L. La Habana. Map & Guide to 337 significant María Elena Martín. ‘Architectural monument in the Cuban capital and its surroundings’. Trialog, Darmstadt, 1992.

ROIG DE LEUCHSENRING La Habana. ‘Apuntes Históricos’. Tomos l/ II/ III Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1964.

ROMERO, José Luis Latinoamérica: ‘Las ciudades y las Ideas, Siglo XXI‘.Editores, México, 1976.

SAN MARTIN, José R. ‘Memoria del Plan de Obras del Gobierno del Dr. Grau San Martín’. Ministerio de Obras Públicas, La Habana, 1947.

NARANJO OROVIO C. ‘Del campo a la bodega. Recuerdos de gallegos’, (s. XX), La Coruña. (1988).

LA EMBLEMATICA TORRE DEL RELOJ DE LA QUINTA AVENIDA HABANERA FUE DONADA POR UN GALLEGO. UN EMIGRANTE EMPRESARIO: JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ‘POTE’. Sergio F. San Pedro.

‘Joaquín Gumá Herrera; Conde de Lagunillas’, (La Habana, 1909-1980).

MARÍA VICTORIA ZARDOYA LOUREDA; Dra. Arq.; ‘De lo que nos trajeron en el XX. Arquitectura y Urbanismo’, Volumen XXIX, No. 2-3, 2008.

MARÍA VICTORIA ZARDOYA LOUREDA; Dra. Arq.; ‘La Habana del este’. Marzo 2002.

MARÍA VICTORIA ZARDOYA LOUREDA; Dra. Arq.; ‘Planificación Física-Cuba’, La Habana, No.7, 2004.

AGRADECIMIENTOS:
POR LA MUY ESTIMADA INFORMACION Y LAS MAGNIFICAS FOTOGRAFIAS, PARTE VERTIDAS EN ESTE TRABAJO; A la familia de Rita María Matías Crespo, nieta de gallegos, de Oseira (Cea).

Al masidao Cesar Fernández Fernández (+), tío abuelo del autor, empleado de ‘Pote’.
De Xunqueira de Ambía, al reverendo Elíxio Rivas Quintas, residente en los años sesenta en La Habana.
A Marina Mosquera Álvarez, masidá parienta de ‘Pote’.
A Odenia y a Osmani  cubanos nietos de un ourensano de Lamagrande (Cartelle), y a Oscar esposo de Odenia.
A la familia de la ceana (Ourense) e ibiense (Asturias); Rita su esposo: Rafael  también de ascendencia española. Sus hijas Ariagna y Mariana, y a los esposos de ambas: Rafael  y Heriberto, respectivamente. A Jesús , primo de Rita, y a su hija Marietta , y a su esposo Carlos. A la amiga de la familia, a la nieta de coruñés, María Victoria .
Y la información sobre el devenir de la familia de ‘Pote’ en Miami, ha sido cosa del portorriqueño de ascendencia ourensana, Pedro Rivera Díaz, y de su familia en Florida.

PES DE FINAL DE TEXTO

1 – GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel; Notas de Patrimonio Auriense, Febrero do 2012.
2 – ‘Con acendrada devoción y justo orgullo, dedico este esfuerzo editorial, a la inolvidable memoria de mi madre,
Profesora Doña Ana Luisa Serrano y Poncet, que fuera Presidenta de esta Empresa durante los años 1921 a 1926. Dr. José A. López Serrano’. Edición dedicada a su madre por José A. López Serrano, hijo de ‘Pote’.
3 – TORRES Rolando; Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana, 31 de Marzo de 1990. “AÑO
XXXII DE LA REVOLUCIÓN”, engade o funcionario no informe remitido ó autor.
4 – LA REGIÓN, diario del 8 de Diciembre de 1920; editorial en portada
5 – Ibidem. diario del 19 de Julio de 1921, páginas interiores.
6 – FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cesar; Maside 1982. Notas manuscritas de su actividad laboral en El Matadero
Industrial, propiedad de ‘Pote’.
7 – NEIRA VILAS, Xosé; Xosé López Rodríguez o lexendario ‘Pote’, Faro de Vigo do 2-2-1994.
8 – LA REGIÓN – Portada do xoves 28 de Abril de 1921. Días despois o mesmo xornal faise eco dunha crónica en El
Noroeste de Roberto Blanco Torres, titulada ‘El millonario de Maside. Era la primera personalidad de Cuba’.
9 – FERNÁNDEZ LARREA, Ramón; En la Red ‘La columna de Ramón’, Miami 7 y 13 de Febrero de 2006-
10 – Jaimanitas, es una localidad situada al oeste del municipio Playa, en Ciudad de La Habana. Como todas las rocas del planeta, la piedra de Jaimanitas esconde millones de años de gestación. Es una piedra sedimentaria. Los
geólogos la clasifican como caliza organógena. Y componen sus ingredientes: arena, corales, caracoles, conchas y
otros restos fósiles. Tres variedades la diferencian: la arenisca, con predominio, como se aprecia en el nombre, de
arena; la conchífera, y la coralina, la más dura y frágil a la vez; aunque todas se combinan en un mismo bloque.
Esta formación geológica toma su nombre según la localidad geográfica, en este caso el lugar del habanero
municipio de Playa.
11 – MATIAS CRESPO, Rita María. Profesora de Lengua inglesa; La Habana 28-6-2011. Nieta de ceano.
Basándose en la información que sobre el particular pasó un canal de televisión habanero.
12 – ZARDOYA LOUREDA, María Victoria; LA HABANA DEL OESTE; Planificación Física-Cuba, La Habana.
Marzo 2002.
13 – RODRÍGUEZ GUERRA, Alexandre. ‘Roberto Blanco Torres: Correspondencia inédita e obra xornalística non exhumada’. Xunta de Galicia. Ano 1999.
14 – Lagunillas, Condado de: Concesión de SM Carlos III en 1775.
Felipe José de Sequeira y de León, 1. Conde de Lagunillas.
Juan José de Zeguéira y Palma-Beloso, 2. Conde de Lagunillas.
Juan Francisco de Zeguéria y Acosta, 3. Conde de Lagunillas.
Juan Marcial de Zeguéria y Cárdenas, 4. Conde de Lagunillas.
Isabel Cecilia de Zeguéria y Xenes, 5. Condesa de Lagunillas, desde 1891.
Joaquín Gumá y Herrera, 8. Marqués de Casa Calvo [España 1786], 6. Conde de Lagunillas por este rehabilitado en 1950.
Joaquín Guma y López-Serrano, 9. Marqués de Casa Calvo, 7. Conde de Lagunillas
[Por sucesión en 1984].
15 – ROBERTO KOLTUN; ‘El Nuevo Herald’– Sur de Florida –‘Cierra legendaria librería’. (18-2-2010).
16 – BIANCHI ROSS, Carlos (Fotografías de CABRERA, Eduardo) 5 de Junio de 2004: biografía del Vedado.
….‘Rascacielos’: Aunque existían en La Habana algunos edificios altos –nunca mayores de diez pisos– es en el Vedado donde prolifera el afán de los “rascacielos” –casi nunca edificios mayores de veinte–. Los ya desaparecidos hoteles Palace –G y 25– y Paseo –Paseo y 25– fueron los primeros, y en 1928 abre sus puertas ese hotel con duende que es el Presidente. Dos años más tarde se inaugura el Hotel Nacional; tiene solo ocho niveles, pero con su estilo plateresco español, fue la primera instalación hotelera de lujo de que dispuso la ciudad. Poco
después se construiría el edificio de apartamentos López Serrano –L y 13– que, con su puro estilo art decó, fue el más alto de La Habana hasta la década de 1950. A fines de los años 40, con la construcción del edificio del actual Instituto Cubano de Radio y TV –23 y M– La Rampa, hasta entonces un camino bordeado de sumideros, comienza a convertirse en lo que es aún: el sitio más cosmopolita de la urbe y, más que una calle, un estado de ánimo…’.

PES DE FINAL DE TEXTO:

Pote fue un emigrante gallego masidao que en pocos años ya tenía el monopolio absoluto de la impresión de documentos oficiales complejos como sellos de timbre, bonos, acciones y billetes de banco, un garaje de cuatro plantas donde representaba a la marca “Buick” y a neumáticos de fabricación norteamericana. Por si fuera poco también fue propietario de centrales azucareros como el “Conchita”, el “Asunción”, “Reglita”, “Nombre de Dios”… López Rodríguez, quien arribó a Cuba como un adolescente analfabeto, llegó a ser uno de los banqueros más importantes del país.
En 2012 coincidieron dos efemérides: los 80 años del Edificio López Serrano y el 40 aniversario del fallecimiento del hombre a quien le dedicaron esta joya arquitectónica. Con esta publicación queremos hacer homenaje a José Antonio López Serrano y a su padre, y también a todos los cubanos y extranjeros que dieron lo mejor de sí para hacer de La Habana una de las ciudades más cosmopolitas de América.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Teoría. Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ ‘POTE’; MASIDAO MAGNATE EN CUBA (Perdura a saga nos Estados Unidos)

 1. xosericardo dijo:

  Gracias Rosario:
  Ya me veo cojugando el añarado verbo Rutinar: investigar,escribir y ensayar, que también la música se precisa.
  Hblando de música he visto este verano que alguno de los videos de `vuestro´(?) concierto en el Centro de Arte Contemporáneo, bonitos de verdad, no he visto el de `mi´ Melodía Gallega – Adeus Maside. Insisto en las ganas de visionarlo.
  No he tenido oportunidad de preguntarle a Julio Domínguez si gestionó el placet para arreglar para canto coral las piezas de Eugenia Saurnier, pero aguardando poder hacerlo la semana entrante con el inicio de ensayos formales, os ruego hagais lo posible para que pronto pueda ver el video de ´partitura´. Perdón por el posesivo cuando gracias vosotras está al alcance de todos.
  Insisto en las gracias; aguardo vuestras noticias.
  Bicos
  José Ricardo

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s