Paco Luís Bernárdez, poeta das Terras de Maside

—–*—–

Paco Luís, Laura, Aurora Bernárdez y Julio Cortázar en Toledo. Primavera de 1953  (Albúm fotográfico de Julio Cortázar)

Paco Luís Bernárdez, a súa dona Laura González Palau, e os recen casados Aurora Bernárdez e  Julio Cortázar, na súa estadía no Toledo da posguerra, primavera de 1953. Ambas parellas posaron a beira da Circunvalación. Por baixo o río Tajo e o fondo a catedral toledana e o aínda ruinoso Alcázar. (Cambio de fecha, argumentado en Mayo de 2012, por Don Carles Álvarez Garriga).

 Paco Luís Bernárdez, acordado así pola Corporación Municipal de Maside, foi declarado ‘Fillo Adoptivo de Maside’ a título póstumo. Coa presencia do máis granado da Real Academia Galega e de autoridades literarias e políticas, se levou a cabo o acto literario que tivo lugar na Casa da Cultura de Maside o 21 de Novembro do 2010, compartindo a honra co tamen poeta de Maside, o natural de Garabás, Victor Campio Pereira, declarado no mesmo acordo ‘Fillo Predilecto de Maside’. O pergamiño do acordo municipal se lle fixo chegar a Aurora Berárdez, quen por problemas de saúde declinara a invitación a recollelo persoalmente.

‘Paco Luís Bernárdez’
Poeta das Terras de Maside

Separata

Homenaxe á unha vilega avoa
Ela tamén padeceu do mal do seu tempo; Un fillo, netos e sobriños en Venezuela, seu pai e tíos se foron a Cuba, y en Chile e na Arxentina quedaron para sempre dous irmáns, tres tíos e catro cuñados, a máis dun fato de curmáns.
’Maldito sexa o presídio’
Unha historiña figurada por quen foi moneca. Todos xogaron coa súa coroa de santidade que tan merecidamente gañou; abofé. Aínda así, e cando xa non podía máis, saíalle con suaviña rabia: ¡Maldito sexa o presidio!
Nai ben miúda. Unha coitada nena a que o casorio que lle veu tan cedo que case a deixou sen escola. Dos choros infantís, e coa contra da nai tesoureira do pedigri familiar, pasou ó casorio.
¡Rapaciña anda, pon cen ollos que está a vir o teu home ¡ Acenábaa a súa solteirona tía cando a esposada nena xogaba con outras ó truco.
O matrimonio non lle foi saída felíz. E a maiores dos fillos, engadíulle moitos e penosos traballos. O seu amo, que sendo bo e cariñoso para ela e para as crianzas, desde a noite dos tempos e aínda ata hoxe, adoubado viña coa xenética e cruel sona dos homes do seu lugar; pola farra, a festa ou a caza, pechan os ollos, deixando ás donas soas e cheas de traballos. Elas acomodan ós cativos, a casa, ós bichos, ós eidos, e sen acougo e pouca dormida cocen moi cedo o pan, e lévano ás feiras e ós mercados. En canto, os señores deputados maridos andan a arranxa-lo país nas taberneiras cortes do lugar.
Calado e inconmovible penar, que non lle buscaban avío.
Só o aguante lle fixo doado un oco para ‘tenros e cativos traballiños’: o marido, os fillos, netos, bisnetos, o negocio, os eidos, a misa, o rosario, o cine, os xelados ou o café de pota, ambientado con historiñas e lendas en xuntanzas caseñas, e co fondo a musiquiña das faiscas da carqueixa e da piñeira casca.
Ó remate faltoulle a saúde, e só así, ‘maldito sexa o presidio’; acougou.
Ela no ceo, e as campás que o seu canteiro tío subira ó campanario da vila, choraban badaladas de ledícia. Estáballe agardando entre xubilosas faíscas un deleitoso ceo ateigado de xelado de café…De acougo, de paz.

O autor

Paco Luís Bernárdez’. Poeta das Terras de Maside

Ourense Universo Literario de Marcos Valcárcel. ‘La Región’, 7 de Maio do 2000.

Retrato de Paco Luís Bernárdez que data de Maio de 1923, feito polo seu amigo e coetáneo, ’Candidiño’ quen nese mesmo ano deseñou e debuxou a portada de ‘Kindergarten’, un poemario de Paco Luís. O ourensán Cándido Fernández Mazas, ‘Candidiño’, quen estudara técnicas de debuxo e pintura na academia de don Luís Fernández ‘Xesta’, quen por certo daba clases de balde a moitos rapaces. O debuxante e profesor era amiguiño de Maside, onde acudía a cotío, facéndolle compaña ó seu irmán Juan e ó profesor don Emilio Amor Rolán, xa antes e tamén logo, de que estes casaran coas masidás irmás Jesusa e Obdulia Vázquez García.

Paco Luis Bernárdez foi caricaturizado polo seu amigo, o debuxante coruñés Alvaro Cebreiro -continuador da liña do humor galego de Castelao-; insertada en ‘Alfar’, a revista de ‘Casa América-Galicia’ coa que viñan a colaborar a cotío, como tamén o fixeran os amiguiños de ambos, o mentado Cándido Fernández Mazas ‘Dichi’, e Luis Huici, ambolos dous tamén debuxantes, entre outras, para o xornal ourensán ‘La Zarpa’.

‘Pode que a súa criolla educación nun fogar galego, pero tamén arxentino, nos leve a asentar que Paco Luís estaba doente de hispanoamericanismo, que non ntigaleguismo’.

Comentario sobre PLB de A. Cebreiro.

No traballo recollido nas Acta do V Congreso do C.E.Chamoso Lamas, Ano 2006, tal como asentamos na xenealoxía que ilustra o traballo, e que nos remonta ata ó ano 1675, os séptimos avós de Paco Luís Bernárdez foron os veciños de O Bolo de Garabás (Maside), Domingo Bernárdez e Ana López, pais de Inocencio, quen casaría o 9-10-1721 coa veciña da Iglesia de san Tomé (Maside), Lucía Fernández González, polo tanto, filla dos outros séptimos avós, Francisco Fernández @Pequeno e Ana Francisca González [1].

IGLESIA, LUGAR DE MASIDE, NO CATASTRO DE ENSENADA (1753)[2].

En la frª de Maside tienen Jacinto Fernández, Manuela, Ysavel Fernández y Lucia Fernández sus consortes un molino llamado da Costa en el riachuelo que va de Maside a Listanco de una rueda y muele quatro meses de 1 año. (Sic). (Estanse a referir o muiño das Moleitas, hoxe en día coñecido como o do ‘Chispa’.

De Lucía Fernández González e dos seus fillos Benito e Atanasio dinos o Catastro de Ensenada o seguinte:

‘Andrés del Baron, labrador, 60 a., viudo, tiene un hijo llamado Ignacio, mayor de los 18 a.

Jacinta Fernández, labradora, 56 a., tiene en su compañía una hermana y una sobrina menor.

“Lucía Fernández, labradora, 60 a., viuda tiene dos hijos uno llamado Atanasio, el otro Benito Bernárdez, mayores de los 18 años”. (Sic).

Atanasio Bernárdez Fernández, que pasaría ó alén o 10-11-1757, casara coa freguesa de san Tomé de Maside, Eufemia do Barón, falecida esta o 10-4-1761[3]; son os quintos avós de Paco Luís. Froito de este matrimonio é Andrés Juan Bernárdez do Barón, bautizado en san Tomé o 30-11-1752, casado na parroquia de san Martiño de Lago coa veciña de Ansamonde Mª Benita de la Iglesia do Mato[4]. Este matrimonio aveciñado en Bouzas de Lago, son cuartos avós de Paco Luís. Terceiros avós, pola parte da súa bisavóa materna, foron José e Juana González veciños da Reguenga, e Juan González e Teresa Rodríguez de Santián, da freguesía de Amarante.

Son bisavós de Paco Luís, Francisco o fillo dos anteriores, e apadriñado por don Francisco Araujo, tamén industrial traficante, e por Carmen Fernández, matrimonio aveciñado no mesmo lugar; e Francisca García González, tamén da freguesía do Lago, veciña da Reguenga, e por outra banda, tamén paterna: Francisco González e Josefa González, do Lago, pais de Tareixa, a avoa de Paco Luís, dona do seu avó paterno Luís Francisco Bernárdez García, ámbolos dous tamén naturais do Lago[5].

O noso home sobre do que intentamos dar lustre ás súas raíces, e a algo máis, bautizárono co nome do seu avó don Luís, máis Francisco o do seu pai, que é o mesmo que o seu bisavó, o veciño do hoxe desaparecido lugar da Eirexa, preto do románico templo de santo Tomé de Maside, O Vello.

Sobre do terceiro avó de Paco Luís Bernárdez, Don Francisco Bernárdez, recollemo-la reseña histórica da que fai referencia o Pai Samuel Eiján na ‘Historia de  Ribadavia y sus alrededores’. O non haber daquelas outro Francisco Bernárdez que non fora o terceiro avó de Paco Luís Bernárdez, é o noso protagonista, por certo casado na mesma eirexa o 17-5-1806 con Ángela Fernández, e falecido tamen nesta freguesía o 3-8-1858:

‘Cuando un francés dos que saquearon a rectoral de Santiago de Anllo (San Amaro), escapaba sobre un cabalo ferido, saiulle ó encontro no Camiño Real, a altura da igrexa de Maside (Santomé o Vello, ó que pertencía a Vila de Maside), o veciño da mesma, Ramón Bernárdez  derribandoo do cabalo dun garrotazo cunha estaca, e matandoo. Con outros veciños, enterraron rápidamente ó soldado e ó cabalo por medo a represalias’ .
O cabalo sería agochado nos montes dos arredores, e tendo o carón o camposanto parroquial supoñemos ben que sería soterrado o soldado en terra sagrada sen deixar, con présa ou sen ela, de celebrar o conseguinte oficio relixioso.
O apelido Bernárdez,ten continuidade a curto prazo. Logo do casamento de Paco Luís en Bos Aires no 1939 con Laura González Palau, tiveron un só fillo: Luís María. P

or certo que co gallo da viaxe de Paco Luís a España para desempeñar o seu cargo de agregado cultural da embaixada arxentina, 1955-1957, o matrimonio percorreu Galicia.

E se deste enlace non houbera descendentes, é de supor que poderían continua-la saga dos Bernárdez, Federico, Enrique e Ricardo, os seus irmáns. Ou tamén se o pai, con 52 anos, tivo fillos varóns das segundas nupcias con dona Dolores Silva Novoa, de 27 anos, filla de Antonio, falecido, e de Cristina. Esta aínda que veciña de Bos Aires, pertenceríalle se-lo das ourensás freguesías: a paterna de santo Tomé de Madarnás, ou de san Félix de Navío, de donde era a nai de dona Dolores.

Si fixo familia don Cayetano Bernárdez, tío paterno de Paco Luís, que tivo alomenos dous fillos logo de casar con 23 anos o 23-2-1884[6] coa veciña de Partovia dona Adelaida Romero Obenza, irmá de Marcial, e de José, o industrial torronés, Condestable da Armada, que ergueu oito anos despois nese lugar ‘una fábrica de sombreros, denominada ‘La Torronesa’[7]. Como encargado ou xerente de la figuraba o dito Marcial. Estamos a falar de dos irmáns Luís e Bernardo Bernárdez Romero.

No camposanto de Lago, en sendas lousas honoríficamente incrustadas no templo parroquial na fachada do mediodía -recinto sagrado que data de primeiros do s. XX-; Constan os nomes dos pais dos irmáns: Aurora, Cayetano e Francisco, este proxenitor de Paco Luís.

Ó mármore branqueou, elo e a pátina de case un século son atrancos dabondo para ler o gravado:

‘Luís Bernárdez García fundador de esta iglesia fallecido el 16 de Agosto de 1912 a los 82 años. R.I.P.’.
‘Teresa González Y González fallecida el 20 de Abril de 1910 a los 80 años. R.I.P.’.

Nota necrolóxica insertada no ourensán ‘La Región’ reproducida sic:

‘Ha fallecido en Dacón Teresa González González –(damos por suposto que residiría, ben no seu segundo fogar, ou na casa da súa filla Aurora, dona de Manuel López Valeiras, alcalde que foi de Maside, mecenas e partícipe nas xestións na construcción da igrexa de Dacón, o que hoxe é o templo da freguesía)-, a los 80 años.

Su esposo Luís Francisco Bernárdez García.

Hijos: Cayetano, Francisco (ausente), y Dª Aurora Bernárdez González. Hijos políticos: Manuel López Valeiras (marido de dona Aurora); Concepción  Martínez -nai de Paco Luís- y Adelaida Romero –Obenza-, (dona de Cayetano) Ruegan (…). Asistan a los funerales en san Martín de Lago’.

Este xornal, en ‘novas de última hora’, na mesma, páxina recolle o seguinte:

‘El Sr. Gobernador civil ha autorizado a don Manuel López Valeiras, vecino de Dacón, para trasladar el cadáver de Doña Teresa González y González, desde la parroquia de Santa María de Amarante á la de san Martín de Lago’[8].

Na árbore xenealóxica de Paco Luís, amén do Bolo, as súas raíces paternas están nos lugares de Ansamonde e Bouzas da freguesía de Lago, na Iglesia e na vila de Maside, freguesía de santo Tomé, e por descontado na cidade do Apóstolo. Nunha das súas parroquias fora bautizada Micaela Martínez Cerdeira, falecida ós corenta anos o 10 de Agosto do 1916 cando estaba a toma-las augas no Carballiño, precisamente o día grande das festas do san Lourenzo do Lago, das que tanto gustaba seu home[9].

Asentamos que unha rama das árbores xenealóxicas de Paco Luís, e a deste autor, tócanse e van parellas, aínda que sexa na escuridade dos tempos. Pero tamén vencellados, a maiores da familia, polas relacións comerciáis entre os ancestros de ambos: Francisco Araujo Rodríguez padriño coma queda dito do avó de Paco Luís, e o  veciño da Iglesia de Maside, Francisco Bernárdez, tataravó materno deste autor. E se nos remontamos os devanceiros destes, no ano 1785 Francisco Fernández González veciño do lugar de A Iglesia de Maside, avó do meu bisavó materno, que apadriñara a Ramón Bernárdez, tatarabó de Paco Luís, máis Luís Francisco o avó do poeta, eran fillos de irmáns.

‘ANTOLOGÍA POÉTICA’

“A MI MADRE, dormida en el atrio de Santa María de Amarante’[10]. Así reza a dedicatoria que Paco Luís fai a memoria da súa nai en ‘Antología poética’, na que se acollen os poemas: ‘Idilio’, ‘Los gozos de Doña Ermita’, ‘Hogar’, ‘Metáforas de los almendros’, en ‘De Alcándara’; ‘Rosario al pan centeno’, ‘Ruego’, ‘Soneto al Niño Dios’, ‘Oración por el alma de un niño montañés’, ‘Soneto a la unidad del alma’, ‘Luna de La Calera’ e ‘Soneto’, todos traballos de ‘Cielo y tierra’; e logo ‘Estar enamorado’ e ‘Soneto lejano’, de ‘La ciudad sin Laura’. Precisamente de esta e de ‘El Buque’, súas obras máis celebradas, publicaronse no ano 1947 as súas cuartas ediccións. Do xa referido de ‘Cielo y tierra’, do seu ‘Poema de las cuatro fechas’, permitímonos entrecoller úns versiños nos que amosa de xeito irrefutable a súa relixiosidade, a máis de facer referencia as nosas terras.

‘Esta noche del Jueves Santo llego a la iglesia para velar al Santísimo…
Necesito estar unas horas acompañando a Nuestro Señor escondido…
Al llegar a Dacón oímos el nombre querido en la voz de la campana…
Mama y el mundo habían muerto para siempre y sólo aquella voz los lloraba…
La iglesia de Nuestra Señora de París era propicia como ninguna…
Nuestra Señora me decía, sonriendo, que no me abandonaría nunca…’

Tamén nas Actas do V Congreso do C.E. Chamoso Lamas, recollemos tomas fotográficas que nos axudaron a completalo. Así do albúm fotográfico de Julio Cortázar tomanos una fotografía na posan Paco Luís Bernández, a súa dona Laura González Palau, e os aínda moi novos Aurora Bernández e o seu dono Julio Cortázar, na súa estadía no Toledo da posguerra, na primavera de 1956. Ambas parellas posaron a beira da Circunvalación. Por baixo o río Tajo e o fondo a Catedral toledana e o desfeito Alcazar.

Aurora Bernárdez Nóvoa casou co mestre e escritor arxentino Julio Cortázar Descotte (1914-1984), que por certo, e en contraposición con seu cuñado Paco Luís, da capital arxentina a raíz dun fracasado intento de escapar a Europa, dixo: ’Buenos Aires era una especie de castigo. Vivir allí era estar encarcelado’. Precisamente a comezos de 1950, Julio radícase definitivamente en Paris onde chegara da man dunha beca do goberno francés. Con trinta e nove anos casa o 14 de Julio de 1953 coa media irmá de Paco Luís, sete anos máis nova, pasando ámbolos dous a traballar na UNESCO, ata a xubilación. Él facíao de traductor. Faleceu na capital francesa no ano 1984. E Aurora faleceu en París ma mañanciña do 8 de Novembro do 2014, 93 anos cumplidos, por dúas semanas non chegou aos 94 anos:

Aurora Bernárdez Novoa, o seu pasamento segundo a prensa dixital o meso día 8-11-2014:

Aurora Bernárdez, la primera esposa y albacea de Julio Cortázar, murió a los 94 años, en París, en el Centre Hospitalier Sainte-Anne, donde había sido internada esta semana, luego de sufrir “un accidente cerebrovascular”, informó el grupo editorial Penguin Random House.

Gracias a sus documentos, que la identificaban como argentina nacida en Buenos Aires el 23 de febrero de 1920, las autoridades del hospital se pusieron en contacto con los servicios consulares de la embajada de su país en París.

El viernes por la noche debía llegar desde Madrid una sobrina de la anciana, que, a pesar de su edad, vivía sola en Francia.

Luego del viaje de Cortázar a París, con una beca del gobierno francés, Bernárdez se le unió a fines de diciembre de 1952 y consiguió varios trabajos de traducción.
“Comíamos kilos de papas fritas, hacíamos los bifes casi clandestinamente porque en la pieza del hotel no había cocina, ni nos dejaban cocinar, abríamos la ventana del cuarto para que no humeara tanto”, describió Aurora.

Al año siguiente, los dos viajaron a Italia, donde pasaron de vivir en Florencia a recorrer el norte del país y después de un tiempo en Roma, regresaron en agosto a París.

Enseguida contrajeron matrimonio por civil, el 22 de agosto de 1953, en el barrio de la Mairie. Primero Cortázar y después Aurora consiguieron trabajo como traductores en la Unesco, un oficio que ella sostuvo hasta 1985, siempre como contratados, porque querían ser libres y viajar a diferentes lugares. Y así lo hicieron cada uno por su lado, a Roma, Montevideo y juntos a la India.

A fines de los años 50 vivieron en un departamento de la rue Pierre Leroux, donde Cortázar empezó a escribir Rayuela. A principios de la nueva década el escritor consiguió un suculento contrato para traducir las obras completas de Edgar Allan Poe para la universidad de Puerto Rico, un trabajo en el que Aurora colaboró y que está considerado por los críticos como la mejor traducción de Poe. Con los 15.000 pesos que le pagaron, Cortázar compró un viejísimo ‘pavillón’ (galpón) en París para vivir.

Cuando terminó de escribir “Rayuela” (1962), Cortázar le escribió a Paco Porrúa (1922), director literario de Editorial Sudamericana: “El libro tiene un sólo lector: Aurora. Su opinión del libro puedo quizá resumírtela si te digo que se echó a llorar cuando llegó al final”.

“Aurora y yo, encastillados en nuestro granero, nos dedicamos al trabajo, a la lectura y a la audición de los cuartetos de Alban Berg y Schoenberg, aprovechando la ventaja de que aquí¬ no hay nadie que nos golpee el cielorraso”, escribe el cronopio mayor.

Y no hace mucho el escritor Mario Vargas Llosa, gran amigo de la pareja, recordó: “Los había conocido a ambos un cuarto de siglo atrás en casa de un amigo común en París, y desde entonces, hasta la última vez que los vi juntos, en 1967, en Grecia, nunca dejó de maravillarme el espéctaculo que significaba oír conversar y ver a Aurora y a Julio en tándem. Todos los demás parecíamos sobrar. Todo lo que decían era inteligente, culto, divertido, vital”.

No ano 2004 celebrouse o Ano Internacional Julio Cortázar, que cadra co 90º cabodano do nacemento e os vinte do seu pasamento. ‘Presencias’, unha exposición itenerante sobre o escritor estivo en Salamanca, Madrid e Barcelona, ademáis de amosarse noutras cidades europeas e americanas.

Aurora Bernárdez estuvo casada durante 14 años con el autor de Rayuela, su separación acaeció en 1967, pero su relación amistosa e intelectual perduró hasta la muerte de Cortázar, en 1984.
odo lo que pasó con Julio Cortázar como autor, tras la muerte triste en 1984, tiene que ver con esta mujer menuda y sonriente, que dejaba de sonreír cuando a su alrededor se decían majaderías o inexactitudes. Persiguió con sensatez la verdad sobre Julio, en contra de quienes alimentaron, con buena intención a veces, falsedades que ella consideró poco afortunadas. Quería que la gente supiera de veras quién fue Julio, desde que lo conoció en los años 50 del siglo pasado hasta que se separaron, sorpresivamente, y hasta que luego, en los últimos tiempos del autor de Rayuela, regresó a su lado para cuidarle después de que él perdiera a su ultima mujer, Carol Dunlop,

Aurora bernárdez                              Presenza de Aurora Bernárdez en Santiago. Cortazar no cartel ó fondo

DONA MICAELA MARTÍNEZ CERDEIRA

Voltamos a falar da nai de Paco Luís Bernárdez sobre da que seguen a referila como Concepción en lugar de Caetana. Este é o caso do libro de defuntos da freguesía de Santa María de Amarante, que na anotación número trece dí:

(sic). ‘En diez de Agosto de mil novecientos dieciseis, falleció en Carballino, a donde vino de Buenos Aires, en busca de salud, después de recibir los santos sacramentos y más auxilios espirituales Dª Concepción Martínez Cerdeira, hija legítima de D. Antonio y de Doña Cristina, casada con D. Francisco Bernárdez González.

Por disposición de su cuñado D. Manuel López Valeiras (O pai de Paco Luís non estaba presente, seguía en Bos Aires, si estaba Paco Luís e seus irmáns), y con autorización de ambas autoridades eccas. y civiles, fue trasladado su cadáver el día once de dicho mes y año a la parroquial de Amarante Stª Mª, en cuya iglesia se le tuvieron los funerales con asistencia de veinticuatro Sres. Sacerdotes, y concluidos, recibió cristiana sepultura en el panteón de familia en dicho día y año. Y que así conste firmo fecha ut supra Lcdo. Manuel Domínguez’.

Logo do pasamente os trámites levaron o seu proceso, e así no Xulgado de O Carballiño se recolle o seguinte:

‘En Carballino a las doce del día diez de Agosto de mil novecientos dieciséis, ante el Sr. Juez, don Francisco López del Río y don Luís Munín, secretario, compareció D. Francisco Bustelo Bustelo, casado, médico, natural de Arca, ayuntamiento del Pino, provincia de La Coruña, y vecino de Carballino, parroquia de idem, de treinta y un años de edad, con su cédula personal que exhibió y volvió a recoger, manifestando que Concepción Martínez Cerdeira, de profesión la de su sexo, natural de Santiago, ayuntamiento de idem, provincia de La Coruña, y domiciliada en esta villa accidentalmente parroquia de idem, ayuntamiento de Carballino, de cuarenta años de edad, falleció el día de hoy a las cuatro a consecuencia de catarro bronquial crónico, de lo cual daba parte como vecino de dicha finada. En vista de esta manifestación y certificación facultativa, presenta a este juzgado, dispuso esta inscripción, consignándose en ella demás de lo expuesto por el declarante, las circunstancias siguientes:

Que la referida finada era hija legítima de Antonio y Cristina, aquel finado y esta vecina de Buenos Aires. Que estaba casada en el acto de fallecimiento con Francisco Bernárdez, de cuyo matrimonio le quedan cinco hijos llamados: Adelaida, Francisco, Federico, Enrique y Ricardo. Que se ignora si otorgó testamento. Que a su cadáver se le ha de dar sepultura en el cementerio de Amarante.

Fueron testigos presénciales don Santiago Cota Carballal y don Francisco Fumega Rodríguez, casados, mayores de edad y vecinos de esta villa. Leída esta acta a los que la deben suscribir, se sella con el de este juzgado municipal, firmándola el Sr. Juez, declarante y testigos de que yo Secretario certifico’.

(De seguido as sinaturas de Francisco López del Río, Francisco Bustelo Bustelo, Francisco Fumega, Paulino Cota Carballal, e do secretario Luís Munín. O selo do Xulgado á marxe esquerda).

Nunha nota a maiores, tamén na marxe esquerda, engádese:

‘En el expediente de que se hará mérito, se dictó el siguiente Auto= Carballino, Noviembre, veintiséis de mil novecientos veintitrés. Resultado: que por D. Francisco Bernárdez González, casado, propietario, vecino de Dacón, se solicitó la subsanación del error cometido en la inscripción de su finada esposa Dª Concepción (voltamos a lembrar que se soupo que se chamaba Micaela) Martínez Cerdeira, consistente en asignarle el nombre de Concepción en vez del de Micaela, que es el verdadero, ofreciendo para justificarlo prueba documental y testifical que fue admitida y practicada.- Resultado que por el Sr. Fiscal se emitió dictamen en el sentido de que procedía la subsanación del error cometido. Considerando que la prueba documental y testifical aportada, aparece justificada que en la inscripción de defunción de Dª Concepción Martínez Cerdeira, se cometió el error de asignarle el nombre de Concepción, en vez del de Micaela, que es el verdadero, razón por la que procede subsanar dicho error, a tenor de lo preceptuado en la R.O. de 17 de Enero de 1872, y demás disposiciones legales.-

El Sr. don Francisco López del Río, Juez Municipal de este término por ante mi secretario dijo: procédase a subsanar el error cometido de que queda hecho mérito, a cuyo fin transcríbase al margen de la inscripción de defunción de la Dª Concepción Martínez, el presente auto= Así lo acordó y firma dicho Sr. y certifico= Francisco L. del Río. Luís Munín.

Y en cumplimiento de lo ordenado se extiende la presente nota que firma y sella el Sr. Juez de Carballino a veintiséis de noviembre de mil novecientos veintitrés en unión del solicitado, y certifico’[14].

(Seguen as sinaturas de Francisco del Río, F. Bernárdez e Luís 0Munín)

Micaela era natural do compostelán concello de Santiago, e que ademáis seus país, él falecido, eran veciños de Bos Aires; de todo eso supoñemos que o casorio de Micaela e de Francisco tivo lugar na Arxentina, onde se fixera maestra a Micaela.

Máis do mesmo á vista da partida sacramental da defunción en Amarante, maila do Xulgado do Carballino, Francisco Bernárdez o pai de Paco Luís, non estaban no país o 10-8-1916, data de defunción da súa dona, o que si retornou anos mais e por un tempo. Ós poucos meses, O 23 de Febreiro de 1920, foi bautizada en Santa María de Amarante  Aurora, a media irmá de Paco Luís, nacida catro meses antes en Bos Aires, Aurora, e sacramentaliza o 27-4-1921[15] seu matrimonio con Dolores, vintecinco anos máis nova que o dono. Ambas cerimonias tiveron lugar en Santa María de Amarante, a poucos metros do sártego onde repousan os restos da súa primeira muller, a nai de Paco Luís.

Rechamante é que non figuren no Rexistro Civil de Maside e o San Amaro ambas as dúas inscripcións, o que nos leva a apuntalar nosa crenza de que as verteran no Rexistro de Buenos Aires; non hai outra cando Dolores tiña raíces no San Amaro e Francisco en Maside.

OS MASIDAOS AVÓS DE PACO LUÍS BERNÁRDEZ

Foi entregada a participación de don Luís Francisco Bernárdez García na consecución para Lago do novo templo parroquial:

…Se cree en esta localidad una junta especial para que entienda en la reparación del templo, constituidos en 7 de Junio en la casa rectoral de esta parroquia de san Martín de Lago, con el Alcalde de este municipio de Maside D. Javier Morenza, el síndico D. Benito García Espinosa, y D. Luís Bernárdez García y don José González Rodríguez de esta vecindad, como que han contribuido con las mayores limosnas para este templo (…) dijeron que aceptaban el cargo con la mayor satisfacción’ [16] .

As xenerosas aportacións deron pé a curiosidade de coñocer cal sería a súa actividade comercial ou industrial. Sabemos que no ano 1902 causa baixa na matrícula da actividade de abacería: ‘aceites, vinagre, legumbres secas etc.’, pero meses despois, ano 1905, volta a figurar coa mesma actividade. Non vimos a mán de Francisco, o seu pai que aínda era novo, entre os aproveitados con ‘pingües’ beneficios despois da desfeita desamortizadora, como tampouco nos xurdiu documentación que acreditaran outros negocios de proveito. Si consta en Marzo do 1881 como tenente alcalde, cando era o primeiro rexidor do concello de Maside don Javier Morenza, e máis veces como concelleiro en precedentes e posteriores mandatos[17].

Segundo a entrega da lexítima escriturada en Ourense o 10-2-1887[18], don Luís Francisco era dono no lugar do Vao ou Bao, na freguesía pontina de Santiago das Caldas do desaparecido Concello de Canedo, dun solar que lle mercara a don Alejandro Pérez, escriturada o 14-11-1884. Nel edificaría unha casa o seu fillo Cayetano logo de casar. Ata o 31 de Marzo dese ano de 1884, Cayetano fora maestro do Lago, praza que ocupou ata contraer matrimonio, renunciado a esta responsabilidade para establecerse na capital. Tomou o relevo como maestro o estudiante de medicina, que ademáis de médico chegou a ser eminente escritor, o xove masidao Manuel Lois Vázquez[19].

O solar estaba ó Este da estrada Villacastín-Vigo (hoxe avenida das Caldas), tiña o Sur o FFCC, no anterior trazado pola zona do pontino barrio do Rincón, na chamada hoxe rúa Basilio Álvarez, preto da fábrica de madeira e da antiga carboneira. Eso anímanos aventurar que o avó de Paco Luís fora dono de máis térreos na zona, e pode que ata algunha actividade comercial tivera nela, aínda, repetimos, que non xurdira documentación acreditativa, tampouco na capital.

Noutro protocolo notarial[20] datado o 5-3-1894, don Luís Francisco Bernárdez, avó de Paco Luís, máis don José María López Salgado, veciño de Dacón, viuvo de Carmen Marante Fernández e casado en segundas nupcias con Rosa Valeiras; escrituran a entrega da lexítima en efectivo, o moi significativo importe para hai cento doce anos, de 5.000 pesetas cada un deles para os seus fillos: dona Aurora Bernárdez González e don Manuel López Valeiras, logo de que ambos contraeran nupcias no mes anterior. O mesmo día e na mesma cerimonia na que casan Aurora e Manuel, faino Tareixa irmá deste, con Juan Valeiras[21].

Tan só nos resta, sen entrar en fonduras, deixar por asentada a moi boa situación económica, e por ende a doada xenerosidade de don José María López Salgado, volcado tanto na parroquia de Amarante como en melloras para o municipio. Este, fillo de Juán López Otero e de Vicenta Salgado Marante, que fora bautizado o 6-2-1841 no mesmo Amarante[22], é o pai de Manuel López Valeiras tío político do noso Paco Luís Bernárdez.

O falar de José María López Salgado e do seu fillo Manuel López Valeiras, temos que angadir que José María López Bernárdez, fillo deste último, por ende curmán de Paco Luís Bernárdez, constaba como alcalde de Maside en 1930, sustituindo no cargo a don Serafín Cabaleiro, director que fora da bandas de música de Maside e O Carballiño. Nunha acta do mes de xullo, sesión plenaria presidida polo dito José María, vérquese o seguinte:

‘…Como se ha fijado en toda la región la Fiesta de Galicia, y que hallándose autorizado por recientes disposiciones, a las corporaciones municipales para izar al lado de la bandera nacional la bandera de Galicia, y como se carezca de esta ultima es de obligado que debe adquirirse para poder honrar así a Galicia en tan señalado día…’[23].

Noutras pescudas demos cun protocolo do ano 1902 no que xorde o tío paterno de Paco Luís, o mentado don Cayetano, mercando unha casa preto da ourensá Porta da Aira. E tamén constan actividades comerciáis da capital, nos que figura don Cayetano  como adicado á venda de aceites. Pódese engadir que si o aceite vexetal era no que negociaba seu pai don Luís Francisco, don Cayetano segue nos ‘aceites’ pero nos mineráis, no petróleo e nos seus derivados.

Paco Luís Bernárdez en 1920 tomada de 'La Nación' diario argentinoPaco Luís Bernárdez en 1930, fotografía tomada del diario argentino ‘La Nación’

PACO LUÍS BERNÁRDEZ: A SÚA OBRA

Queremos deixar amosado o poderío económico da familia paterna de Paco Luís, polo que si o seu pai emigrou a Bos Aires de mozo, foi co gallo dunha rifa ou duelo de amor, por non ir a servi-lo rei, ou por aquelo da picada andareira dós galegos  para facerlle as beiras á gloria. Pasado o tempo por manifestacións do mesmo Paco Luís as cousas da familia, -o pai arruinouse, e de volta o país recuperouse-, non levaban boa cara no meu país…[24]. O seu pai era dono da industria de laboreo dós ‘Inofensivos’, a marca de cigarrillos que tiña no mercado arxentino.

No ano 1920 foi cando estivo toda a familia en Galicia, eso vennos amosado entre outras citas en ‘El poema de las catro fechas’, en de ‘Cielo de tierra’, e noutros poemas da súa ‘Antología poética’:

‘…Nuestras bicicletas iban por aquella carretera de España…
…¿Era posible que pudiera venir, como todos los días, la mañana?
El silencio de mis hermanos era el eco de la soledad de sus almas…
Nunca olvidaré que en el monte de Corzos (Dacón) había un ruiseñor que cantaba…[25].

Noutras tomas que recollen as mentadas Actas do V. Congreso do C.E. Chamoso Lamas, dicimos:

Edificios na vila de Dacón; o mairande, no primeiro plano, o das portas e balcóns pintados en branco, é dos Valeiras, e o do fondo o dos balcóns de negro, vai marcado coa frecha precisamente na galeiría, o punto de observancia de Paco Luís na casa dos seus avós cando facía pousada en Dacón.

‘…A esa hora solía yo retraerme a mi cuarto y a mis libros, en el segundo piso de la casa que con mi familia ocupaba sobre la carretera central. Desde aquél estratégico mirador…’. (PLB).

‘… El caserío de San Martín de Lago, insinuaba sus grises, sus blancos y sus rojos a escasa distancia de aquellas tumbas en que yacían dormidos sus recuerdos…’. (PLB).

Das obras de Paco Luís Bernárdez que nos resta relacionar, aínda que algunhas xa serán comentadas por estudosos do seu labor, mentamos sobre de todo o poético: ‘Himnos del Breviario Romano’, Buenos Aires, ano 1952, pola Editorial Losada, con dedicatoria impresa a monseñor don Fermín E. Lafitte, arcebispo de Córdoba, co que compartira na súa estadía na La Calera, localidade cordobesa onde se curou,  e ‘La copa de agua’, Buenos Aires, ano de 1963, dos que suliñamos os relatos ‘La luz de Buenos Aires’, ‘Camino de Santiago’, e ‘Dos aldeas gallegas’.

Tamén, xa por último, facer fincapé no poemario: ‘Poemas de carne y hueso’, nos que Paco Luís deixa asentada a súa relixiosidade xa manifestada anteriormente. Tamén a revista Grial no ano 1968, no número 19, recolle unha lembranza de Castro de Ouro, onde Paco Luís pasou tempadas. (Ver o nº 28 dos pés a final do traballo).

De ‘La copa de agua’[26], imos transcribir sen máis as referencias que Paco Luís fai en ‘Dos aldeas gallegas’ dós seus amores masidaos: Lago e Dacón. Un xeito de narrar e describir costumes e ambientes populares, que se antolla semellante á do gran novelista Gustavo Martínez Zuviría, ‘Hugo Wast’, arxentino coma Paco Luís e tamén curiosamente con raíces hispanas, e que vérqueu en ‘Quince días sacristán’ as súas vivencias en Dacón e Maside, co gallo da estadía no noso país durante dúas semanas, alá polo setembro de 1928, na compaña de monseñor De Andrea, o bispo arxentino[27], que tiveron pousada na casa de Aurora a tía de Paco Luís; moi preto da casa en Dacón do avó do noso home, e que erguera para estar a beira do seu consogro don José María López Salgado; edificio que foi pousada para a súa familia arxentina nas súas estadías no país, e de xeito ocasional mesmo Paco Luís cando estaba a cabalo de Ourense, Alfoz de Castro de Oro e Vigo.

Billete de Auto Deportivo para o percorrido Ourense-Maside, lóxicamente é moito pedir que fora un dos billetes que empregara anos atrás Paco Luís Bernárdez para acudir as tertulias literarias, pero si é coincidente, casualidade non outra cousa, de que foi do ano da estadía nas Terras de Maside de Gustavo Martínez Zuviuría, Ramón Heredia e Monseñor De Andrea na festas de inauguración do novo templo de Santa María de Amarante-Dacón que aconteceron en Setembro, e no mes de Marzo, data do billete, estarían coas previsións e preparativos.

DOS ALDEAS GALLEGAS

…Afortunadamente para Europa, el auge de sus urbes no ha producido la desaparición total de sus aldeas. Y es así como aún coexisten, a lo largo y ancho del Viejo Mundo…Y el minúsculo caserío montañés o campesino, con repertorio de tradiciones que van desde los modos especiales de tejer un cobertor, de cocer una vasija o de labrar un humilladero hasta la manera peculiar de referir una leyenda, de decorar una escudilla o de entonar una canción.

Lugares como estos últimos los he visto y vivido yo con todo mi ser en mis viajes por Galicia, tierra cuya recia y tierna figura céltico-romana ha sobrevivido casi incólume a la influencia uniformadora de nuestra época, no precisamente en sus poblaciones mayores (que, por serlo, estaban más expuestas a la dañina infiltración del pernicioso influjo), sino en el recato de unas aldeas que guardan en el arca cerrada de su púdica alma social el incalculable tesoro constituido por el recuerdo vivo de los usos artesanales y artísticos…

En tan escondidos rincones del suelo galaico vive ensimismado y recogido lo mejor del ser de un pueblo emparentado con los más nobles y más antiguos de la comunidad atlántica…Con su mitología y con su historia, las humildes aldeas de san Martín de Lago y Alfoz de Castro de Oro[28] (cuyos íntimos rasgos voy a esbozar en tiempo de recuerdo) encarnan, en estilo gallego, una forma de convivencia social por la que tanto suspiraron, desde Horacio hasta Guevara, los desencantados ciudadanos de los siglos…’.

O que sen dúbidas foi unha fermosa casona, con adegas, cortes, resíos na traseira e laterais, con solana e escaleira de honra cara o mediodía, hoxe é unha fraga invadida por árboreas xestas e silveiras, que loitan na busca da luz entre as pólas dós carballos que campan nós pisos das cortes, na adega, ós pés da pétrea escaleira principal e ata diante da solana[29]. (Ano 2006).

SAN MARTÍN DE LAGO

‘Desde la carretera en que Dacón asentaba la activa rusticidad de su emporio, el camino serpenteaba por entre maíces y centenos, orillaba los melancólicos bronces y los silenciosos olivos de Santa María de Amarante, se perdía un momento bajo la sombra de este pinar o de aquella robleda, pasaba de puntillas junto a las soñolientas casuchas de Toscaña, se hacía de arena para no lastimar las ondas de algún regato minúsculo, bordeaba a las piedras de un hórreo o los alisos de un prado.

La sobria campiña de aquel rincón del noroeste orensano, penetraba con paso dulcemente respetuoso en la solemne arboleda que se adensaba frente al atrio de una iglesuca puesta bajo la advocación de un santo cuyo patrocinio, propicio durante siglos para solar de mis abuelos gallegos, seguiría amparando benignamente después los nostálgicos sueños de mi padre desde el remotísimo cielo de mi Buenos Aires natal.

Diseminado en dos o tres callejas de tortuoso dibujo que desembocaban en el sosiego de una romántica plazuela sin nadie, el caserío de San Martín de Lago, insinuaba sus grises, sus blancos y sus rojos a escasa distancia de aquellas tumbas en que yacían dormidos sus recuerdos… Pero, al igual de lo que ocurría en los lugares circunvecinos, estos penosos quehaceres del azadón, de la podadera y de la aguijada permitían y hasta exigían (con misterioso imperio folklórico) el consolador contrapunto representado, no sólo por el desahogo báquico y pirotécnico a que daba lugar en pleno verano la casi institucional fiesta de San Lorenzo, sino también por la ritual alegría que acompañaba durante el larguísimo invierno a los ceremoniosos trabajos que el vecindario realizaba en común en cada una de las cocinas de la parroquia…

El repetido recuerdo de una fábula que, vinculada al nombre y a la historia del lugar, tenía poesía como para lavar todos los pecados allí cometidos. Transfiguración céltico-cristiana del mito de Baucis y Filemón, la conseja explicaba líricamente la verdadera naturaleza de una pequeña laguna y de unas enanas colinas existentes a orillas de la aldea, comenzando por negar que fueran la boca anegada de una mina y los montones de tierra extraída de ella por los romanos en su explotación estannífera de otro tiempo, y terminando francamente por asegurar que no eran sino lo único que quedaba de una ciudad destruida sumergida para siempre a causa de sus infinitas culpas.

Como Zeus y Hermes por algún paraje de Frigia Nuestro Señor Jesucristo, disfrazado de pobre peregrino, había pasado por la impía urbe y sólo había encontrado puertas cerradas y corazones hostiles. En alguna casa hasta se habían burlado de Él, queriendo darle una torta de ceniza, que, afortunadamente, no había podido ser sacada del horno debido a la premonitoria desmesura que ella había alcanzado allí dentro.

Convencido de una perversidad que envolvía por igual a todos los habitantes, menos a una niña que (acompañada de una perrita) se había compadecido de Él y lo había socorrido con una limosna, Jesús había pronunciado al fin las terribles palabras de la famosa condenación: “Lago: te asolago, -co dàrriba pr’abaixo- menos a pequeniña – e a súa cadeliña…” Y la ciudad maldita, después de conmoverse espantosamente en sus cimientos, se había hundido en la tierra; y en su lugar había aparecido, circundado por su extraño cinturón de montículos, aquel enigmático lago en cuyo centro verdeaba una isleta que producía azucenas especialmente codiciadas por las mozas casaderas de veinte leguas a la redonda, y de cuyo fondo solía subir (sobre todo en la sagrada noche de san Juan) el lento y vago tañido de unas campanas que Debussy escuchó en cierta leyenda de la tierra (también cristiana y céltica) de Bretaña antes de componer uno de sus preludios más dulces y misteriosos’.

TIPOS NOCTURNOS DE DACON

‘Divida por la carretera que unía Carballino con la capital de la provincia orensana, la villa de Dacón constituía, durante la última temporada que en ella pasé (vale decir, hace treinta años, –1932- ), un emporio comercial mucho más importante que lo que sería dado esperar de una localidad tan pequeña y tan escasamente habitada.

Desde que el sol despuntaba, la susodicha ruta era un hervidero de camiones y carromatos que o salían vacíos para las ferias más lejanas de Galicia o volvían de ellas atestados de huevos, de jamones y de cornezuelo, productos con los que los daconeses preferentemente traficaban. Pero, al llegar la oscuridad, la villa adquiría un aspecto completamente distinto. Cesaba el estridor de los infernales motores, las balanzas parecían arrepentirse de sus culpas, los almacenes ahítos cerraban sus ojos y sus bocazas, los dioses mercantiles de llamaban a sosiego, y una animación especial (hecha de risas, de coplas y de guitarreos) cundía por los sitios en que se hallaban los locales donde se rendía culto a Dionisi.

A esa hora solía yo retraerme a mi cuarto y a mis libros, en el segundo piso de la casa que con mi familia ocupaba sobre la carretera central. Desde aquél estratégico mirador, mis oídos y (cuanto el interés de la lectura no me impedía acercarme a la ventana) mis ojos solían seguir, en los sonidos y en las figuras habituales, la paulatina maduración de la noche. Pero, con ser muchos y muy diversos, todos aquellos rumores e imágenes acaban resumiéndose para mí en los que, a determinadas horas del nocturno proceso, me proporcionaban Serafín, el Tío Ánimas y el Furga, seres que con su delirio, con su piedad y con sus misterios se repartían equitativamente las sombras.

… Cuando los cantos de las últimas rondas juveniles se habían apagado en las rúas del pueblo, la noche empezaba a ser de Serafín. Daba fe de la resolución y de la diligencia con que el loco de Garabanes se acercaba a tomar posesión de su reino. Hecho una sola cosa de espanto con el estrépito de su carrera y con el clamor de su alarido, el gigantesco mozallón que a esa hora solía bajar de una de las aldeas vecinas no tardaba en desembocar torrencialmente de alguna de las dormidas callejuelas para detenerse con esfuerzo en medio de la carretera central de Dacón.

Terminaba su minuciosa inspección, el loco volvía a la carretera, tomaba asiendo en el primer poyo que encontraba y, desde aquel trono, recibía el imaginario homenaje de sus ausentes súbditos con una magnanimidad que se traducía en la sonrisa, en los ademanes y, sobre todo, en la ligera inclinación con que la cabeza (rapada como la de un siervo antiguo) parecía rendirse al áureo peso de su invisible corona. Tan completa era entonces la transfiguración de Serafín que hasta su pobre indumento (compuesto de pantalón de pana, camisola de lino y zuecos de cuero y palo).

…Cuando el tiempo era más respetuoso de los derechos de Serafín, éste hacía honor a su angélico nombre, comportándose benignamente hasta el momento en que (fatigado quizá de los homenajes que había recibido durante dos largas horas) daba a todos los diablos su cetro, su corona y su reino entero, y, emprendiendo furiosa carrera por el camino de la que había desembocado al llegar a la carretera central de Dacón, prorrumpía en un grito de triunfo que se iba apagando y apagando en dirección hacia Garabanes, y que poco después se perdía como todas las glorias del mundo…’.

EL TÍO ÁNIMAS

‘Hacia las tres de la madrugada, la densa quietud era interrumpida por dos o tres tañidos con los que el pequeño bronce de una ermita, que existía en la parte baja del pueblo, pedía una oración por las benditas ánimas del Purgatorio.

Lloviera o tronara, la campanita se despertaba siempre a la misma hora, y quien la arrancaba momentáneamente de su descanso era un vecino (octogenario ya) que, por un gracia recibida del cielo en su remota juventud, había hecho la promesa de levantarse todas las noches de su vida para realizar un acto por el que pronto se ganaría el apodo de Tío Ánimas. La consideración de lo que aquello significaba como sacrificio caritativo había valido a quien lo venía ejecutando desde hacía más de cincuenta años un prestigio que el beneficiario había sabido acrecentar hablando poco, mirando con ojos siempre lejanos y viviendo prácticamente al margen de los afanes de la villa.

De más está decir que no era feriante, como la mayoría de sus convecinos, sino labrador, según lo revelaba, no sólo la rústica vestimenta (en la que no faltaba como detalle antiguo, un rojo, pañuelo anudado a la cabeza), sino también, y sobre todo, un agobio de espaldas muy propio de quienes han pasado la vida inclinados sobre surcos. La particular rudeza de semejante faena (realizada por otra parte de sol a sol) no había podido vencer ni una sola vez la voluntad de quien, noche a noche, dejaba su pobre jergón para dirigirse a la ermita y dar dos o tres tirones a la cuerda que pendía de la espadaña.

Pero como la campanita había sido hendida por un rayo, dicho recuerdo sonaba con un sonido cuya destemplanza tenía algo de fúnebre ironía con que se comportaban los esqueletos de las danzas macabras de ciertos de la Edad Media. El hecho de que alguna vez llegara la aurora sin que se alterara el silencio de la villa, me hizo suponer que el Tío Ánimas debía estar muy enfermo. Tan grave era la dolencia, que las noches pasaron y pasaron sin que el toque habitual dejara oír su desapacible nota.

Y una mañana supe la triste noticia. El campanero nocturno había muerto a las tres de la madrugada (hora de su cotidiano servicio a los difuntos), y hasta último momento había pugnado por levantarse de la cama para cumplir el acto que daba nombre a su persona y sentido cabal a su existencia. Pero, como no se lo permitieron, lo que aquella noche subió al cielo no fue el desafinado acento de la campanita de Dacón, sino el alma pura de quien la había hecho sonar, con caritativa puntualidad, en un olvidado rincón de este mundo’.

Outro sonado persoeiro do que nos fala Paco Luís é o Furga, un rideiro e sixiloso arrieiro que saía toda-las mañás do ano de Dacón cara a estación da Barca, que deixou pegada en Paco Luís, aínda que non era dunha orixinalidade tan rechamante como o garabanés Serafín, ou o tamén daconés Tío Ánimas:

EL FURGA

Después del toque de Ánimas, el silencio se volvía tan profundo que parecía no tener fondo. Pero cuando faltaba poco para que empezara a brillar el lucero, aquellas espesas aguas comenzaban a dar señales de reflujo, y era fácil advertir entonces los esfuerzos que Dacón hacía para emerger de su tácito abismo. Lo primero que se percibía sonaba frente por frente de mi casa, y consistía: al principio, en un leve ruido de pasos: luego en un apagado crujido de puertas; más tarde, en un vago conturreo, y, finalmente, en una serie de rumores cuyo especial sigilo denunciaba la llegada de la hora del Furga.

Para alcanzar cierto tren que pasaba por Barbantes –a Barca- en las primeras horas del día, el hombre debía preparar, desde poco antes del alba, el carromato con que se dedicaba al transporte de mercancías entre Dón y la estación mencionada. Pero el Furga era respetuoso del sueño de sus convecinos y realizaba en el mayor silencio posible la tarea de aparejar sus tres animales, así como la de atarlos, uno por uno, al rodante armatoste. No obstante aquella reserva, yo seguía los menores movimientos del carretero sin levantar los ojos de mi libro, “Ahora (me decía) está sacando las mulas a la carretera. Ahora está colocando una cabezada. Ahora está ajustando el freno. Ahora está tendiendo las cadenas de los tiros…” Y, así, hasta el final. A veces sentía yo incontenibles deseos de verificar la exactitud de estas inducciones.

Y me acercaba a la ventana. Y desde ella veía al Furga empeñado con alma y vida en la finalización de su faena. Poco menos que de puntillas, el hombre iba, primero, de un animal a otro, palpando esta hebilla, ciñendo esa correas, examinando aquel pasador. En seguida, trepaba al carro y, siempre en silencio, contaba los fardos, barriles y cajones que en él se hacinaban. Por último, y sin hacer más ruido que un gato, saltaba de su vehículo al suelo y, poniéndose la tralla bajo el brazo derecho, sacaba sus avíos de fumar, liaba un cigarrillo y lo encendía. A la luz de la cerilla me era dado contemplar entonces lo más característico del Furga: una amplia sonrisa de hombre que está en el secreto d algo muy importante…

Cuando el carretero se ponía por fin a la cabeza de sus mulas y emprendía con ellas el acostumbrado viaje a la lejana estación del ferrocarril, yo me quedaba pensando y pensando en aquella extraña sonrisa. Y a medida que el vehículo se perdía carretera abajo, crecía y crecía en mi ánimo la convicción de que lo único que podía alegrar de tan misteriosa manera al Furga tenía que ser la satisfacción de saber que lo que a semejante hora y en semejantes bultos se llevaba él cotidianamente de Dacón eran los últimos restos del silencio y de la oscuridad de la noche’.

Da cuarta edición, conxunta, de ‘El Buque’ e de ‘La ciudad sin Laura’ publicadas en Buenos Aires en 1947[30], entrecollemos un anaco do estudo preliminar:

‘Quizá no haya entre mis libros, dos que puedan hermanarse y hasta complementarse mejor que La ciudad sin Laura y El buque. Porque si bien es cierto que uno y otro brotaron de diversos manantiales, nacidos en el Amor, por el Amor, y para el Amor, no es raro, pues, que estos poemas hayan venido finalmente a juntarse.’El buque’ y tras los cielos sentimentales de La ciudad sin Laura no hay sino una sola palabra escondida, la palabra de la Palabra: el Amor’[31].

Paco Luís Bernárdez, uno dos maís leídos e cotizados poetas argentinos, foi incluido na xeneración poética arxentina de 1992, con Borges, Molina, Cesar Tiempo, xoves descendentes de extranxeiros enraizados a beira do Plata, pero que non esqueceron a súa raigame, ben por herdanza e tamén por vivencias como é o caso de Paco Luís Bernárdez, que lembremos nacera en Bos Aires o 5 de octubro de 1900, e que viviu parte da adolescencia no noso país, nunha España desencaixada pola primeira Guerra Mundial. Da presencia na península sairon á luz entre 1922-1923 os seus primeiros libros: ‘Orto’, ‘Bazar’ e ‘Kindergarten’.

De novo en Bos Aires, para onde partira un 11 do Nadal de 1924, pasa a formar parte da corrente de escritores que se reuníron na revista Martín Fierro, e nela publicaría ‘De Alcándara’, obra que recibiría no ano 1925 o arxentino Premio Nacional de Literatura, xuntamente co seu colega Leopoldo Marechal, co que precisamente viaxa a París compartindo vivencias e hospedaxe. No camiño cara o Havre concibe ‘El Buque’.

Na surrealista capital, Paco Luís proseguiu vendo na vella Europa a poesía mística española e italiana, antes que poñer o seu ‘buque’ a navegar aventureiramente por outros mares. Alí a beira do Sena foi engaiolado polo Século de Ouro da poesía española, a xeración do 27. Pero non tarda en voltar a Bos Aires onde o agardaba a fundación do diario ‘El Mundo’, plantexada conxuntamente co seu colega Marechal, diario do que foi redactor e secretario da dirección, pero a anunciada crise arxentina precipitada no 1930, influiu nel de mala maneira tanto física como espiritualmente. Fuxiu da gran cidade e recluínse na busca de curar doenzas na provincia de Córdoba, alí na vila La Calera rematou ‘El Buque’.

Nesa nova singladura chegoulle o milagreiro amor: Laura González Palau. A inspiradora, a súa musa, a quen adica unha das mellores obras: ‘La ciudad sin Laura’. Que tal como verteu no estudo preliminar desta obra: …‘ no hay sino una sola palabra escondida, la palabra de la Palabra: el Amor’.

Os acontecementos da desangradora contenda civil española, dos que estaba ó día por parentes e amigos, o fixeron aínda máis fráxil, pero xa tiña un colo acolledor no que se consolaba: Laura. Ela foi seu novo camiño, un vieiro na compaña de: ’Poemas de carne y hueso’ (1943); ‘Poemas elementales’ (1944); ‘Las estrellas’ (1947); ‘El ángel de la guarda’ (1949); ‘Poemas nacionales’ (1950); ‘El arca’ (1953); ‘El ruiseñor’ (1954)… Sen deixar de suliñar ‘La Flor’ (1951), poema mariano no que verte unha vez máis a súa sensibilidade cristiá.

francisco-luis-bernardez-poemas-elementales-4090-MLA143243490_5743-O Paco Luís Bernárdez: Portada de ‘Poemas Elementales’ (BBAA 1944)

PACO LUÍS NO ARQUIVO DO XORNAL ‘LA NACIÓN’

As mans do masidao Laureano López-Lois López, ‘Lani’, e de René Vargas Vera, director da sección literaria do mentado xornal bonaerense, meteunos de cheo noutros ambientes, por descontado aínda sen peneirar nesta beira do Atlántico. Ben certo que repítense algunhas das liñas deste traballo trazadas por outras plumiñas, pero non por eso deixamos de facer un resumo, con cribo groso, e sen coidar se están ou non reflectidas.


[1]   AHDOU – Fª de Garabás: Bautizados (24.5.2); e Fª de santo Tomé de Maside. Casados (24.7.1).

[2]   AHDOU – Catastro de Ensenada. Maside: Interrogatorio. (24.7.9).

[3]   AHDOU – Frª de Lago: Bautizados (24.6.4).

[4]   AHDOU – Ibidem. Casados (24.6.5)

[5]   AHDOU – Ibidem. Bautizados (24.6.4).

[6]   AHDOU – Frª de Partovia: Casados (8.13.6).

Os tíos de Paco Luís, Cayetano e Adelaida Romero Obenza tiñeron alomenos un fillo Luís Bernárdez Romero, ex-maxistrado, do que no ano 1998 houbo novas da súa estadía en Benidorm.

[7]    SOBRADO PÈREZ, Xosé Lois. ‘O Couto e parroquia de Partovia’, ano 2005.

[8]   BPOU – ‘La Región’. Día 23-4-1910.

[9]   AH –  Rexistro Civil Xulgado Municipal do Carballiño: Anotación nº 95. Folla 98, nº 1960672/03.

[10]   BPOU –  ‘Antología poética’. Bos Aires, ano 1946.

[11]   AHDOU –  Fª de Santa María de Amarante. Defuntos (24.1.24).

[12]   AHDOU – Ibidem.

[13]   AHDOU – Duplicados de partidas de bautizados. Caixa nº 5750. Ano 1920.

[14]   Vid. n. 9.

[15]   AHDOU – Duplicados de partidas de casamentos. Caixa nº 5764/15. Ano 1921.

[16]   AHDOU – Reparación de templos. Caja 2817/05. Publicación  BOP nº 99, del 25-10-1879.

[17]   AH – Concello de Maside. Libro de actas: anos 1904-1905.

[18]   AHPOU – Caixa 4.113. PN de Francisco Cuevas Camba, datado o 10-2-1887.

[19] AHM do Concello de Maside. Actas plenos do Concello de Maside. Ano de 1884: ‘…Ocupa interinamente o seu lugar, para non sufra a ensinanza, don Manuel Lois Vázquez, que está previsto do oportuno certificado expedido pola Xunta Local o 20-12-1.871’. Antes deste acordo, o pai de don Cayetano Bernárdez, don Luís-Francisco Bernárdez García, lóxicamente avó de Paco Luís Bernárdez, concelleiro da corporación municipal de Maside, integrante da Xunta Local de Instrucción Pública, propuxera o 4 de Xullo de 1.880 que:’…unha vez creadas as escolas de Piñeiro e do Lago, o 22 de Febreiro anterior, que se nomee en calidade de interinos para Piñeiro o maestro don Jacinto Portabales Rodríguez, e para O Lago a –o seu fillo- don Cayetano Bernárdez González.

Esta proposta foi elevada a Xunta Provincial de Instrucción Pública, que designou dous maestros, para que conxuntamente coa Xunta Local  examinaran a don Cayetano Bernárdez das asignaturas de 1ª Ensinanza. Unha vez aprobado consta na acta plenaria do Concello de Maside do día 13-11-1880.

[20]   AHPOU – Caixa 4.682. PN de José González Bernárdez González, datado o 5-3-1894.

[21]   AHDOU – Fª de Santa María de Amarante.  Casados (24.1.23).

[22]   AHDOU – Fª de Santa María de Amarante.  Bautizados (24.1.9).

[23]   AH – Concello de Maside. Acta do pleno do día 16-7-1930.

[xxiv]   AHDOU – Nós. Ano 1955, nº 145, tomo 11: ‘Lembranza de Nós’. Páx. 19-20.

[25]   BPOU – BERNÁRDEZ, Francisco Luís. de ‘Cielo y tierra’, en ‘Antología poética’. Bos Aires, ano 1946.

[26]  BERNÁRDEZ MARTÍNEZ, Francisco Luís. ‘La copa de agua’. Eds. Sudamericanas. B. Aires.  (1963).

[27]  RODRÍGUEZ PÉREZ, Xosé Ricardo. ‘Dacón e Maside; Anacos da súa historia fai 75 anos’. Argentarium nº6. Actas do IV Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas. (2006): ’Gustavo Martínez Zuviría, de ascendencia hispana, insigne político (hábil escritor, descriptor costumista, autor de renomadas obras asinadas na súa meirande parte co seudónimo de Hugo Wast); que foi quen de deixar pegadas polo miudo da súa viaxe a España e de xeito tan particular da súa estadía na compaña do bispo arxentino Monseñor De Andrea, en Dacón e Maside, verquidos na súa obra “15 días sacristán”, da editorial burgalesa. Aldecoa.1946’.

[28] BERNÁRDEZ MÁRTINEZ, Francisco Luís. ‘Dos aldeas gallegas’, ‘Grial, nº 19, ano 1968, px  95-98; ‘Alfoz de Castro de oro’:

‘Del prestigio de país aurífero que rodeó al Finisterre español en la primera época de la colonización romana quedan claras reminiscencias toponímicas, no sólo en voces que (como Orense) denominan a una provincia entera, sino también en una serie de nombres dispersos por el mapa de las cuatro provincias galaicas. Quizá tan plástico y musical como el de cierta endecasílaba Santa Columba de Ribadelouro, que el poeta Ramón Cabanillas juraba existir en alguna parte de Coruña o de Pontevedra, el Alfoz del Castro de Oro servía para designar, hacia el norte de Lugo, el caserío de un collado erguido en el nacimiento de un valle que, junto con el río que lo recorría, llevaba hasta el propio borde de las furiosas olas cantábricas la dignidad del mismo apelativo esplendoroso.

Todo era hermoso allí: desde la vasta serenidad del cielo, encauzado entre un doble cordón de mansas montañas (dominadas hacía el Nordeste por el cabezo casi siempre nevado del Cadramón), hasta la intensa y rica variedad de una tierra que, en torno al humilde poblado, se replegaba en quejigales y castañedas (interrumpidos aquí y allá por el curso de tal calzada o de cual corredoira) o se expandía en gándaras, en sementeras y en herbazales que, escalando las cuestas encauzadoras, luchaban con los brezos, con los tojos, con las retamas y con los riscos, y no cedían del todo sino ante la presencia entre monacal y castrense de los primeros pinares de las cumbres. (…) Cuando ciertas faenas invernales congregaban al vecindario junto a cualquier lar de la feligresía, no faltaba quien diera curso a la emoción general, asumiendo en su propio acento la voz que volvía de las centurias con la memoria del varón que había muerto por la libertad y por el honor de la tierra de todos.

Embellecida por una tradición que la venía rememorando de día en día y de boca en boca desde hacía más de cuatro siglos, la proeza se reanimaba entonces en la imaginación del campesino auditorio, y la reaparición invisible de la figura del héroe local se anunciaba en los ojos y en las manos de todos con un franco fulgor de incontenible orgullo y con una pudorosa crispación de patria fustrada. En la casi mitológica decisión del mariscal Pardo de Cela, Galicia había llegado a tener conciencia de su personalidad nacional, y hasta había jurado defenderla y preservarla con todas las fuerzas de que disponía y con toda la valentía de que era capaz.

Pero la recia voluntad de Castilla, cifrada y acendrada en la de una reina que ya empezaba a tener sed de mares y de mundos, no había tardado en desbaratar el atrevido propósito. Y así fue cómo el primer soñador de la independencia gallega, después de ser traicionado y vencido en su vecino castillo de la Frouseira y de padecer dura prisión en una mazmorra del baluarte cuyas ruinas coronaban aún el pequeño cerro del Castro de Oro, había sufrido la pena capital en la inmediata villa de Mondoñedo, muy pocos años antes de que el naciente imperialismo fernandisabelino encontrara el rumbo hacía su maravillosa plenitud trasatlántica.

Pero el hacha que aquel triste 17 de diciembre de 1483 había puesto prematuro fin al primer gran sueño político de Galicia, no había logrado sino engrandecer la imagen tutelar de quien por haberlo encarnado un día y por seguir proponiéndolo desde entonces como justo y como necesario a todo su pueblo, seguía estando presente de manera tiernamente especial en el áureo lugarejo de la gloria y de su martirio…’.

[29]   LÓPEZ POMBO, Luís. ‘Hidalgos y Casas señoriales de la prv. de Lugo. Aytos. de As Nogais, Pedrafita do Cebreiro y Triacastrela’. Deputación de Lugo. (2.001).

Don José Osorio y Tineo del Olmo Pimentel Ulloa, nació en 1790. Probó nobleza en la Real Compañía de Guardamarinas. Fue Teniente del Batallón Real de Marina. Obtuvo la merced de hábito de caballero de Alcántara. Contrajo matrimonio con Dª Carmen de Puga y Balbuena, hermana de D, Carlos Luis, VII Conde de Torre de Penela, señor del Palacio y Fortaleza de Stª María de Amarante, Torre de Rioboo, Camba y jurisdicción, Torre de Villasante, Fortaleza y Torre de Penela y su jurisdicción, Pazos de Alongos, Mugares, Sadurnín, Vilanova de la Barra, casa de san Lorenzo de Lago, Torre de Jocín con su jurisdicción, Torre de Garabás, señor de Pulledo, Noboeiro, Vilaquinte, Toén y de la Casa, coto y jurisdicción de Toubes y de las jurisdicciones de Sabuguido, Jocín, Maus, Poedo, Astariz, Edrada de Couso, Vilariño, Villasuso y casas solares de los Puga y de los Temes de Ourense’.

[30]   ROFFÉ, Mercedes. Estudo preliminar da carta edición conxunta de ‘El Buque’ e de ‘La ciudad sin    Laura’. (Bos Aires ano 1947).

[31]   BERNÁRDEZ MARTÍNEZ, Francisco Luís. (FLB). ‘Prólogo a la cuarta edición’ de ‘El Buque’ e de ‘La ciudad sin  Laura’. (Bos Aires ano 1947). De esta última seu SONETO LEJANO. Bello sería el río de mi canto, / que arrastra por el mundo mi corriente, /si dicho canto no naciera en cuanto / el río se separa de la fuente. / Bello sería el silencioso llanto / de la estrella en la noche de mi frente, / si dicha estrella no distara tanto / de quien le da luz resplandeciente. / Bello sería el árbol de la vida / si la raíz de amor lo sostuviera / sin estar alejada y escondida. / Bello sería el viento que me nombra / si la voz que me llama no estuviera / perdida en la distancia de la sombra.

2ª PARTE

‘La Nación’, Colaboración de Paco Luís Bernárdez.

‘Ramón Cabanillas el poeta de Cambados’:

‘De paso para La Toja, cruzo la hidalga y marinera villa de Cambados villa de Cambados (…) Fue hacia 1922 cuando yo lo conocí. Trabajaba Cabanillas en el hotel balneario de Mondariz, de cuyos propietarios, los hermanos Peinador, era admiradísimo; y yo, ocasionalmente en Vigo, hacía redactor en El Pueblo Gallego. El poeta bajaba a menudo a la ciudad, y allí nos veíamos, formando tertulia con Amado Villar, el pintor Maside, Rafael Dieste, Amado Carballo, Roberto Blanco Torres y otros camaradas en aquellos inolvidables días. Envuelto en su romántica pañosa o tocado cono el clásico chambergo de amplias alas, el vate cambadense resultaba entre nosotros (que ya alardeábamos de vanguardistas) una figura bastante anacrónica (…).

El que en su mocedad había sido seminarista, solía frecuentar, a aquella altura de sus días, los pacíficos claustros de Samos en el corazón de la montaña lucense (…).

¡Pobre Cabanillas!  Pobre y feliz. Porque hoy, el corazón que un día le dio vida, palpitará por Galicia entera, palpitará (comunicándole secreta existencia) por el solar que él quiso tanto’.

‘LA NACION’ – Viernes 26 de Octubre de 1962

Redacción: NUEVO MIEMBRO EN LA ACADEMIA DE LETRAS

‘La Academia Argentina de Letras, en sesión pública extraordinaria, recibió ayer como miembro de número al poeta Francisco Luís Bernárdez. El acto se desarrolló en el salón del Palacio Errázuriz y fue presidido por el titular de la corporación, Dr. José A. Oria (…).

Palabras del Sr. Bernárdez (…).

El  Sr. Bernárdez agradeció primeramente los conceptos del escritor Capdevila y luego a la corporación académica “que me recibió en su seno, dijo, hace catorce años, y a la que no pudo incorporarme hasta hoy” (…).

Reseñó así el itinerario de los viajes de Bernárdez en sus diversas rutas y consideró su permanencia en España, en su tercera travesía como el lustro de su formación literaria de sus más detenidos estudios y el que más importó a su destino de escritor (…). Y a la publicación de su primer libro de versos, ofrendado a ‘LA NACION’ (…).

‘La Nación’, ano 1962: PACO LUÍS BERNÁRDEZ ‘: Castelao y Galicia.

‘Quien se interese por el fundamental problema político español, que no parece ser de forma de gobierno, precisamente, sino de franca reconstitución nacional, ha de encontrar en el libro que tengo ante mis ojos un auxiliar y un guía quizá como pocos. Me refiero a “Sempre en Galiza” escrito en el idioma de Rosalía de Castro por Alfonso R. Castelao y editado aquí, en Buenos Aires, por el Centro Orensano, entidad muy representativa de la colectividad galaica’ (…).

Cuando conocí y traté a Castelao, entre los años 1920 y 1924, el crédito de que él gozaba asegurado ya en el orden artístico por virtud de caricaturas que veían la luz en publicaciones gallegas y también en “El Sol” de Madrid empezaba a escalar la esfera literaria (…).

De más está decir que, militante como era del nacionalismo gallego y colaborador prominente de “Nós” (órgano de un movimiento político-intelectual que agrupaba a los valores máximos del noroeste de la Península en aquella época), nuestro hombre utilizaba la lengua de su milenario pueblo, el verbo general de los labradores y marineros del Finisterre español (…). Surgía así un habla que impresionaba por su lirismo (…).

Ese idioma, así recreado sobre bases populares, iba a servir más tarde para difundir un pensamiento político al que los “hijos de Breogán” miran ahora como la voz misma de su raza y de su tierra. “Sempre en Galiza” viene a ser su primordial receptáculo, la concreción de unas meditaciones y unas experiencias cuyo espíritu tiene mucho de religioso y hasta místico (…).

Para el mejor entendimiento del problema capital de España o, por mejor decir, de las Españas, incluyendo entre estas a Portugal, parte Castelao de una idea bebida en la realidad geográfica española: más que una nación, España es un complejo de naciones. Por lo menos de cuatro: Castilla, Cataluña, Vasconia y Galicia (…). Hay cuatro Españas: El País Vasco, Galicia, Cataluña y el resto. Pero no está de más añadir que esa federación (único sistema compatible con una realidad que sólo empezó a ser desatendida cuando llegaron los Reyes Católicos) no podía concebirse en el sentir de Castelao, como lo concibió Pí y Margall, sobre la base de regiones sino de naciones.

Desde ese punto de vista, España no sería una nación, sino el estado constituido por cuatro naciones perfectamente definidas y diferenciadas’ (…) Pero no tanto que pudiera reprochársele un ciego segregacionismo. Para que nadie nos tache ligeramente de separatistas (dice él en una página del libro aquí reseñado), cumple afirmar que nos sentimos bien españoles, pero que no queremos ser castellanos (…).

‘Que el federalismo que propugnamos no coincide con la concepción estadounidense, ni con el regionalismo pimargalliano, ni con el régimen de Estatutos establecido por la Constitución del 31; que no nos dejemos engatusar, en fin, por los políticos españoles que sigan hablando de España como nación única. Nosotros somos españoles de una España plurinacional organizada en Estado único y capaz de regir los destinos de la Península Ibérica’ (…).

Galicia perdió su independencia en el siglo XV, es decir, trescientos años antes que Cataluña y cuatrocientos antes que Euzkadi (…).

Entre ellos y los demás grupos étnicos integrantes de la gran Iberia existen vínculos hondos y firmes, vigorizados en las mejores épocas por la común historia y los sueños comunes. En el ánimo de Castelao nunca faltó la convicción de esta y otras virtudes (…).

“Sempre en Galiza” llega por estos caminos a erigirse en Biblia, breviario y cartilla de un pueblo’ (…).

‘La Nación’., 26-4-1970-  Paco Luís Bernárdez: ‘Homenaje a Rosalía de Castro’.

I – GALICIA

Todo se aleja, todo se me esfuma,
Todo se vuelve gris en mi memoria.
Todo en ella es lo mismo que la historia
De un sueño que he soñado entre bruma.
Sin embargo confío en la victoria
Sobre la acción del tiempo que me abruma.
Porque hay algo en mi sangre y en mi pluma
Con existencia menos ilusoria.
Porque conmigo están, oh dulce Abuela,
La lluvia que me habla en Compostela,
El ruiseñor que yo en Dacón oía.
El brillo de tu luna y de tus astros,
Los dólmenes dormidos en tus castros.
El rumor de un pinar… Y Rosalía.

II- SAUDADE
Non sei quen é, non sei como se chama.
Non sei de donde ven nin quen a envía,
Non sei si é de tristura ou de alegría
A voz con que ela clama e me reclama.
Non sei si cada bágoa que derrama
Brota de gostosura ou de agonía
Non sei si o que ela chora noite e día
Ven do seu ser ou do que o meu máis ama.
Somente sei que a sinto tan presente,
Tan viva, tan real, tan insistente
Como a lembranza e a melancolía.
Como a reminiscencia de un cheirume.
De un vago son, de un indeciso lume,
De algo que fai pensar en Rosalía (…).

‘La Nación’, 1972. PACO LUÍS BERNÁRDEZ. Reportaje entrevista de Juan Carlos Ghiano.

FRANCISCO LUÍS BERNÁRDEZ, UNA LEALTAD EN VERSO

Es fácil conversar con Bernárdez.

Comienzo por preguntarle qué representan en su formación los años de adolescencia y juventud pasados en Galicia. Bernárdez me agradece el permitirle recordar a sus padres, gallegos, venidos a la Argentina. Textualmente continúa:

‘Mi madre estudió el magisterio en una escuela donde era profesor Hipólito Yrigoyen –que fue presidente de la R. Argentina- y lo ejerció hasta su casamiento. Mi padre siempre se sintió comprometido con la vida argentina. Se ofreció como voluntario cuando el conflicto con Chile en la segunda presidencia de Roca, y fue revolucionario de boina blanca en el 90; pero nunca solicitó la ciudadanía, a pesar de las incitaciones de algunos amigos. Mi casa era muy argentina y muy gallega a la vez. Hicimos muchos viajes a España, para pasar temporadas largas en Galicia. En 1916, el año de la muerte de mi madre, se manifestó decididamente mi vocación literaria. Hasta entonces había sido lector de los autores corrientes, (…).

En nuestro viaje más grande, que se prolongó desde principios de 1920 hasta fines de 1924, llegué a ser redactor jefe de El Pueblo Gallego; en ese mismo período conocí a Eugenio Montes y estreché una amistad que mucho me alentó en mis comienzos literarios. Galicia me atrajo por su debilidad política, semejante a la de Irlanda o Polonia. (…).

A los veinte años era un discípulo deslumbrado de dos grandes modernistas Darío y Valle Inclán, sobre todo el segundo. El ultraísmo me interesó a través de la influencia de Montes, el primero a quien oí hablar con elogio de Borges’. (…).

Su entrada en la Academia Argentina de Letras, le permite a Bernárdez considerarse como un peregrino. Condición justificada por las muchas mudanzas de domicilio. (…)

Para volver a sus libros, le indico que en ‘Poema de las cuatro fechas’ se sintetiza el itinerario de su reencuentro con la fe:

‘Más que el reencuentro con la fe, el <Poema de las cuatro fechas> define momentos claves de mi vida: en 1916, el presentimiento de la muerte de mi madre, en la mañana veraniega en que nos alejaron, a los tres hermanos que estábamos con ella, de su agonía; en 1926 en Paris, las noches vacías e inútiles, en las que se intercala una misa de alba escuchada en Notre Dame, con emoción más estética que religiosa: en 1932, la conciencia de una enfermedad que puso en peligro mi vida, y en 1934 en Córdoba, el encuentro con Laura. Estas fechas son las que le agradezco al Santísimo en una noche de Jueves Santo’. (…).

En su primera juventud en Galicia y en varios años porteños, Bernárdez encontró en el periodismo su medio de subsistencia. La contestación fue súbita:

’El periodismo es el sepulcro del escritor no dotado’. (…).

Le señalo que ‘El Buque’, ‘El ángel de la Guarda’ y ‘La Flor’ son variaciones de un mismo anhelo. Bernárdez declara con lucidez:

‘Como cualquiera cristiano he aceptado mi vida como ejercicio de mi testimonio. Si, retorné a la Iglesia por el camino estético –belleza de los Evangelios, de la pintura, la arquitectura y la música sacra; belleza de la Liturgia-. (…).

Me interesa el origen del versículo de veintidós sílabas, que con justicia debe llamarse bernardiano; versículo que se define a partir de “Cielo de Tierra”, y sobre todo de “La ciudad sin Laura”, 1938, y “Poemas elementales”, 1942. (…).

La conversación continúa con ejemplos. Este intercambio de opiniones nos lleva a considerar la importancia de la música en la educación del escritor. Las predilecciones musicales de Bernárdez se certifican con homenajes líricos como los recogidos por‘El Ruiseñor’ -a Bach, Haendel, Beethoven, Schubert, Schumann y Chopin- y por ‘Las Estrellas’- a Palestrina, Scarlatti, Haydn y Gluck. (…).

Hasta la media noche en que me despido de Bernárdez, hombre cordialmente atento y limpiamente jovial, que afirma con lucidez su condicion de cristiano poeta.

‘LA NACIÓN, 1974. Entrevista de María Estheer Vázquez:

JORGE LUÍS BORGES Y FRANCISCO LUÍS BERNÁRDEZ. ‘MIRADAS PARALELAS’.

‘Francisco Luís Bernárdez y Jorge Luís Borges han sido amigos entrañables desde los comienzos de su vida literaria, tanto así que Jorge Luís dedicó a Francisco Luís le dedicó en 1929 su ‘Elegía de los portones’…..

Bernárdez:

Además, la idea de que la suma de las opiniones de la verdad, es una cosa monstruosa en cualquier época. Con ese criterio, como Cristo fue crucificado por un plebiscito, la conclusión sería que fue una buena obra, en vez de una monstruosidad (…) .

Bernárdez:

‘La Argentina es una continuación, en el orden cultural, de Europa. (…). Lo novedoso está en la confluencia de todos esos rincones de Europa en un territorio como el nuestro. El hecho de que yo, hijo de gallegos, y Borges, descendiente de ingleses y de portugueses, y otros, hijos de italianos, de árabes tengamos una especie de comunidad, es algo importante’. (…)‘.

Francisco Luís Bernárdez cultivó todas las formas métricas clásicas. (…). Tomó como punto de partida los cancioneros españoles prerrenacentistas y los nombres luminosos de Fray Luís de León, Jorge Manrique, Garcilaso, Quevedo, etcétera. (…).

Escribió poemas en gallego que le valieron elogiosos comentarios de sus colegas. (…).

Colaboró asiduamente en La Nación y en la revista Sur. En sus últimos años publicó artículos frecuentemente en diarios de Venezuela, México y en varios países más del continente. Bernárdez obtuvo los premios Municipal y Nacional de Poesía y fue miembro de La Academia Argentina de Letras. Su discurso de ingreso -Octubre 1962- giró en torno a la personalidad de Mitre. (…).

Don Arturo Capdevila, al hacer la apología del nuevo académico, dijo que‘Bernárdez había traído a la poesía argentina y aún a la americana y española el canto católico, puntualmente ortodoxo’. Y agregó que: ‘en la poesía argentina la norma es la ausencia de Dios”. El aspecto religioso y el contenido amoroso fueron aportaciones de Bernárdez a nuestra lírica.(…) .

En la diplomacia desempeñó cargos de agregado cultural a nuestras embajadas en Madrid, Lisboa y Montevideo, en los que se destacó en su empeñosa labor de intercambio cultural de esos países con el nuestro.

La religiosidad de este poeta no fue sólo ortodoxa, según la expresión de Capdevila, sino que se alimentó de la pureza tradicional y empleó una serie de símbolos para acentuar las características de esa poesía. ‘El buque’ es la Iglesia, y Jesús exige al poeta un amor total a través del símbolo náutico. El martirio de Jesucristo tiene esta explicación simbólica: ‘Pagando la deuda originaria la noche humana se convierte en día’. En ‘Poemas elementales’ la figura de Cristo Niño al lado de su Madre revela que por su nacimiento ‘los hombres ya no están desamparados’. En ‘Poemas de carne y hueso’, la muerte de Cristo le dicta los siguientes conceptos: ‘Una carne que recuerda nuestro frío y nuestra sed y una sangre que circula por nuestras venas también’. (…).

La originalidad de Bernárdez, su diafanidad, su tolerancia, la profundidad de sus sentimientos y su espiritualidad religiosa deben buscarse en su frecuentación de los clásicos españoles, que cantaban a Jesús, a La Virgen, a los Magos y a los ángeles con la palabra elemental que nace directamente del espíritu creyente. (…).

Bernárdez fue de los poetas más extraordinarios de nuestra lengua en este siglo.

De la Academia Nacional de Artes.

‘La Academia Nacional de Artes dispuso que Raúl H. Castagnino despida en nombre de la institución, los restos del académico de número Francisco Luís Bernárdez, e invitó además, a sus miembros a concurrir al sepelio.

El velatorio se establece en Carlos Pellegrini, 125, y el sepelio se hará a las 11 en la Chacarita’.

Na mesma páxina de ‘La Nación’ del día 27 de Octubro do referido ano de 1978, nas que se fai un percorrido pola vida e obra de Paco Luís, enmárcase, moi axeitado ó óbito, e lóxicamente un acerto, un soneto seu que xa recollera o xornal dezasete anos atrás, o 22 de Outubro do 1961:

‘El instante’

Lo poco que en el mundo soy y he sido
Pasará como el humo vago y lento.
Transformado por fin en alimento
De la insaciable muerte del olvido.
Lo que acaso gocé, lo que he sufrido,
Lo que pude soñar y lo que siento,
Todo se apagará sin un lamento,
En impalpable polvo convertido.
Pero entre tanto desvanecimiento
Quizá dure un instante el hondo acento
Con que canté lo mucho que he querido:
Tal vez pueda durar lo que un latido
La voz de la pasión con que he vivido
Antes de ser también cenizas y viento.

‘LA NACION’ – 1978. Entrevista de María Esther Vázquez

FRANCISCO LUÍS BERNÁRDEZ. LA AMISTAD CON BORGES

Hace unos días ha muerto Francisco Luís Bernárdez’. En tono pausado, Borges lo recuerda. Fueron amigos con la incondicional amistad que se anuda cuando se es joven. (…).

‘Los dos teníamos los mismos gustos literarios y, en el fondo, no éramos esencialmente modernos. Nos gustaba la poesía clásica, la latina, y sabíamos de memoria a Fray Luís de León, a San Juan de la Cruz, a Quevedo, a Góngora, a Lope, a Darío, a Lugones’…
¿Cómo era Bernárdez en su juventud? .
‘Era un hombre muy tímido y capaz, sin embargo, de bruscas iras. (…).
Él insistía en que era porteño y, a veces, en que era hombre de Almagro, porque vivía en la calle Adolfo Berro, que hoy se llama Don Bosco, cerca de los gasómetros, y que él no tenía nada que ver con los gallegos. (…).
Es que Bernárdez, era muy culto. Increíblemente culto, lo cual es raro en un hombre de letras, sobre todo en Buenos Aires. (…) .
-¿Cuál es el mejor libro de Bernárdez?
Su gran libro, un libro espléndido, es, para mi “El buque”. El ha tomado el metro de la “Oda de la vida retirada”, de Fray Luís de León. (…).
Bernárdez siempre me pareció un hombre alegre. No solo alegre, creo que, además durante mucho tiempo un hombre feliz. (…) ‘.
Que lindo es “La ciudad sin Laura”.
‘Espléndido. Y como todas las cosas lindas, es linda porque es cierta (…) ‘.
-Bernárdez los visitaba a menudo, ¿no?
‘Si, mi madre lo quería mucho, él a ella. Yo de joven, iba bastante a su casa’.

‘LA NACION’ – 1978. Por Eduardo González Lanuza

EL POETA

‘Mi amistad con Francisco Luís Bernárdez comenzó antes de conocerle. El espíritu de impar entusiasmo generoso de Amado Villar, que había sido su compañero de redacción en “El Faro”, –queremos pensar que quiso decir ‘El Pueblo Gallego’ no caso de Paco Luís, ‘El Faro’ para Amado-, me había hablado tanto y con tal fervor de él y de sus versos, que ante su presencia física al llegar a B. Aires, allá por el veintitantos, lo reconocí de inmediato como si hubiéramos vivido juntos la infancia. (…).

Su voluntaria limitación a un temario ya previamente transitado por las figuras impares de un Fray Luís de León o un San Juan de La Cruz, su vocabulario que parecía ceñido por un voto de pobreza y castidad tan alejando de todo exhibicionismo estilístico o de toda acrobacia conceptual. (…).

Pero lo auténtico de su religiosidad, más que en sus poemas dedicados a temas rituales, o a festividades eclesiásticas, de rastrearse en aquellos otros donde permanece táctica y recatada, apenas aludida, tal como ocurre en sus “Poemas elementales” o “Poemas de carne y hueso”. Porque lo característico de la poesía de Bernárdez reside en que para él no existe dicotomía alguna entre lo sagrado y lo profano (…).

Incluso en sus poemas de amor, como los de ese hermoso libro “La ciudad sin Laura”, siguiendo la tradición del Dante y de Petrarca, tras las alusiones a su amor humano se revelan las alusiones al Amor divino transfigurador del mundo (…).

“Estar enamorado, amigos, es padecer espacio y tiempo con dulzura. Es despertarse una mañana con el secreto de las flores y las frutas (…) “.

Precisamente con unha cativa parte de ‘Estar enamorado’ pechamos o resumido percorrido por ‘La Nación’; E tamén serve para a amosa-las bondades que a súa dona, Laura, lle aportou, tomando para elo uns dos versiños deste poema de ‘La ciudad sin Laura’. As vivencias máis placenteiras deste poeta que é, e considerámolo noso:

‘Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida.
Es dar al fín con la palabra que para hacer frente a la muerte se precisa.
Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva.
Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira.
Es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida.
Es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía.
Es sospechar que, para siempre, la soledad de nuestra sombra está vencida.
Estar enamorado, amigos, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma.
Es percibir en el desierto la cristalina voz de un río que nos llama.
Estar enamorado, amigos, es adueñarse de las noches y los días.
Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita.
Es compartir la luz del mundo y al mismo tiempo compartir su noche oscura.
Es comprobar en cuerpo y alma que la tarea de ser hombre es menos dura.
Es empezar a decir siempre, y en adelante no volver a decir nunca.
Y es además, amigos míos, estar seguro de tener las manos puras’.
NOCHE
Enjuga el piadoso
pañuelo de estrellas
la láctea hemotisis
le la luna llena.
Se ciñe el dormido
candor de la aldea
un tremeluciente
collar de luciérnagas.
Borracha de anís
luna, la pareja
de cipreses viudos
socratiza, enhiesta.

MAITINES
Los carillones,
lentos bautizan
a la mañana
recién nacida.
(La tenue lluvia
de las esquilas
moja el candor
de la campiña).
La abuela Luna
es la madrina
y el sacerdote
Sol quien oficia.

PAISAJE BEATO
CAMPO (Cocktail lírico)
El sol sofoca
la sed del suelo
con su sagrado
champán labriego
Y la esmeralda
viva del trébol
es una verde
mancha de ajenjo.
Sangra el utópico
mantel del cielo
un vespertino
mosto bermejo.
Se arrodilla el alma
Muerta del villaje:
padrenuestros de humo
almizclan el aire.
Erran en la verde
piedad del paisaje
las avemarias
de los centenares.
Y, como una pobre
tísica, la tarde
reza con los labios
manchados de sangre

DE “KINDERGARTEN”. (Paco Luís Bernárdez). Galicia, primavera 1923.

CANDIDIÑO’ E PACO LUIS BERNÁRDEZ

Cándido Fernández Mazas, de cara ó Estatuto Galego tomou outro camiño distinto que os outros galeguistas, amosado oito anos máis en enfrentamentos con moito rebumbio, tanto que uns e outros remataron espaventados. Tivo eso si problemas cos militares o que lle costou ‘cadea Levantina’, da que foi liberado coa axuda de Sebastián Martínez Risco do que falaremos cara ó remate, retorna ó país no ano 1940 onde se pecha a súa corta existencia dous anos despois, recen cumplidos os corenta anos.

Certeiros estamos que Paco Luís choraría polo cedo adeus do seu amigo ‘Candidiño’, quen a máis de colabourar en ‘El Pueblo Gallego’, lle deseñara a cuberta de ‘Kindergarten, poemas ingenuos’; ano 1923.

Un nuevo poeta se ha incorporado al movimiento lírico de la Argentina. Francisco Luís Bernárdez, después de largos años en España, ha regresado a su tierra. Su voz, cálida y firme, aporta a la poesía americana un sano caudal de caminos y de horizonte. En el acento dulce –a veces en demasía- de la poesía ríoplatense suena bien esa grave entonación peninsular que  vibra en los versos ‘De Alcándara’.

En este libro se funden acertadamente dos notas intensas; una cedida por el paisaje gallego, la otra arrancada de la cuerda más pura del sentimiento gaucho.

La poesía de Francisco Luís Bernárdez es la mano rugosa del paisaje cantábrico, que aprisiona las nubes del recuerdo de su cielo natal. Hemos entrado en la mejor obra del poeta…En Francisco Luís Bernárdez encontramos al paisajista. Pero él no se contenta con soñar frente al paisaje. El paisaje nace en él. Pintor cuyos grises, azules y verdes, brotan de su mirada…

Contamos con un número reducido de buenos poetas, por culpa del exceso de imágenes. Parece que el agua de la idea tuviera miedo y no se atreviera a brotar por el surtidor del verso. Bernárdez ha triungado, porque para él la imagen no es toda la poesía, sino un elemento valioso de la poesía.

En la plaza del verso castellano, hemos tornado a oir la alegría de la canción de un poeta que arranca nuevos sonidos al hierro de la belleza y al roble de la emoción. Es Francisco Luis Bernárdez que trabaja’.

É o que di Julio José Casal, o diplomático uruguayo cofundador da entidade ‘Casa América Galicia cando da súa estadía na Coruña como consúl do seu país;  O boletín desa asociación convertiuse baixo a dirección de J.J. Casal na revista ‘Alfar’ [32].

AUTORES GALEGOS AMIGUIÑOS DE PACO LUIS

Na súa estadía en Vigo Paco Luis fíxose íntimo amigo do coetáneo e tamén poeta arxentino, Antón Villar Novaíz, aínda que este circunstancialmente nacera en Galicia. De neno pasou a Bos Aires, retornando a nosa terra na que residiu tan só sete anos.

Casou na Arxentina e alí faleceu vinte anos antes que Paco Luís. Aínda así pódese dicir que tiveron vidas paralelas. En Bos Aires estudaron xuntos a que retornaron con pouca diferencia de tempo, no 1924 Paco Lúis, e no 1926 Antón. Na cidade olívica paraban na mesma pousada, collidos da man viviron alegremente a bohemia viguesa, e a cotío tamén conxugaban a leria provinciana coas tertulias de café na compaña doutros escritores e colabouradores na prensa: Rafael Dieste e o ourensán Eugenio Montes, ambos tamén de xeito provisional en Vigo.

Os catro, xuntamente con Roberto Blanco Torres, visitaban a Teixeira de Pascoaes, a Otero Pedrayo, a Noriega Varela. Seguía o paralelismo entre eles. Paco Luís e Villar Novaíz eran redactores de dous xornaís de ideario oposto; Bernárdez desde as páxinas de ‘El Pueblo Gallego’, e Villar en ‘El Faro de Vigo’.

A pousada viguesa era a cociña na que mantiñan os seus lectores. Desde as páxinas argallaban día a día unha sobresainte e ata cómica controversia, e moi seguida, o que se dí unha orquestada regueifa, e para o lector polémica de moita sona. Sobre a mesma mesa do cuarto que compartían andaban na busca de entreteñer o persoal, e o mesmo tempo que o pasaban de medo, entre argumentos, réplicas e contrarréplicas, enfiábase a inspiración poética.

A aportación destes noveles intelectuaís arxentinos trae aires novos a vida cultural galega.

Segundo, Couceiro Freijomil, Paco Luís Bernárdez, aínda de consideralo arxentino, declarao galego por canto os seus pais eran ‘naturáis da bisbarra do Carballiño’, cando na realidade como queda dito Francisco o seu pai era do Lago, do concello de Maside, e a súa nai de Santiago de Compostela. As súas obras publicadas en castelán, como lóxicamente en galego, as súas obras, tanto na alma como na temática, rezuman galeguidade:

‘BERNÁRDEZ, Francisco Luís. (1900-1978). Excelente poeta argentino descendiente de gallegos que vivió su infancia y adolescencia en Galicia. Desde el ‘ultrismo’, en 1926 unióse al grupo Martín Fierro. Autor de muchas obras’.

Entre cantidade de persoeiros galegos ou con relación familiar galega, eso foi o que se dixo de Paco Luís Bernárdez na obra ‘Los abuelos gallegos en América’[33].

Xesús Alonso Montero recolle no seu ‘Informe dramático de la lengua gallega’, aseguinte afirmación de Bernárdez, a que non compre engadir comentario algún:

Por obra de un poder político que no se cansa de invocar el valor de la cultura de Occidente, uno de los idiomas más hermosos y más antiguos del extremo meridional de Europa sufre incomprensible persecución’.

Seu discurso ‘Encol do Idioma Galego’ foi publicado no ano 1953 por ‘Ediciones Galicia’ de Bos Aires. Neste traballo argumenta unha trascendente e apaisonada defensa do noso idioma. Tamén en galego escribiu ‘Lembranzas de Castelao, Pimentel, Cabanillas’. E xa no final hai que sinalar o seu bilingüe ‘Florilegio del Cancionero Vaticano’, que saiu a luz en Bos Aires no ano 1952’.

O dicir de Alonso Montero neste traballo revaloriza a memoria dos seus amigos Manuel Antonio e Luís Amado Carballo, os derradeiros xuglares de Galicia. O veterano profesor engade que coñeceu o noso poeta cando estaba de agregado cultural da ambaixada arxentina en Madrid, como asistente as tertulias que iniciara na súa estadía na capital o poeta de Cambados, Don Ramón Cabanillas.

Engadimos o que do noso Paco Luís Bernárdez dixo co gallo do centenario do nacemento deste fillo de masidao e santiaguesa, o profesor e escritor Marcos Valcárcel[34]:

‘Algúns dos poemas deste escritor eran materia de estudio na educación arxentina das últimas décadas.

Os lectores poden encontrar unha boa escolma da obra de Francisco Luís Bernárdez na “Antología poética” publicada por Espasa Calpe

No pasado mes de febreiro o profesor arxentino José Luís Moure deu unha conferencia en Ourense sobre este poeta fillo de galegos, que foi a única conmemoración dun centenario case esquecido’.

Sobre de Paco Luís segue a engadir o profesor ourensán [35]:

‘Os libros posteriores, xa na madurez americana, marcan a volta ós clásicos e unha intensa preocupación relixiosa –xa moi diáfana na xa amosada primera etapa-. En Arxentina dirixe a revista “Proa” e colabora en “Sur” e “La Nación”, mantendo unha intensa amizade con Borges’.

…Xunto co seu amigo Jorge Borges será un dos introductores do ultraísmo en Arxentina desde “Proa”.

Na súa segunda etapa lírica empeza co poemario “El buque” (1935) o que seguen “La ciudad sin Laura” (1938) –dedicada a súa dona-, “Poemas elementales” (1942), “El ángel de la guarda” (1949), “Poemas nacionales” (1950), “El Arca” (1953), e “Poemas de cada día” (1963). Recibe suliñables galardóns como o Premio Nacional de Poesía de Argentina no ano 1944, figurando a súa obra nas antoloxías escolares do país americano.

Foi director de Cultura Intelectual Argentina (1944); Director General de Bibliotecas Municipales (1944-1950) e agregado cultural da embaixada do seu país en Madrid entre 1955-1957, en Lisboa e Montevideo. Formou parte da Academia de las Buenas Letras Argentinas e da Sociedad Argentina de Escritores’.

De Paco Luís dinos don Francisco Fernández del Riego[36]:

‘…Fillo de pais galegos, naceu na Arxentina, e alí finou tamén. Entre os anos 1922 e 1925 residiu en Galicia. Por entón foi colaborador do xornal “El Pueblo

Gallego” de Vigo, e publicou algúns textos na nosa lingua. Fixo un intenso labor periodístico en “La Nación” de Bos Aires, salientou como poeta en castelán. Publicou: “Poema das mans labregas” e “A estrela e o aturuxo” (que recollería a revista ‘Nos’). Entre os seus moitos artigos pódense citar: “Na casa de Teixeira de Pascoaes”.“Apoloxética do cadaleito”, (tamén verquida en ‘Nos’), “Os merlos do P. Rey Romero”, e “Lembranza de Castelao, Pimentel e Cabanillas”. No 1953, o 8 de Xullo, por Ediciónes Galicia’ do Centro Galegode Bos Aires, publicouse por vez primeira na capital bonaerense o seu ”Discurso encol do idioma galego”.

Desta ultima obra, publicación coñecida en Arxentina como ‘La lengua gallega en voces argentinas’[37], suliñamos sic o seguinte:

Permitídeme que sexa eu (arxentino pol-o nascimento, mais galego pol-o nobre sangue) un dos encarregados de lembrar esta tarde o longo curso e o constante prodíxio da língoa que fala o pobo que ten a honra de custodiar a sepultura do Apóstolo Sant-Iago…

…Andiveron as horas de loito. E cando aínda era noite pecha, Rosalía topou convertida n-unha moeda chea de ferruxe aquela língoa que tan sabiamente locira nos tempos pasados. E Rosalía desenterrouna do seio popular. E limpiouna do seu esquecimiento de séculos…

… E derradeiramente veu Pondal, e co-aquela chave da concencia cívil dos galegos fixo a baril espada da concencia nacional de Galiza. E Galiza espertou do seu sono. E os bós e xenerosos multiplicáronse sobor dunha terra defiñitivamente ergueita…

…I-ela foi rosa na i-alma de Cabanillas; i-ela foi pinta d-orballo nos ollos de Noriega Varela; i-ela foi cotovía no bico de Amado Carballo; i-ela foi pedriña da praia na man de Manoel Antonio; i-ela foi estrela de fogo na man de Manoel Antonio; i-ela foi estrela de fogo no curazón do gran Castelao…

Na conferencia de presentación de esta obra, Bernárdez sacou a colación que ‘que por mucho que se prohibiera hablar la lengua gallega’: ‘nunca, nunca faltaría unha nai valente que lle cantara n-ela ó fillo que tivera no colo, para que o neno a gardara no fondo do seu ser deica o día en que, feito home, poidera berrar n-ela as grandes verbas d-unha revolta, d-unha venganza e d-unha victoria coas que renascería, ceibe como denantes, o grorioso fogar de Breogán’.

‘LEMBRANZA DE NÓS’

‘A vila de Dacón -alá polo ano vinte- foi o noso refuxio. As cousas da familia non levaban boa cara no meu país, a Arxentina, e resolvímonos a buscar acougo noa terra de meu pai, nado en san Martiño de Lago. (…). Era aquél o meu terceiro viaxe a Galicia.

No anterior tiña eu perdido alí a miña nai, que dormía e durme baixo unha vella laxe do cemiterio de Santa María de Amarante -Dacón, concello de Maside-, xunto a oliveiras máis antigas que o mundo e baixo unhas campás cuio choro sigo a sentir despois de cincoenta e cinco anos coa emoción daquela serán de San Lourenzo –festa maior na paterna parroquia de Lago-, cando escomenzaron a repetir, badalada a badalada, o lento compás do meu corazón esmorecente de anguria. –Dós adros das nosas igrexas desapareceron as lonxevas oliveiras que proporcionaban olivas, e ramas para as festividades relixiosas, de xeito máis concreto para o Domingo de Ramos, xunto cos abondosos loureiros que por certo tamén medraban nos igrexarios, preto dos templos.

Tamén a oliveira é o símbolo da paz para os que alí repousan; En Maside no ano 1780 vendéronse por seis reás as olivas das oliveiras dos arredores da igrexa de santo Tomé, que se asentaron no libro de Fábrica. A única árbore que se conservaba ós comezos do s. XVIX foi vendida por dez reás. As vellas oliveiras dos camposantos que rodean ós templos de san Miguel de Armeses e de Santa María de Amarante, alí estiveron ata os albores da contenda civil. Galicia xa latexaba dentro de min. Dente 1918, dos anos máis tarde, aquel latexo cobrou forma poética. Unha forma desmañada e pobriña, pero fonda e sinceira. “Quero morrer en Galicia”…

O voltar ao meu Bos Aires natal soupen pola primeira vegada cómo é de doce e de amargo o sabor da saudade. E no devandito 1920 xa estaba eu de novo coa miña xente en Dacón.

Alí tivo inicio a decisiva etapa. Iba eu periódicamente a Ourense no escangallado coche de entonces, entre feirantes e labregos de Maside, de Garabás, de Toscaña, de Señorín, de Pousada, de Fonteboa, de Barbantes e de toda a miña comarca. E na cibdade das Burgas conocín a Euxenio Montes, coa súa figura gótica, e a “Candidiño” Fernández Mazas, coa súa faciana de Anxelote…

Euxenio Montes presentóume ao mestre. Vicente Risco recibiume (como logo me recibiría Castelao) coa bondade e cecáis a tenrura de quen, sendo sabio…

Chegaba eu ao meu hotel, que era “La Barcelonesa”, e sin perder minuto encamiñábame ao café onde Risco agardábame con verbas de alento para o meu aprendizaxe da língoa galega. Xa Castelao tíñame dito nunha carta vinda de Pontevedra: “Eu asegúrolle que tamén hai ledicias en sementar froliñas nos montes”.

Teño esquecido cómo foron as miñas contribucións á revista onde Risco, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas e Castelao figuraban…

¡Galicia para min era ela o mesmo que unha velliña doce e tristeira, aconchegada no fondo de unha paisaxe que brotaba da súa propia dor, como brotan as bágoas dunha fontela que xa no dá máis. ¡Galicia¡ Ela, pobriña, era a miña aboa, -Terra avoa, escribía de Galicia- que, como no cantiga quentábame a cara “co caloriño da súa[38].

Cando da morte da súa nai, 1916, Paco Luís estivo en Galicia entre Xaneiro de 1920 a Decembro de 1924, tempo no que sairon tres das súas obras poéticas: ‘Orto’, ‘Bazar’ e ‘Kindergarten’, esta publicada en Madrid no ano 1923.

Paco Luís retornou, unha vez máis, a América polo Nadal do ano 1924, publicando a partir daquelas en Bos Aires ‘Ciudad sin Laura’ e ‘Antología Poética’. ‘Ciudad sin Laura’ está tamén incluída en ‘Antología Poética’, que sairía a luz en 1946, na que acolle poemas de sete libros, pero prescinde dos tres publicados en Galicia, así como dos seus soltos que recollía a revista ‘Nos’ nos anos 1922: ‘A estrela y-o aturuxo’; ‘Apoloxética do cadaleito’ en Xullo de 1923, e o referido ‘Lembranza de Nos’ no ano 1955, e ata pode que nos deixáramos outras no roteiro das pescudas.

Pola correspondencia que mantivo con don Miguel de Unamuno soupose que estivo en Paris desde Outubro a Outubro de 1927 ó 1928, desconocemos se pasou polo noso país ou directamente desde América. A traveso de testemuñas e das publicacións do ‘Centro Gallego’ en Bos Aires, coñécese que Francisco Luís Bernárdez participaba de xeito activo na vida socio cultural da entidade[39] .

O fío de todo esto coidamos  que é moi ben gañado que Paco Luís teña unha rúa co seu nome no Carballiño, pero que aínda sen sobrar, colmaría de xustiza que lle adicaran unha no Lago, en Dacón e tamén en Maside. Ten máis lóxica.

Segundo manifestan parentes de Paco Luís Bernárdez -da rama dos Valeiras- que residen en Ourense capital, por transmisión familiar saben que era moi sensible, fino, educado, todo bondade, e servicial.

PACO LUÍS BERNÁRDEZ E TEIXEIRA DE PASCOAES

Dixo Paco Luís na fluida correspondencia mantida con don Joaquim Teixeira de Pascoaes, concretamente na carta datada o 5 de Maio de 1925[40],  que veu ó noso país, por primeira vez no verán de 1916, facéndolle compaña cos seus irmáns á súa nai, que máis que nada retornara a Galicia para acougar nela para sempre.

Na seguinte viaxe de don Francisco, o pai de Paco Luís, e os outros fillos, maila nova dona, estiveron en Galicia case catro anos, retornando a Bos Aires no mes de Novembro de 1923, mentras Paco Luís, votou un ano máis, ata o día 11 do Nadal de 1924[41], alongando a estadía habida conta o delicado estado de saúde da Adelaida, súa irmá, que quedou na península para curar da súa doenza –pulmonar-. Na carta que lle manda a Teixeira de Pascoaes o 21-11-1924, comunicalle que a súa irmá Adelaida, xa moi enferma en Bos Aires, falecera recentemente:

‘El mes pasado, después de tres años de sufrimientos murió mi pobre hermanita Adelaida, allá en la sierra de Guadarrama. Creo que le hablé en distintas ocasiones de esta hermana mía. Era una gran artista. En el conservatorio Pallemaertz de Buenos Aires quedan recuerdos imborrables de su maravillosa carrera musical. Se fue al cielo como un humo tardecino de aldea, así, con la misma sencillez silenciosa y discreta. Yo, queridísmo amigo, estoy orgulloso de su muerte. Cuando Dios me señale desde arriba, yo quiero acudir así, con la misma conformidad serena que inspiró su definitivo alejamiento.

El día 11 del próximo diciembre saldré de Vigo rumbo al Buenos Aires natal, a bordo del vapor alemán Crefelld… El 12 cuento pasar por Lisboa. Estará usted para esa fecha allá. En tal caso le ruego me diga su dirección para bajar a verle. O sino vaya usted a bordo. No quiero dejar Europa sin abrazarle una vez más…En enero saldrá en Argentina mi nuevo libro de versos:’De Alcándara’. Mi dirección argentina: Calle Adolfo Berro 3936. Buenos Aires’[42].

Precisamente da mentada ‘De Alcándara’, publicada no ano 1925, insertamos ‘Elegía de Adelaida’, sete estrofas dedicadas a súa irmá Adelaida co gallo do primeiro cabodano do seu pasamento, o que acontecera en Guadarrama (Madrid), e da que a prensa dicía: …una conocidísima pianista clásica que murió soltera.

SANATORIO DE CERCEDILLAPreto da vila de Cercedilla, a pouca distancia de Madrid, a uns 1.700 m. de altura, atopábase un dos hospitais mías modernos de Europa na súa especialidade, as enfermidades respiratorias, que abandoado tempo hai foi demolido no ano 1994. Neste magno edifico estivo Paco Luís facendo compaña a súa irma Adelaida ata a súa morte acaecida no ano 1924.

ELEGÍA DE ADELLAIDA

Subes al cielo así, sencillamente,
Como sencillamente sube al cielo
La golondrina familiar del humo
Con el dócil espíritu del heno.
Subes al cielo así, sencillamente,
Como sencillamente sube al cielo
La mano suplicante de la torre
Crucificando a Dios entre los dedos.
Como el neblí del Ángelus, que deja
Su alcándara de bronce, persiguiendo
Las tórtolas de las avemarías
Y las palomas de los padrenuestros.
Como la sien canosa del aliso
Cuyo sedentarismo recoleto
Sube que un espinazo rectilíneo
Acorta espacios entre cielo y suelo
Como el índice rústico del hombre
Que adivina el horóscopo del viento;
Como el índice místico del álamo,
Que profesa la cátedra del cielo.
Subes al cielo como subiría
La vegetal puericia del centeno
Sin el pecado acedo de la espiga
Que eterniza en el haza su deseo.

Un Paco Luís de 23 anos que aparentaba estar ilusionado pola responsabilidade do cargo de redactor xefe do ‘El Pueblo Gallego’ estrenado en Xaneiro de 1924, en menos dun ano esqueceuse de todo e voltou ‘o seu país’, como ata pesadiñamente repitíu nas súas cartas a Unamuno e a Teixeira de Pascoaes que son ás que nos referimos de seguido[43]:

‘…En mi país leí “Terra prohibida”. Aquí en esta encantada Galicia tierra de mis padres y de mis abuelos, acabo de leer “Marános”. He quedado maravillado…Cuando me ausenté de Buenos Aires –hace cerca de año y medio- comenzaba en mi patria un movimiento de simpatía hacia la literatura lusitana’. (Carta do 17-2-1922).

‘…Nunca podrá pagárselo debidamente éste pobre muchacho soñador y doliente… Dice usted –refiriéndose a mi obscura persona- que el alma gallega no ha perdido sus características al ser transplantada a mi querida y lejana Argentina. Sólo quiero significarle mi absoluta compenetración con el sentir de ésta tierra meiga, hermana de Portugal. Aquí –en un sosegado camposanto de aldea- tengo enterrada a mi pobre madre y mis abuelos. Debo pues amar el solar donde descansan mis mayores y donde duerme el recuerdo piadoso de los amores de mi vida’. (Carta do 4-3-1922).

Hoy llegué de Trasalba -14 kilómetros distante de Dacón- a donde fui a visitar a nuestro común amigo Antonio Noriega Varela. Estuve dos días con el excelso poeta de la montaña (…)

Noriega Varela es, a mi ver, el más grande poeta gallego de la hora actual. Cabanillas ha desvirtuado el alma de Galicia, toda ternura, toda emoción, todo sentimiento. Y ha procedido de ese modo, en su desmedido afán de querer hacer del arte un medio de difusión de sus ideas’.(Carta do 3-4-1922).

‘Antes de publicar Neblina –que consagré a usted- quiero que nazca Kinderganten. Es el testamento de mi pobre vida de rapaz’. (Carta do 18-7-1923).

‘A mi llegada a Dacón encontré sobre mi mesa muchos libros de camaradas argentinos. Excuso expresarle mi júbilo. Es siempre halagador convencerse palmariamente de que a uno no lo olvidan del todo en la patria lejana. (…). Tengo verdadero pánico al periodismo. Es un pulpo absorbedor de voluntades y de vocaciones. ¿Verdad, don Joaquín?’ . (Carta do 11-8-1923).

‘Creo haberle dicho que yo seré redactor jefe de un diario de Vigo que se acaba de fundar y que aparecerá a comienzos del mes entrante. Además de dicho cargo haré la crítica literaria en las zonas de Portugal y América. ¡Cuantas propicias ocasiones se me presentarán para hablar de usted! . El diario intitúlase así: “El Pueblo Gallego”. (Carta do 19-8-1923).

‘En “El Pueblo Gallego” que aparecerá en breve, yo seré, -como creo haberle dicho- redactor jefe. Excuso expresarle que su recuerdo, o mejor dicho, su figura en presencia de recuerdo será el mayor premio a nuestras vigilias de fatiga…La tarea de acercamiento que se inicia entre su patria y esta pobre España de nuestros pecados’. (Carta do 26-8-1923).

‘Me hallo en Alfoz del Valle de Oro, al Norte de Lugo, próximo al litoral cantábrico. Hace un mes que llegué y pienso continuar aquí una temporada más, hasta noviembre… El 1º de enero aparecerá en Vigo nuestro gran diario’. (Carta do 10-10-1923).

‘Hasta el 1º de Noviembre estaré en Cartería de Alfoz del Castro de OroMondoñedo-Lugo. Después de esa fecha me hallaré a su disposición en mi habitual dirección: Orense-Barbantes-Dacón.

En diciembre iré a Portugal. Aprovecharé dicha ocasión para ir a Amarante. ¿Está Lorca? ¿Y Eugenio D’Ors? ¿Le ha visitado este año?’. (Carta do 20-10-1923).

‘Querido amigo y maestro: …Es posible que yo vaya a Portugal en Diciembre. D’Ors colaborará cotidianamente en nuestro periódico y Phileas Lebesque se propone hacerlo con bastante frecuencia’. (Nesta carta do 17-11-1923 Paco Luís mándalle a don Joaquín copia do retrato que lle fixera o ourensán Cándido Fernández Mazas).

‘Nuestro redactor Francisco Luís Bernárdez me manifiesta haber escrito a usted reclamando su autorización para poder engarzar su excelso nombre en la plana de colaboradores de EL PUEBLO GALLEGO, que ha de ser en todo momento un honrado defensor del alboreante acercamiento espiritual luso-galaico’. (Carta do 29-11-1923 que lle fixo chegar Ramón Fernández Mato, emigrante na Arxentina, director ata os albores da contenda civil do xornal da Editorial Vigo, S.A., que fundara Portela Valladares).

‘Ya sabe que estoy en “El Pueblo Gallego” que aparece desde enero. Yo di orden que le remitiesen cotidianamente el periódico. ¿Lo recibe? Ha visto lo que pasa por esta España lamentable. ¡Don Miguel en Lanzarote! Es una vergüenza, ¡Dios mío!  Los demás intelectuales se abstienen de salir al sagrado sol de la plaza pública. Cada día siento más nostalgia de mi lejano país. Acaso no tarde mucho en volver allá. Hace tiempo que no veo a Noriega. Días pasados publicamos en EL PUEBLO GALLEGO un soneto suyo inédito’. (Carta do 29-3-1924).

‘Si llego a viejo, allá en mi Buenos Aires lo diré alguna vez. Eso sí: a nadie más debo nada. Iré algunos días a Amarante (o portugués, non o masidao) para abordar transitoriamente muchas cosas tristes y para lavar mi pobre alma manchada de tinta de imprenta’. (Carta del 21-5-1924 nun impreso da revista ‘Ronsel’).

‘He recibido su amable carta y le agradezco con verdadera sinceridad sus cariñosas palabras de pésame. Tendré una gran satisfacción cuando le abrace, a mi paso por Lisboa. No se olvide de concurrir al barco pues me agradaría de veras verle y abrazarle antes de regresar a mi país’. (Carta do 30-11-1924).

‘Heme reintegrado a mi patria y a mi familia. Y ahora pasados los instantes fiebrosos y emocionados del arribo, pienso en Galicia con un poquito de tristeza. Ahí se han quedado cuatro años de mi juventud, cuatro años de trabajo, cuatro años de entusiasmo y de fe. En mi cielo interior, esos cuatro años son cuatro estrellas frías y ciegas. Ya no queda nada de aquello. Pero vibro de emoción al pensar que hoy empieza mi vía crucis de saudade. Voy a vivir en recuerdo y en nostalgia.

Toda la sangre de mis abuelos gallegos –os pais tamén o eran- se despierta de nuevo a la nueva vida del deseo y de la esperanza. Traigo a Galicia clavada en la mitad de mi pecho. Tendré que sufrir mucho, amigo don Joaquín. Pero esta de la nostalgia, esta de la saudade ¿no es la vida verdadera?. Saudade del origen, saudade telúrica o saudade de Dios, tanto importa. Todo en la existencia es retorno porque todo está guiado por el influjo de la saudade. Y éste es el consuelo. Algún día pienso volver. ¡Quién sabe cuando!.

…Mientras usted y esos buenos amigos que fueron a despedirme se alejaban hacia tierra, yo bajé a mi camarote, porque me daba vergüenza de llorar en presencia de todos. Para mí, en aquel momento, usted era el símbolo de todos mis afanes de un día, que se quedaban atrás, acaso para siempre… Tengo por usted veneración de un hijo hacia su padre.

Yo hubiera deseado agradecerle todas sus benevolencias para conmigo, pero mi timidez me lo prohibió…Yo me dedicaré al periodismo. Estoy por entrar en un diario. Ya le daré más detalles. Mi dirección es Calle Adolfo Berro, 3836. Buenos Aires. República Argentina. Mi libro ALCÁNDARA aparece en Marzo, editado por la Editorial Proa, de Buenos Aires’.

O VERQUIDO NA PRENSA GALEGA SOBRE DO ANUNCIADO RETORNO DE PACO LUIS A BOS AIRES

4-6-1924 – ‘Galicia diario’, nº 124. Prensa viguesa. Baja sensible. Ha dejado de pertenecer a la Redacción de El Pueblo Gallego, en la que figuraba desde la fundación de dicho periódico, el notable y culto escritor don Francisco Luís Bernárdez, que tanto se ha distinguido por su labor periodística, es conocido ya por su firma, ya por su seudónimo Martín Fierro; es, además, un escritor de depurada cultura y de honrosa independencia espiritual, un hombre caballeroso y un compañero dignísimo.

5-6-1924 – ‘El Pueblo Gallego’. Don Francisco Luís Bernárdez. Desde el día 31 del pasado mes dejó de pertenecer a esta Casa don Francisco Luís Bernárdez.

Joven, casi un niño, durante los pocos meses que convivió con nosotros, se reveló como maestro de periodistas.

No lamentamos su ausencia porque, conociendo sobradamente la agilidad mental del ilustre estilista americano, en cualquier otro periódico se le estimará como un valor positivo e indiscutible.

14-6-1924 – ‘Galicia, diario’. Los periodistas vigueses. UNA COMIDA INTIMA. Los compañeros del Faro y Galicia, y algunos amigos de Paco Luís Bernárdez, han obsequiado ayer con una comida íntima a este notabilísimo escritor con motivo de su próxima partida a tierras lucenses –Alfoz de Castro de Oro-.

En fraternal camaradería se deslizó la cena en honor del cultísimo compañero, cuya baja en periodismo local, si a él le honra y a nosotros nos complace, cáusanos sin embargo el sentimiento de su ausencia.

20-11-1924 – ‘Faro de Vigo’ – SILUETAS CONOCIDAS. El poeta Francisco Luís Bernárdez visto por ‘Maside’.

7-12-1924 – ‘Faro de Vigo’ – De pasada falase da despedida a Francisco Luís Bernárdez. E na páxina 13 verquese do seu libro ‘De Alcándara’ o seu poema Los gozos de doña Ermita, adicado a seu amigo e compañeiro Amado Villar.

9-12-1924 – ‘Faro de Vigo’ – Banquete de despedida al poeta Francisco Luís Bernárdez, celebrado el domingo en Las Colonias. Fotografía con pé.

9-12-1924 –  ‘Faro de Vigo’ – Ultima páxina. PACO LUÍS BERNÁRDEZ. Banquete de despedida en Las Colonias:

‘El domingo a la noche, en el restaurant de Las Colonias, se celebró el anunciado banquete de despedida al poeta argentino Francisco Luís Bernárdez, próximo a marcharse para su país. El torno al obsequiado se sentaron los señores Rafael Dieste, Miguel Bezares, Blas Agra Mancebo, García Paz, Roberto Blanco Torres, Ricardo E. Bernárdez, Luciano Vidán, Eugenio Arbones, Ovidio Temes, Ramón Cabanillas, Alonso Vilas, Amado Villar, Juan Amoedo, Valentín Paz Andrade, Pastoriza y Bautista López Valeiras. –Irmán do cuñado do pai de Paco Luís, don Manuel, alcalde de Maside-.

Se recibieron adhesiones de Ramón María del Valle Inclán, Alfonso R. Castelao, Julio J. Casal, Laureano D. Cao-Cordido, Luis Amado Carballo, Eladio y Ángel Lema, Pintos, Otero Espandasín y varios otros amigos del poeta festejado.

Eugenio ofreció el homenaje. Nuestro compañero Amador Villar, leyó a continuación la admirable ‘Jaculatoria a Suevia’, del libro ‘Orto’ obra primigenia de Francisco Luís Bernárdez’.

No literal falaron Cabanillas, Villar e o homenaxeado.

12-12-1924 – ‘Faro de Vigo’. Ayer salió para Buenos Aires en el ‘Crefeld’ el poeta y periodista Francisco Luís Bernárdez.

21-10-1926 – ‘Faro de Vigo’. …Llegó por vía marítima Francisco Luís Bernárdez.

Estamos ante unha descoñecida nova, que recalara en Vigo Paco Luís, supoñemos camiño de Paris: ‘…en 1926 en Paris, las noches vacías e inútiles, en las que se intercala una misa de alba escuchada en Notre Dame, con emoción más estética que religiosa’.

PACO LUÍS BERNÁRDEZ E DON MIGUEL DE UNAMUNO

Apartado moi especial merece a correspondencia con don Miguel Unamuno, manexamos dúas cartas –non se sabe de máis- que este masidao nado en Bos Aires lle remitiu ó filósofo bilbaíno[44], unha a máquina, mandada a súa provisional residencia en Fuerteventura logo da deportación, desde Dacón o 21 de Xuño de 1924, e a traveso do director do Banco Hispano Americano en Las Palmas de Gran Canaria, deixándolle dous remites, o de Dacón, unha das dúas casas dos seus avós no concello de Maside, -a outra era a de Lago, a primitiva dos patriarcas-, ou a redacción de ‘El Pueblo Gallego’ en Vigo.

E a outra carta mandouna a Hendaya, logo de que Unamuno fuxira do desterro no verán de 1924, pasando primeiro a Paris, para despois de máis dun ano, asentara en Hendaya ata 1930. Nesta espístola datada o 7 de Outubro de 1927, xa con Paco Luís de novo en Bos Aires, faille partícipe dos seus novos traballos e lle dá o seu enderezo bonaerense: Rúa Independencia (nº 4063, departamento 4).

Paco Luís dille a Unamuno que tiña amizade co escritor e galeguista Roberto Blanco Torres (1891-1936), amigo do profesor, co que debeu cadrar o noso home en Vigo na redacción de ‘El Pueblo Gallego’[45]:

Últimamente estuve un año en Paris. Llegué allá en Octubre del año pasado. Al pasar por Vigo, su amigo Roberto Blanco Torres me dió una carta para usted. Pero no tuve el gusto de verlo. Usted estaba ya en Hendaya…’.

Sobre desta relación entre outras cousas polos seus avatares xornalísticos, Blanco Torres na relación epistolar que mantiña con Unamuno, aproveita para poñer o día a don Miguel, e quen viña sendo Paco Luís Bernárdez:

‘Hoy aprovecho la coyuntura de hallarse en París un amigo mío de Orense para hacer llegar a V. estas líneas: Por cierto, que por medicación de este amigo conseguí su libro “De Fuerteventura a Paris”. Diario íntimo de confinamiento y destierro vertido en sonetos (1925).

Este amigo, -é o noso home-,  es poeta y publicista arxentino. Fue redactor de “El Pueblo Gallego” y colaboró también en el “Faro de Vigo”, “Vida Gallega”, “Nós” de Ourense, “Ronsel” de Lugo, “Vida Céltiga” de Vigo y en la  revista do Centro Gallego de Montevideo’[46].

Francisco Luís publicou a cotío en revistas, este é o caso da luguesa Ronsel: ‘¿E agora? ¿Non estou acaso en Buenos Aires, a meirande cibdade galega de alá e de eiquí? ¿Non é ese ceo o ceo da pampa? ¿Non son esas nubes as nubes que (terra adentro) espellan a imensidade dos rebaños e dos trigáis…?

Fai pouco menos dunha hora que cheguéi no tren de Vigo ou no coche de Ourense. Áinda non cumplín vintecatro anos, o que quer decir que levo casi cinco en Galicia, terra dos meus pais, dos meus abós, de tódolos meus ancestros, gracias a Deus. Tres son (¡pobre de mín!) os libros que teño pubricado en Madrid ()

Ahí están as miñas colaboracións en “Nos”, ahí está a miña devoción por Castelao, ahí está a miña presencia na tertulia de Risco, no “Royalty” ourensán xunto a Montes, a Candidiño Fernández Mazas, a Florentino L. Cuevillas, a Otero Pedrayo ()

Eiquí me tendes, pois. En Lugo e na muralla. Como sempre que chego a esta vila (de paso para Alfoz do Castro de Ouro, terra do Mariscal) ()’[47].

Un Paco Luís de 23 anos que aparentaba estar ilusionado pola responsabilidade do cargo de redactor xefe do ‘El Pueblo Gallego’ estrenado en Xaneiro de 1924, e en menos dun ano, moi fondamente abatido polos avatares nos que estaba mergullado o noso país, esqueceuse de todo e voltou a Bos Aires.

‘En esta desdichada tierra de mis padres se respira un aire delgado y pobre, un aire de capilla, de cuartel y de casa de huéspedes. Y el amor se emboza como si fuera un pecado en la penumbra de los cinematógrafos…’[48].

Fora de contexto o contido é moi duro. Coñecido é que as epistolas as carga o demo. Hai que ter tento co que se escribe, cando, donde, e a quen.

Desta súa primeira carta a Unamuno, a remitida desde Dacón, moveunos amosar, de súpeto loxicamente, ese sentimento de mágoa polo que para nós hoxe en día representa o manifestado, pero non queremos sementar confusión nin albiscar de que poda parecer falso o seu amor ó berce dos seus país. Pode que fora unha necesidade, unha expresión liberadora contra os gobernantes que aldraxaban e agredían a Galicia. De calqueira maneira tamén Paco Luís coñecía o teimoso que era don Miguel contra os nacionalistas, e por aí poden ir os tiros das súas epístolas.

Aquí ven ó conto o que lle acontecía a outros intelectuaís galegos á beira do Rio da Plata, que ensinaban a dentamia cando calquera se atrevía a barruntar algo que aparentemente non era o axeitado sobre Galicia:

…Os galegos vivían na miseria, comendo caldo e pan de boroa, que só tiñan unha vaquiña que coidaban tapándoa cunha manta polas noites e que a bicaban cando a vendían, rezando por ela diante da Virxe…’[49].

Escenas coma esta representábanse a cotío en moitos lugares do noso país, e probe do que se atrevera a publicalo, como lle aconteceu a Xavier Bóveda en ‘La Prensa’, polo que foi criticado por intolerable alén do mar e tamén o noso carón, como se fose unha argallada novelesca.

Sexamos positivos, pensemos que pode que os seus cativos vintecatro anos o traizoaran, e que a fogosidade deixara a ventá aberta para que agora máis de oitenta anos despois, alguén poidera interpretar negativamente de como él sentía Galicia desde a cosmopolita Bos Aires, daquelas capital dun dos máis boiantes países; A outra cara da moeda.

Damos por asentado de que a dictadura gobernante en España afectouno moito, pero que si puxo auga polo medio foi motivado pola nostalxia, pero sobre todo de que o seu indisimulable amor polo país que o veu nacer e onde se fixo home, era o espello no quería ver reflectido a Galicia que vertía nos seus traballos poéticos. Toda a súa obra, certo que non é de queixa, nin amosa espíritu loitador para acadar a redención para Galicia:

‘Unha forma desmañada e pobriña, pero fonda e sinceira. <Quero morrer en Galicia>… O voltar ao meu Bos Aires nadal soupen pola primeira vegada cómo é de doce e de amargo o sabor da saudade. E no devandito 1920 xa estaba eu de novo coa miña xente en Dacón’. (Ano de 1927[50]).

Paco Luís amosa nos seus traballos un cariño sen fin a Galicia. A súa obra estremécenos motíva e comina a voltar a mergullarse nela, nos seus ambientes e sentimentos que son doces, ademáis de íntimos:

ROSARIO AL PAN CENTENO

‘Hermano pan: en el mantel de lino,
Tu perfil bondadoso es una mano,
Una mano morena de aldeano
Que acaricia su nieto campesino.
(…).
Tu figura es simbólico concierto,
Equilibradamente resumido,
De humanidad de torso descubierto
Y santidad de vientre concebido.
(…).
En la hostia trigal me reconcilio
Con el espíritu del Nazareno,
Mientras la eucaristía del centeno
Me consubstancia con el de Virgilio.
Cuando tu verso te desobedezca
Come un mendrugo de centeno, para
Que tu emoción enternecida crezca
Como semilla que se despertara.
(…)
Cuando la eucaristía se te vuelva
Vitalidad de sangre en cada fibra,
Tu sensibilidad será una selva
Que con el viento mínimo revibra.
(…)
Sentirás que tu verso te obedece
Con sumisa firmeza de bastón
Y con sinceridad que se parece
A la sinceridad del corazón ‘[51].

RIBA D’AVIA,  RIBA D’AVIA

‘Ribeiriña d’augas vivias:
Quén me dera a túa vida
Para pensar na miña amiga.
Riba d’Avia, riba d’Avia:
Quén me dera a túa praia
Pra pensar na miña amada.
Pra pensar na miña amiga,
Xunto o río eu estaría
Vendo as augas noite e día.
Pra pensar na miña amada,
xunto ó rió eu acougaría
noite e día vendo as augas.
Xunto ó río eu estaría
Vendo as barcas manseliñas
Que baixarán e subirán’ [52].
PAISAJES (Orense, Abril, 1923)

REBAÑO

‘En la rueca del camino,
La verde abuelo del campo
Hila la guia lunar
Y lírica del rebaño
El alma sorda del cuerpo
Como un mastín a su lado,
Triscando con los corderos
El verde foulard del campo.
(Al aprisco de mi pecho
También convergen rebaños
De versos, muertos de amor,
Y de cariños lejanos).
Canta Schumann en los pinos
Su verde ‘Canción de campo’,
Y las mojadas esquilas
Baila presas de las manos ‘.

CAMINO

‘¿Vas hacia del amor,
Caminito blanco?
¿Vas hacia el olvido,
Caminito aldeano?
Riendo viniste,
Caminito blanco.
Llorando te vas,
Caminito aldeano.
Verdad que es muy triste
Llevar en las manos
Marchitos racimos
De recuerdos blancos?
De otros campos vienes;
Vas hacia otros campos.
Quedar sí que es triste,
Caminito blanco…’.

Oración por el alma de un niño montañés
Perdónalo, Señor, era inocente

como la santidad de la campana,
como la travesura de la fuente,
como la timidez de la mañana.

Fue pobrecito como la estameña,
como un arroyo de su serranía,
como su sombra que, de tan pequeña,
casi tampoco le pertenecía.

Fue honrado porque supo la enseñanza
del honrado camino pordiosero
que, cuando pisa tierra de labranza,
deja de ser camino y es sendero.

Fue su alegría tan consoladora
que, si tocaba su flautín minúsculo,
convertía el crepúsculo en aurora
para engañar la pena del crepúsculo.

De aquella vida el último latido
despertó la campana, una mañana,
como si el corazón de la campana
fuera su corazón reflorecido.

El silencio del mundo era tremendo,
y ni el mismo silencio comprendía
si era porque un espíritu nacía
o porque el día estaba amaneciendo.

Murió con su mirada de reproche,
como si presintiera su mirada
que debía quedarse con la noche
para dejarnos toda la alborada.

Murió con la mirada enrojecida,
temblando como un pájaro cobarde,
como la despedida de la tarde
o la tarde de alguna despedida.

(Heredero de toda su ternura,
el Ángelus labriego, desde entonces,
es su rebaño, trémulo de bronces,
que nostálgico sube en su procura).

Se conformó porque adivinaría
lo que a los inocentes se promete:
un ataúd chiquito de juguete
y un crucifijo de juguetería.

Como el agua obediente se conforma
a la imperfecta realidad del vaso,
así su espíritu llenó la forma
del ánfora encendida en el ocaso.

Esa conformidad es la consigna
que hasta la sepultura lo acompaña,
pues quien quería toda la montaña
con un puñado suyo se resigna.

Perdónalo, Señor: desde la tierra
ya convivía en amistad contigo,
porque el cielo cercano es un amigo
para los habitantes de la sierra.

Señor: concédele tu amor sin tasa,
y si no quieres concederle otros,
concédele este cielo de mi casa
para que mire siempre por nosotros.

Versiños de ‘EL POEMA DE LAS CUATRO FECHAS

‘Esta noche del Jueves Santo vuelvo de la iglesia por el pueblo dormido.
El silencio de mis hermanos era el eco de la soledad de sus almas.
Yo sentía sobre mis hombros algo parecido al peso de una montaña.
El paisaje abría los ojos como si no se hubiera enterado de nada.
Nunca olvidaré que en el monte de Corzos había un ruiseñor que cantaba.
Al llegar a Dacón oímos el nombre querido en la voz de la campana.
El eco repite en las calles los pensamientos de mis pasos pensativos.
Transfiguradas en recuerdos, las cuatro fechas de mi vida can conmigo.
Entre sus puntos cardinales el mundo de mi memoria está repartido.
¿Será por eso que esta noche siento una sensación tan intensa de alivio?
¿Será que a fuerza de estar lejos el corazón se va olvidando de sí mismo?
Y oir en silencio en silencio esta noche del viento que junta su dolor con el mío?’

Esta es la noche de las noches, ésta es la noche prometida y esperada
Esta es la noche en que los cielos se reconcilian con la tierra castigada.
La obscuridad cubre los ojos, la obscuridad cubre los cuerpos y las almas.
Pero el espíritu divino vive en las sombras como ayer sobre las aguas.
La noche pesa mucho menos que de costumbre y es más honda y más humana.
La tierra duele mucho menos, y ser feliz no cuesta nada o casi nada.
La luz que viene por el cielo no es la del alba aunque parece la del alba.
Es una estrella incomprensible que sobre las otras se levanta.
Es una estrella que palpita como un inmenso corazón envuelto en llamas.
Y en cuyo fuego se consumen los que la miran, cuando alumbra y cuando canta.
Canta la estrella en el espacio como el ardiente ruiseñor en la espesura.
Pero de pronto se interrumpe, y en la profunda obscuridad mira y escucha.
Un rayo mudo, pero inmenso, hiere la noche con su espada que fulgura.
Y el firmamento desgarrado muestra su abismo de inocencia y de dulzura.

NOCHEBUENA
Noche en que el son infinito
Mira nuestra ceguedad
Y nos envía una chispa
De su inmensa caridad,
Para que aparte las sombras,
Incendie la soledad
Y abra nuestros ojos ciegos
A la luz de la verdad.

Noche en que el mar infinito
Contempla nuestra aridez
Y se ofrece a nuestros labios
En una gota de mil.
Que a pesar de ser pequeña
Tiene bastante poder
Para saciar hasta el fondo
Las ansias de nuestra sed.

Noche en que el cielo infinito
Mira la tierra infeliz
Y se confunde con ella
En un abrazo sin fin.
Para que, de tan dichosos,
No podamos distinguir
Donde termina la tierra
Y empieza el cielo feliz.

Noche en que el tiempo infinito,
Sin ayer, mañana ni hoy,
Contempla el tiempo que mide
Nuestra pena y nuestro amor,
Y le infunde la energía
De su eterna perfección,
Para que nuestros latidos
Se cuenten por los de Dios.

Noche en que el Ser infinito
Se apiada de nuestra cruz
Y da comienzo a la suya
Sobre la tierra sin luz.
Para que, yendo a su lado
Por el bien y la virtud,
Encontremos el camino
De la paz y la salud.

CANCIONES CRISTIANAS
I
Villancico

Solitario y silencioso
Volvía yo cierta vez
Por entre sombras amargas
Y bajo estrellas de hiel,
Cuando, al llegar a mi puerta,
Sobre el umbral encontré,
Desnudo y abandonado,
El cuerpo del niño aquel.
Y comigo está
Desde aquella vez.

Con el mismo desamparo
Y la misma desnudez
De los astros que temblaban
En el firmamento fiel,
Aquel niño me miraba
Como dándome a entender
Que conocía mi nombre,
Mi soledad y mi sed.
Y conmigo está
Desde aquella vez.

Lo miré, lo vi pequeño,
Tuve piedad y lo alcé
Desde el mármol del umbral
Hasta el mármol de mi ser;
Y den el frío de mi vida
De pronto sentí nacer
Un fuego que convertía
Todo mi mal en su bien.
Y conmigo está
Desde aquella vez.

-¿Cómo te llamas?, le dije,
-¿Quien eres?, le pregunté.
-¿Qué quieres? ¿Por qué mi miras?
-¿Dónde naciste y de quién?
Y en aquel hondo silencio
Que jamás olvidaré,
Campanas de Nochebuena
Me respondieron por Él.
Y conmigo está
Desde aquella vez.

De seguido, a parte da epístola manuscrita que Paco Luís lle fixo chegar a don Miguel de Unamuno en Xuño de 1924, de Dacón a Fuerteventura. O parágrafo enteiro denantes comentado:

‘…Pronto tendré que volver a mi Buenos Aires. ¡Si viera usted mi patria¡. Es libre y grande y su cielo tiene más estrellas que todos los cielos del mundo. Ahora más que nunca, me enorgullezco de ser argentino. En la pampa aprendí a respirar, a ver y a amar. En esta desdichada tierra de mis padres se respira un aire delgado y pobre, un aire de capilla, de cuartel y de casa de huéspedes. Y el amor se emboza como si fuera un pecado en la penumbra de los cinematógrafos…’[53].

Noutras tomas que recollen as mentadas Actas do V. Congreso do C.E. Chamoso Lamas, dicimos ó pe que recollemos en gráfico a carta que lle remitiu Paco Luís a Don Miguel de Unamuno.:

Quen lle ía dicir a Paco Luís que co tempo, o contido dunhas case íntimas cartas que mandou a Unamuno[54] chegarían a ser de dominio público. Neste noso caso o príncipe das tebras non foi quen de trabucar ó noso home. De seguido copiamos o de máis interese dunha delas:

‘Mis compatriotas protestaron cuando usted fue atropellado. Lugones –mi   maestro- y Ricardo Rojas estaban entre aquellos. Y esto me alegra.Yo –hasta hace un mes- fui redactor de”El Pueblo Gallego”, de Vigo. Hice algunas locuras. De la capitanía general de La Coruña vinieron dos artículos míos denunciados.

El general gobernador encarceló a un compañero –el director de Galicia- (estase a referir o xa mentado Valentín Paz Andrade, director deste xornal vigués que contando cunha relumbrante e galeguista nómina de colaboradores, apareceu por vez primeira o 25-7-1922, para logo atrancado polos avatares políticos desaparecer o 15-9-1926); y nosotros protestamos, holgando un día. Yo me solidaricé públicamente con el camarada detenido. El general quiso castigarme. Después se enteró de mi nacionalidad. Y no pasó nada.

De todos modos, abandoné el diario. Soy amigo de Teixeira de Pascoaes. Gran admirador de V. Estuve en Amarante. En aquella casa hay mucho amor y mucho respeto a Unamuno. Doña Carlota, la madre de Joaquín, me contó anécdotas de cuando V. estuvo allá.

“-Después de comer, don Miguel me pedía papel y hacía un montón de pajaritas, mientras charlaba con Joaquín de qué sé yo cuantas cosas…”

‘Adiós. Si recibe mi KINDERGARTEN le ruego me avise.

Le abraza Francisco Luís Bernárdez.

S/c.-DACON – BARBANTES –ORENSE’.

‘O nacionalismo galego é para min –primeiro que todo- un gran poema de fe construído por todos nós nun solar ideal en un tempo sin tempo’.

Verdade é que pode que na busca da reconciliación co sentir galeguista, fora a cotío partícipe nas actividades socio culturáis do Centro Gallego de Bos Aires, como reflicte na toma fotográfica que aportamos, ademáis de, segundo Marcos Valcárcel, amosar devoción por Castelao, -vémola reproducida na entrevista en ‘La Nación’-, a maiores de que nos seus anos mozos, en tempos da correspondencia con Unamuno, desde a redacción de ‘El Pueblo Gallego’, publicou unha valente editorial: ‘Como periodista y como galleguista’, na que se amosa solidario co seu coetáneo, o represaliado Valentín Paz Andrade.

Nun doado repaso que lle demos a todo sae un concluinte análise por certo nada orixinal: non compre ser ánacra nin moito menos antirreligioso para estampillar o selo de galeguista. Paco Luís, era un convencido e practicante cristián –Castelao era sabedor delo- e non por elo non só non deixaba de ser amante de Galicia e de todo o que significa. Tamén pode que o galeguismo dos emigrantes e o dos seus criollos fillos, non padeza dese sanbieito.

Para querer a nosa terra e traballar arreo por ela non hai condicionantes. Non teñen máis que mirarse o espello de sobranceiros persoeiros: o mesmo Paco Luis, Brañas, Otero Pedrayo, Fráguas, Xocas, Noriega, Crecente Vega, etc., por non encher páxinas con máis nomes de todos coñecidos. Tampoco e mester mexar auga bendita para acadar carné e vitola galeguista, ese conxunto de pensamentos e feitos que son nosos. Non é preciso afastar a ninguen, pero menos aínda atura-la intolerancia de úns sobre os outros. Non hai a priori estaturias e exclusivas premisas.

E xa para rematar queremos deixar por asentado que non gardamos ocos a dúbidas sobre a inquietude nos seus anos mozos, que non lle furtan a Paco Luís Bernárdez o lustre que lle é de seu. Pode que a súa criolla educación nun fogar galego pero tamén arxentino, nos leve a asentar que o noso home estaba doente de ‘hispanoamericanismo’, que non antigaleguismo a dicir do admirable debuxante Alvaro Cebreiro, tamén amiguiño de PLB, ambos insertaban seus traballos na revista ‘Alfar’.

Soubemos case de pasada que tanto o estudo da obra de Paco Luís, como as vivencias e recordos que del contou Aurora, – a residente en París media irmá do noso home, con 87 anos cumpridos cando estabamos a finais do 2006 a pecha-lo traballo-, serviron para alomenos facer unha tese. Por certo que para Aurora, vinte anos máis nova, Paco Luís foi algo máis que o irmán maior.

COLABORACIÓNS DE  PACO LUÍS BERNÁRDEZ NOS XORNAIS GALEGOS CANDO ESTABA EN GALICIA COMO LOGO DESDE BOS AIRES [55]

10-5-1919 – ‘Vida Gallega’ nº 125: Morriña, traballo en galego asinado en Bos Aires.

5-1-1924 – ‘Vida Gallega’ nº  241. Versiños da recen publicada obra Kindergarten.

5-2-1924 – ‘Vida Gallega’ nº  243. O Poemiña: Goleta, asinado por él.

9-4-1924 – ‘El Pueblo Gallego’, 1ª páxina: Funambulismo, asina ‘Martín Fierro’, o xa mentado seudónimo de Paco Luís Bernárdez.

17-4-1924 – ‘El Pueblo Gallego’, 1ª páxina: Estelas. La Semana Santa en el campo argentino, que desta asina como Francisco Luís Bernárdez.

4-6-1924 – ‘Galicia’, diario de Vigo. Nº 526.

25-7-1924 – ‘Galicia’, número extraordinario do Día de Galicia: La Redacción de Galicia en perfil y en espíritu. Con caricaturas de Castelao e semblanzas por Francisco Luís Bernárdez, De Ksado, Miguel Rodríguez, Paz Andrade, Blanco Torres, Castelao, Miguel Bezares, Larrañaga, Signo y Lago Fontán.

24-8-1924 – ‘Faro de Vigo’, páxina 6: Apuntaciones para un futuro retrato. El poeta argentino Francisco Luís Bernárdez, visto por Maside. Debaixo un poema do propio Paco Luís.

2-11-1924 – ‘Faro de Vigo’, páxina 5, páxina literaria. Unha poesía a súa obra: De Alcándara. Asina Francisco Luís Bernárdez.

16-11-1924 – ‘Faro de Vigo’, páxina literaria: Brevísimo poema, del que tomo el inicio. Antonio Machado. Asina Francisco Luís Bernárdez.

7-12-1924 – ‘Faro de Vigo’, páxina 13, páxina literaria: Los gozos de doña Ermita. Para Amado Villar. Un poema do seu libro De Alcándara que asina ó pé Francisco Luís Bernárdez.

10-10-1925 – ‘Celtiga’, revista galega publicada en Bos Aires; nº19: Castelao. Asinado por Francisco Luís Bernárdez. Móstrase un debuxo que representa a Castelao, e outro de Paco Luís asinado por Fernández Mazas ‘Dichi’.

Xa case o final do traballo, recollido nas mentadas Actas do V. Congreso do C.E. Chamoso Lamas, recollemos una vella fotografía que detallamos de seguido: Banquete que lle ofreceu ós medios de comunicación de Bos Aires o Centro Gallego o 25 de Xullo de 1963, aproveitando a estadía na Arxentina de don Sebastián Martínez-Risco y Macias, sobriño de don Macerlo Macias, dun tempo de Paco Luís Bernárdez, presidente da Real Academia Galega logo de tomar posesión da cadeira da presidencia baleira polo pasamento de Manuel Casas Fernández. Esta presencia en Bos Aires veu dada pola recen instauración do Día das Letras Galegas.

Neste acto os ourensáns o fixeron socio de honra do seu centro en Bos Aires. Na fotografía o primeiro pola esquerda é o noso Francisco Luís Bernárdez Martínez -que segue a usar lentes-. Á súa beira don Juan J. Bertervide, director médico do Centro Galego, por orden seguido do tamén ourensán amigo de Paco Luís, don Eduardo Blanco Amor[56], logo a dona do presidente do Centro; de pé don Sebastián Martínez-Risco, de seguido o presidente don Ricardo Badía, á súa beira a dona de don Sebastián, e xa na marxe dereita da fotografía, don José Iglesias Rivadulla secretario do Centro Gallego.

Na mesma páxina da revista ‘Airiños’, que por certo na década dos cincoenta dirixira o pontevedrés don Eliseo Alonso Rodríguez, ‘Alonso de Goyan’, se recollen catro tomas fotograficas máis, testemuña de efeméride; nunha delas tamén no Centro Gallego, vese ó doctor Martínez-Risco pronunciar unha oración ante a estatua de Rosalía, que acollía polo menos daquelas, o domicilio social da entidade ourensá en Bos Aires.

PARALELISMO IRREFUTABLE ENTRE PACO LUÍS BERNÁRDEZ E LUÍS GONZÁLEZ TOSAR

Oco non para a conxeturas, non, trátase nada máis e nada menos que o paralelismo entre dous poetas con raíces fondas en Maside, concretamente na parroquia de san Martiño de Lago. Paco Luís Bernárdez (1900) e Luís González Tosar (1952).

Medio século no medio pero no resto de coincidencias dannos un paralelismo irrefutable:
Os seus pais son da parroquia masidá de Lago.
Ambos os pais emigraron Á Arxentina.
As súas nais non son ourensanas.
Ambos os dous naceron no bonaerense barrio de Palermo.
Ambos os dous son poetas.
Ambos os dous son galleguistas.
Ambos os dous publicaron na prensa galega.
Ambos os dous se apoian no mesmo sentimento poético.
Ambos os dous móvense na mesma estrutura poética, de medidas e gramatical.

REMATE

Amoso a miña gratitude a quen me botaran unha man: A René Vargas Vera, xornalista de ‘La Nación’ de Bos Aires, ó irmanciño Laureano López Lois ‘Lani’,  a Xosé Carlos Fernández-García-Vide Seoane, e á dirección e personal de ‘Casa Museo Unamuno’ de Salamanca.


[32]   Vid. n. 29. (Carta do 21-6-1924).

[33]   Ibidem. (Carta do 7-10-1927).

[34]   Inédito. Arquito personal de Jaime Ferreiro Alemparte (+). Fichas de traballo. Deferencia de Rafael Otero Janeiro.

[35]  Vid. n. 40: PLB fíxo chegar a EBA unha manuscrita carta na que nos revela outro xeito de mentar a nosa terra: ‘… mi viejo Orense, lugar donde me hice hombre y nací como escritor’. PLB fixo de introductor de EBA nos ambientes intelectuaís bonaerenses como tamén o fixera con Castelao, antes de que en Bos Aires se orgaizara o estreno de ‘Cousas’, coa presentación do de Rianxo a cargo do mesmo PLB.  Este xa pregoara o nome de Daniel nun traballo na revista ‘Martín Fierro’. Tamén formou parte do comité de organización no outono de 1928 dun banquete de despedida a Blanco Amor antes da viaxe, de ida e volta, a Galicia cando da enfermidade da súa nai.

E cando EBA caeu en desgracia para a dirección de ‘La Nación’, e veuse desprazado das súas páxinas, PLB foi crítico coa actitude de Eduardo, pero máis que nada por afastarse ideolóxicamente dos galeguistas, como aconteceu con outros inteletuáis galegos.

Segundo a biografía de EBA (‘Diante dun xuíz ausente’) da autoría de Gonzalo Allegue (1993), os actos non foron moi alá; no recital poético a acollida foi pobre:’…tiña moito que ver coa tensión coa que EBA  estaba a vivir a visita do Presidente da Academia Galega Sebastián Martínez Risco,‘un bo rapaz, segundo EBA, un pouco zorro como bo ourensán’ () Disgustado porque lle parece que Martínez Risco se deixa engaiolar por ‘indianos’ e non ten ni media hora para visitar aos xoves da ‘Cátedra de Asociaciones Argentinas de Hijos de Gallegos’… quizáis porque lle fixeron chegar o rumor de que eran comunistas. Por varias veces o Presidente da Academia, que reside no Hotel Nogaró, négase a recibilos. ‘A ofensa, dun xeito ou outro, afecta, por carácter transitivo, ao mesmo EBA’.


[35]   Ibidem.

[36]   AH – Universidade de Salamanca. Casa Museo Unamuno. B4/35 (Bernárdez, Francisco Luís). Cartas do 21-6-1924, e do 7-10-1927, remitidas por PLB a don Miguel de Unamuno.

[37]  RODRÍGUEZ GUERRA, Alexandre. ‘Roberto Blanco Torres: Correspondencia inédita e obra xornalística non exhumada’. Xunta de Galicia. Ano 1999.

[38]   BERNÁRDEZ MARTÍNEZ, Francisco Luís. ‘¿Onte ou oxe? . ‘Ronsel’. Bos Aires, ano 1924.

[39]   Vid. n. 29. (Carta do 21-6-1924).

[40]   ALLEGUE, Gonzalo. ‘Eduardo Blanco Amor. Diante dun xuíz ausente’. Nigra, ano 1993

[41]   Vid. n. 29. (Carta do 7-10-1927).

[42]   Vid. n. 25. (Escolma de ‘Rosario al pan centeno’ da obra ‘De cielo y tierra’). Bos Aires, ano 1937.

[43]   ‘Riba d’Avia, Riba d’Avia’. Poema adicado a don Ramón Otero Pedrayo, no se lembra da Vila do Avia, como xa dabondo o f ixera do seus masidaos Lago, Amarante e Dacón.


[44]   Ibidem


[55]   Vid. n. 26.

[46]   AH –  Concello de Maside. ‘Airiños’, revista de la  asociación ‘Casa Galicia’ de Bos Aires. Ano XIV. Nº 16, Xullo 1963; e do ano XV. Nº 17, Xullo 1964.

[47]   BPOU – ÁLVAREZ, Eloisa e  ALONSO ESTRAVIZ, Isaac. ‘Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoaes. Espistolario. Ed. do Castro, ano 1999.

[48]   Ibidem.

[49]   Ibidem.


[50]    SARAMONE, Alberto.’Los abuelos gallegos en América’. Biblos Azul.  Bos Aires, ano 2002.

[51]   VALCÁRCEL LÓPEZ, Marcos. Homenaxe. ‘Un centenario esquecido’. ‘La Región’, Ourense, 5-10-2000.

[52]   Ibidem. Ourense universo literario: ’Entre Ourense e América’ e ‘O home’. ‘La Región’, Ourense, 7-5-2000.

[53]   AHPOU –  FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco: ‘Diccionario de escritores en língua galega’. Ed. do Castro, ano 1990.

[54]   BPOU – BERNÁRDEZ, Francisco Luís. ‘Discurso encol do idioma galego’. Edicións Galicia. Bos Aires, ano 1973.


[55]    CASAL, Julio José. ‘Alfar’, Revista de Casa América-Galicia, nº 3.  Ano 1924.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Teoría. Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a Paco Luís Bernárdez, poeta das Terras de Maside

  1. Pingback: EL BLOG Y SU VALORACION EN EL AÑO 2010 « Estudios Históricos y Genealógicos

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s